Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Personlig tillämpning

  Statsrådets förordning om personlig tillämpning inom yrkesinriktad vuxenutbildning (794/2015) trädde i kraft 1.8.2015. Anvisningarna och dokumentutskriften nedan baserar sig på den förordningen. Vi har gjort instruktioner om ansökning till fristående examensutbildning och till den examensförberedande utbildningensamt om genomförandet av studierna och förvärvandet av yrkesskicklighet.

  Via länkarna hittar du anvisningarna om de olika faserna i den personliga tillämpningen:

  Personlig tillämpning vid ansökan till fristående examen och till utbildning som förbereder för sådan

  Personlig tillämpning vid avläggande av fristående examen

  Personlig tillämpning vid förvärvande av yrkesskicklighet

  Dokument om personlig tillämpning

  Sidan uppdaterad: 2.6.2016