Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Att låsa grupper: förkörsrätt för abin, den egna skolans studerande, huvudämnesstuderande

  Grupperna i kursbrickan kan vara öppna för alla eller för endast en del av studerandena. Om du vill kan du göra en kursbricka tillgänglig för de grupper eller skolor som har företräde till den innan den blir tillgänglig för alla. Det går också att placera vissa studerande på förhand i en viss grupp och låsa studerandena till den så att de själva inte kan ta bort valet i Wilma.

  Färdiga gruppval med opimeringsfunktion

  Då abina gjort sina kursval kan du med hjälp av en optimeringsfunktion flytta dem till grupper i valda perioder. Detta är behändigt då du vill placera abina i grupper i läsårets första perioder. Exempelvis kan abinas gruppval för perioderna 1-3 göras enligt följande:

  • Klicka på knappen Egenskaper i kursbrickan för perioderna 1-3, välj abiturienternas klasser i fältet Sök klass och spara. Observera att du ska göra detta separat för varje periods bricka.
  • Gå till kursbrickan för perioderna 4-6 och ange i fältet Sök klass ett ord som inte syftar på någon riktig klass (t.ex. "Inga val") och spara. På så sätt kan du avgränsa perioderna 4-6 från optimeringen, vilket innebär att abina inte överförs till några grupper i dessa perioder.
  • Optimera valen och spara. Kontrollera att abinas gruppval endast gäller perioderna 1-3. Under Överlappningar visas nu andra studerande än abin.
  • Radera sedan uppgifterna i fältet Sök klass i alla perioders brickor och spara. Efter detta kan du optimera och spara även andra studerandes gruppval, t.ex. 1:a och 2:a årets studerande kan flyttas till lämpliga grupper i alla läsårets perioder.
  • Om du själv noggrannare vill bestämma vilka grupper abina ska flyttas till ska du göra gruppvalen för hand (se anvisning nedan).

  Färdiga gruppval för hand

  Det lättaste sättet att försäkra dig om att specifika studerande kommer med i en viss grupp är att på förhand placera dem i gruppen.

  • Om t.ex. abiturienterna har företräde till en viss grupp och övriga studerande får vara med om det finns rum, ska du på förhand föra över abiturienterna till gruppen. Det gör du på grunduppgifternas Gruppflik genom att högerklicka på gruppen och välja Gruppens studerande. Ange också gruppens maximistorlek.
  • Kursbrickans optimeringsfunktion kommer att lägga till andra studerande i gruppen så länge som det finns lediga platser och övriga studerande kan välja gruppen så länge som det finns platser kvar.
  • Om endast abiturienterna ska vara med i gruppen ska du ange samma maximistorlek som antalet abiturienter.

  Även på Valfönstret går det att lägga till gruppval, t.ex. på fliken Studerandens val. Bilden till höger visar gruppen HI 1. Gruppen har för tillfället 17 studerande och av dem har 1 lagts till på förhand i gruppen. 16 övriga studerande har lagts till med Kurres optimeringsfunktion och kan därför också välja någon av de parallella grupperna.

  En studerande har också valt SH1-kursen, men den kan studeranden välja från vilken som helst period eller balk. BI1-kursens grupp har maximistorleken 10 och den är redan full. De fulla grupperna känner du igen på den gråa fonten.

  Nackdelen med färdiga gruppval är att studerandena själva kan ta bort gruppvalet i Wilma. Om t.ex. abiturienterna tar bort sitt gruppval blir det en plats ledig i gruppen som abiturienten inte nödvändigtvis kan välja igen. För att undvika det här kan du låsa gruppen, se närmare instruktionen om att Låsa grupper.


  Att låsa val

  Man kan också tvinga studerandena att lämna i den grupp som man på förhand valt för dem. Detta görs genom att låsa gruppen. Då man till gruppen lagt vissa studerande, låser man gruppen på grunduppgifter-fönstrets Grupper-mellanblad. En låst grupp kan inte väljas via Kurre eller Wilma, ej heller kan ett därtill gjort val raderas. Ändringar kan göras först då man frigjort låsningen. Låsningen hindrar också tillägg/radering av val via Kurre.

  Gruppen kan låsas antingen för Alla dvs. alla studerande eller för Utomstående dvs. övriga skolors studerande. Ifall gruppen är låst endast för utomstående, kan den egna skolans studerande lägga till och radera val från gruppen, men andra skolors studerande kan inte.

  Kursbrickans klassbegränsning

  Med kursbrickans klassbegränsning kan man visa kursbrickan först endast till t.ex. avslutande klasser. Då de avslutande klasserna gjort sina val, raderas klassbegränsningen och kursbrickan visas för alla studerande. Klassbegränsningen görs i gruppering-fönstret på Kursbricka-mellanbladet, via Egenskaper-knappen. Begränsningen är kursbrickvis, med andra ord, den antecknas skilt till 1. periodens kursbricka, 2. periodens kursbricka osv.


  Kursbrickan öppnas först för de egna studerandena, senare för andra läroanstalter

  Kursbrickorna kan också öppnas för andra läroanstalter. De övriga läroanstalterna behöver inte vara Kurre 7 -användare, det räcker att de har i användning Wilma och dess kursbrickfunktion. Kursbrickorna kan öppnas först för den egna skolans studerande och senare för andra skolors studerande. På detta sätt får den egna skolans studerande först göra sina val och andra skolors studerande får komma på kurserna, ifall det finns plats.

  Man ger förkörsrätt för de egna studerandena med kursbrickans Anmälningen börjar -fält. Lägg för de egna studerandena t.ex. 2 veckor tidigare datum än till Övriga skolor -mellanbladet. Att öppna kursbrickan för andra skolor är närmare instruerad i artikeln "Regional kursbricka", till vilken det finns en länk nedan.

  Relaterade sidor: