Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Bedömningslista, verbal bedömning

  Se bild

  Detta är en utskrift för bedömningsregistret.

  Spara utskriften i den här instruktionen på din egen dator.

  Öppna sedan Primus och bedömningsregistret. Öppna utskriftseditorn. Klicka på Funktioner / Kopiera från fil och öppna den sparade filen. Filen har nu laddats ner och sparats i Primus. Det går också att dra den sparade uskriften direkt till utskriftseditorn.

  Välj en bedömningslista där olika ämnesområden bedöms. Kontrollera att alla ämnen för alla elever är bedömda och att det också finns ett vitsord i Vitsordskolumnen, t.ex. G.

  Namn på olika ämnesområden

  Ämnesområdens namn skrivs ut enligt kursregistrets fält Övriga vitsord (ämne). I den första cellen placeras den första radens ämne, i den andra cellen den andra radens ämne osv. Vitsorden skrivs ut i motsvarande kolumn.

  Sidfot

  I den nedre delen av utskriften, i sidfoten, placeras det sammanlagda antalet elever som bedöms, dvs. alla som har ett vitsord i kursen, t.ex. G.


  Artikeln har updaterats 01.03.2017