Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Wilma-lösenord

  Wilma-användarna kan ändra sina lösenord själva. Om någon glömmer bort sitt lösenord så går det att begära ett nytt till den e-post som är kopplad till Wilma-användarnamnet. INFORMATION PÅ ENGELSKA FINNS HÄR: IN ENGLISH

  Byte av lösenord

  Om du vill ändra ditt lösenord även om du fortfarande kommer ihåg det gamla lösenordet ska du:

  • Logga in i Wilma.
  • Klicka på inställningsikonen uppe till höger och välja Kontoinställningar.
  • Skriv in ditt gamla lösenord en gång och ditt nya lösenord två gånger.
  • Klicka på Byt lösenord.

  Om Wilma meddelar att det gamla lösenordet är felaktigt, ska du testa att skriva in det igen. Skriv alltid själv in det gamla lösenordet! Om det finns färdigt inskriven text i fältet ska du först radera den och sedan skriva in ditt gamla lösenord. Det är möjligt att webbläsaren automatiskt fyller i ett annat, tidigare lösenord i fältet.

  Om användarna inte kan ändra sina lösenord själva i Wilma, ska du kontrollera att fältet DEMOLÄGE / Ändringar i Wilma förhindrade inte är ikryssat på användarnas registerkort i Primus.

  Glömda lösenord

  Användarna kan begära ett nytt lösenord om de har glömt sitt gamla. Funktionen kräver att

  • användaren kommer ihåg den e-postadress som är kopplad till Wilma-användarnamnet
  • läroanstalten har tillåtit funktionen
  • läroanstalten inte använder AD-identifiering (för vårdnadshavarnas del används detta oftast inte)

  Du kan begära ett nytt lösenord genom att klicka på länken Glömt lösenord? som finns på inloggningssidan.

  • Anvisningarna på sidan ber dig att fylla i antingen endast fältet E-postadress eller både fältet E-postadress och Användarnamn. Klicka sedan på Sänd.
  • Öppna din e-post och klicka på länken i det meddelande du fått. Skapa sedan ett lösenord som uppfyller minimikraven.

  Lösenord som har ändrats via Wilma går inte att få fram eller skriva ut via Primus. Om användaren glömmer sitt lösenord, ska han/hon antingen själv begära ett nytt till sin e-post eller be läroanstalten att göra ett nytt i Primus.

  Lösenordskrav i Wilma

  Wilma tvingar användarna att byta ut alltför enkla lösenord. Wilma innehåller känslig information och det är mycket viktigt att ingen kan gissa sig till en annan användares lösenord.

  Hurdant är ett bra lösenord?

  Lösenordet ska vara tillräckligt svårt. Det ska bestå av minst 8 tecken och innehålla minst tre av följande: stora bokstäver, små bokstäver, siffor och specialtecken.

  Lösenordskraven gäller dock inte autentisering som sker via t.ex. LDAP/AD och SSO.

  Lösenordsinstruktioner
  1. Välj ett lösenord som ingen känner till eller kan gissa sig till.
  2. Skriv inte upp lösenordet på en lapp. Om du ändå gör det så var noggrann med att förvara lappen på ett säkert ställe.
  3. Berätta aldrig ditt lösenord för någon, inte ens för läroanstalten eller för oss på Visma InSchool.
  4. Töm webbläsarens minne (cache) då du använder en annan dator än din hemdator. Stäng webbläsaren då du är färdig.
  5. Logga alltid ut då du slutar använda Wilma.

  Läroanstalternas instruktioner för lösenordsbyte

  På Wilmas huvudsida kan skolan själv bestämma hurdana instruktioner de vill ge åt användarna angående glömda lösenord. I fältet Lösenordets instruktion på svenska som finns i registret Information om skolan skriver du in den text som ska visas i Wilma. Instruktionen ska skrivas in för den skola som har kortnummer 1. Samma instruktion gäller alltså för alla skolor i multiPrimus.

  I instruktionen kan du lägga till t.ex. kontaktuppgifterna till den person som kan ordna ett nytt lösenord. Även i samband med att användarnamnen delas ut lönar det sig att berätta för studerande, vårdnadshavare och lärare vem man kan vända sig till om man har problem med Wilma.

  Obs! Lösenordsinstruktionen är endast synlig för de skolor som använder Wilmas standardadress, dvs. kommunens gemensamma inloggningssida. Om skolan har en egen inloggningssida (URL-identifierare i slutet av Wilma-adressen) ska instruktionen skrivas in på skolans eget registerkort, i fältet Lösenordets instruktion på svenska.

  Tidsinställt lösenordsbyte

  Läroanstalten kan tvinga Wilma-användarna att ändra lösenord med ett visst tidsintervall, t.ex. en gång i månaden eller en gång i halvåret.

  • I fältet Tidsintervall för byte av lösenord (dagar) som finns i registret Information om skolan fyller du i önskat tidsintervall. Med användarnamn av ny typ så kommer inställningen från standardskolans registerkort (oftast registerkort nr 1).
  • Då användaren loggar in i Wilma sparas det datum då lösenordet ska bytas i fältet Lösenordet måste bytas. För användarnamn av ny typ finns fältet i registret Wilmas användarnamn och för användarnamn av gammal typ finns fältet i personregistren (studerande, lärare, personal, o.s.v.). Tidpunkten kan alltså variera för användarna beroende på när de loggar in i Wilma.
  • Det går att ge samma bytesdag åt alla användare genom att fylla i samma datum i fältet Lösenordet måste bytas i alla de register som innehåller Wilma-användarnamn.
  • Enskilda användare kan lämnas utanför lösenordsbytet genom att man fyller i ett datum som är långt fram i tiden, t.ex. om 2 år.

  Ta bort länken Glömt lösenord?

  Om läroanstalten inte vill ge användarna möjlighet att själva begära ett nytt lösenord till sin e-post så går det att ta bort länken i Wilma. Det gör du genom att lägga till DisableForgotPasswdLink=true i prwilma.ini-filens [Setup]-del.

  AD-identifiering

  Om användarens Wilma-användarnamn autentiseras med hjälp av Active Directory så förhindrar Wilma automatiskt lösenordsbyte. Det går alltså att ta bytesfunktionen i användning även om en del av användarna använder AD-identifiering. Wilma ser till att de som använder AD-identifiering inte kan ändra sitt lösenord.

  Obligatoriskt byte av lösenord vid användning av AD-identifiering

  Om AD-identifieringen är inställd så att användaren måste byta lösenord vid följande inloggning, styrs Wilma-användaren som identifierats med hjälp av AD-identifiering till lösenordsbyte på samma sätt som användare med vanliga användarnamn. Detta förutsätter att AD-inställningarna i Primus har Synapse-biblioteket i bruk och att admin-lösenordet har rättigheten Account operator.

  Namnändringar och användarnamn

  De användare som har ett Wilma-användarnamn av ny typ kan själva ändra sitt namn och sin e-postadress på sidan för Beskedsinställningar. Om användarens e-postadress ändras så ändras även Wilma-användarnamnet.

  Användarnamnet ändras inte om endast användarens namn ändras.

  Ändringar som gäller användarnamn av gammal typ görs av läroanstalten.