Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Gymnasiets arrangemang inför en provvecka

  Gymnasiets provvecka kan göras på två olika sätt. Antingen kan du göra skilda perioder för provveckorna i schemat eller så gör du provveckorna i ett helt eget schema, dvs. i en helt egen Kurre-fil.


  I vårt exempel är gymnasiets perioder 8 veckor, varav sista veckan är provvecka. Provtillfällena är 2 per dag, kl. 8-11 och kl. 12-14. De prov som hör till samma balk är alltid samtidigt: på måndag förmiddag är 1:a balkens prov, på måndag eftermiddag är 2:a balkens prov osv.

  A) Att göra en provvecka med hjälp av en skild provperiod

  1) Förkorta 1:a perioden från slutet med en vecka genom att radera de sista arbetsdagarna och ange ett nytt slutdatum för perioden. Förkorta inte periodens längd utan låt periodens längd i veckor vara det samma.

  2) Gör en ny period som tidsmässigt infaller under veckan mellan den första och den andra perioden. Ge den nya perioden ett namn, t.ex. "1:a periodens provvecka". Skriv in 0 veckor som periodens längd. Det gör att du kan periodisera det önskade timantalet samtidigt som det operiodiserade timantalet inte går på minus. Kryssa i Provvecka.


  3) Periodisera tillräcklig med timmar i varje balk för provveckan, t.ex. 3. Eftersom periodens längd är 0 veckor, påverkar inte detta de övriga periodernas timantal. Om inga kursbrickor har gjorts för provveckorna varnar Kurre om detta, men det kan du förbise. Kursbrickorna behövs endast om studeranden ska kunna anmäla sig till proven via Wilma.


  4) Gör de nödvändiga ändringarna i de balkar som har periodiserats för provveckan. Radera de grupper som inte har ett prov och byt undervisningsutrymme om det behövs. I de två nedre exempelbildernas balkar har bildkonsten och musikens kurser raderats från balkarna.

  Små gruppers prov kan slås ihop till samma undervisningsutrymme genom att du ger dem samma utrymme. Ge gruppen samma övervakande lärare. Undervisningsutrymme och lärare kan också bytas i placeringen.


  5) Gå till placeringen och till 1:a periodens provvecka. Välj första balken och placera 3 timmar till måndagmorgon. Detta är provtidpunkten för 1:a balkens grupper. Om timantalet inte räcker ska du periodisera fler timmar till provveckan.

  6) Kontrollera att även provveckans schema syns i Wilma för studerande och lärare.

  7) Skriv vid behov ut väggschemat där det syns vilken lärare som övervakar vilket prov och i vilket klassrum. Ett lämpligt utskriftsformat hittar du genom att testa alternativen på utskriftsrutans flik Tilläggsfunktioner. I bilden har vi använt alternativet Skriv inte ut klassvisa kolumner (gymnasier) och Gruppernas uppgifter i rader. Dagar bredvid varandra = 5 och Dagar under varandra = 1.

  B) Att göra en provvecka genom att kopiera schemat

  Du kan också göra provveckorna genom att ta en säkerhetskopia av den nuvarande Kurre-filen och göra de ändringar som provveckan kräver på kopian.

  1) Radera först alla placeringar i den 1:a perioden från kopian .

  2) Radera därefter de grupper som det inte ordnas ett prov av från kopians kursbricksbalkar. Förena små grupper till samma undervisningsutrymme och gör övriga nödvändiga ändringar.

  3) Placera därefter balkarna på scehamt, t.ex. 1:a balkens prov till måndagmorgon.

  4) Ifall du vill att studerande och lärare ska se provveckans schema i Wilma under provveckan ska du göra kopian offentlig i Wilma. Under provveckan syns den första periodens normala undervisning och den första periodens prov.

  5) Ifall du önskar att endast provveckans schema ska synas i Wilma under provveckan ska du öppna det ursprungliga schemat. Under Allmänna inställningar i fälten Studerande/lärare ser inte scheman som gäller efter (tidigare Göm scheman för studerande/lärare fr.o.m) skriver du in det datum då det under den första perioden ges normal undervisning för sista gången.

  På detta sätt syns det normala schemat för 1:a perioden medan undervisningen håller på, men under provveckan kommer schemat från kopian. Om du har raderar endast 1:a periodens placeringar från kopian kan studerande och lärare se den 2:a periodens tidtabeller under den första provveckan.

  Då provveckan är förbi ska du komma ihåg att ta bort kopian från Wilma och radera datumet i Studerande/lärare ser inte scheman som gäller efter (tidigare Göm scheman för studerande/lärare fr.o.m) för det ursprungliga schemat.

  Om en provvecka är längre än en vecka

  Om en provvecka pågår t.ex. från torsdag till torsdag, behövs olika läsordningar för första och andra torsdagen. I sådana fall ska du göra två provveckor, från torsdag till fredag och från måndag till torsdag.

  Dölja provveckor i Kurre

  Man kan dölja provveckorna i Grupperingen och på utskrifter. Alla perioder där omfattningen i veckor är 0 tolkas som provveckor. Klicka på periodknappen uppe till höger i Val, Grupperingen eller Placeringen. Dölj provveckorna genom att ta bort krysset i Visa provveckor nertill i rutan.

  Provvecka i periodiseringsutskrifter

  I periodiseringsutskriften skrivs provveckans omfattningar ut med grå text, men dessa omfattningar inkluderas inte i de totala summorna. Periodiseringsutskriften finns under Gruppering / Utskrifter->Periodisering och Grunduppgifter / Grupper / Utskrifter-> Gruppers periodisering.

  Uppdaterad: 2.11.2016