Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Lista över anskaffningsavtal

  Lista över anskaffningsavtal är Primus Anskaffningsavtal-registers utskrift. Spara utskrift-filen som finns under Filer-rubriken till den egna maskinen.

  Ta utskriftsbottnet i användning i Primus W4-programmets Anskaffningsavtal-registers utskriftseditor genom att välja Funktioner / Kopiera från fil.

  Utskriftens uppgifter

  Lista över anskaffningsavtal skriver ut uppgifter från avtal antecknade till Anskaffningsavtal-registret från Primus olika fält.

  Överrubrik

  Till anskaffningsavtalets överrubrik skrivs ut läroavtalsbyråns namn. Därtill skrivs till överrubriken ut dokumentets namn samt tabellens kolumnrubriker.

  Tabell

  Den vanliga tabellens rödbottnade data-celler skrivs ut från Anskaffningsavtal-registrets motsvarande fält. Uppgifter som skrivs ut är utbildningsinspektörens efternamn, anskaffningsavtalets nummer, läroanstaltets namn, examen, utbildningens inlednings- och avslutningsdatum samt anskaffningsavtalets total pris.

  Tabellen är gjord i listformat, så att man till samma utskrift kan skriva ut flera registerkorts uppgifter.

  Underrubrik

  Till utskriftens sista sidas underrubrik har gjorts en summa-cell, som skriver ut anskaffningsavtalens total priser sammanlagt. Ifall listan skrivs ut till en sida, syns uppgiften i papprets nedre högra hörn. Om uppgifterna skrivs ut på flera sidor, skrivs uppgiften ut till sista sidans nedre högra hörn.


  Artikeln har updaterats 26.04.2011