Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Invandrarens läroplan

  Se bild

  Spara utskriftsfilerna ovan på din dator.

  Öppna därefter Primus och gå till Studeranderegistret. Öppna utskriftseditorn. Välj Funktioner / Kopiera från fil och öppna en av filerna du nyss sparade. Filen har nu lästs in och sparats i Primus. Gör på samma sätt med de två övriga filerna. Ett annat sätt är att brevid Primus öppna "Egen dator" -vyn, söka fram rätt katalog, måla alla tre filerna och dra dem till utskriftseditorn.

  I utskrifterna används fält som nämns i instruktionerna "Invandrarelever, personuppgifter" och "Invandrarelever, skolgångsuppgifter". Länkar till dessa finns nedan.

  Invandrarundervisning,_grunduppgifter.tul


  Den första utskriften skriver ut elevens grunduppgifter: invandraruppgifter, vårdnadshavaruppgifter, skolgångshistoria i hemlandet, förskoleundervisningens och den förberedande undervisningens uppgifter samt allergier och kost.

  Personuppgifter, invandraruppgifter och tidigare skolgångshistoria hämtas från Studeranderegistrets fält. I kryssfälten som berör vårdnadshavarskap undersöks vårdnadshavarskapets typ (alternativen "gemensam vårdnad", "modern ensam försörjare", "fadern ensam försörjare" och "annan"). Som grund för informering av vårdnadshavare kan man använda t.ex. vårdnadshavaretabellens Tillstånd att kontakta -fält, men i denna modell skall delen ikryssas först vid vårdnadshavarmötet.

  Använder Wilma -rutan skall ikryssas ifall man gjort Wilma-lösen åt vårdnadshavaren. Lika väl kan villkoret också vara t.ex. att senaste inoggning hänt mindre än 10 dagar sedan eller dylikt.

  Invandrarundervisning,_skolgångsbakgrund.tul

  Den andra utskriften innehåller läroämnesvisa uppgifter om i vilken undervisning studeranden deltar och vilka specialbehov studeranden har i dessa ämnen. I utskriften syns bl.a. uppgifter om trossamfund och uppgifter om undervisning i den egna religionen, modersmålet samt deltagande i S2-undervisning.

  Uppgifter som berör undervisning i religion, det egna modersmålet och S2-undervisning hämtas från Studeranderegistrets fält. Dessa uppgifter har samlats i utskriftens övre menyrad.

  Den egentliga tabelldelen skriver ut övriga läroämnens uppgifter. Uppgifterna antecknas för varje läroämne i elevens läroplan. I slutet av anvisningen finns en länk till en anvisning, där det närmare framgår hur en individuell läroplan uppbyggs.

  I mallen har vi valt att skriva ut bl.a. elevens utgångsnivå (studerat ämnet x år i hemlandet), mål i detta ämne, speciellt behov av stöd samt saker som skall beaktas i undervisningsarrangemangen. I vår exempelskola vill man ha dessa uppgifter endast för engelskans, finskans, matematikens och gymnastikens del. Andra ämnen har begränsats bort med utskriftsvillkoret "förkortning annan än EN, SV, MA eller GY" dvs. Uppgifter om kursen->Förkortning<>"*en*" OCH Uppgifter om kursen->Förkortning<>"*sv*" OCH osv.

  Invandrarundervisning,_behov_av_stöd.tul


  Den tredje utskriften innehåller allmänna anteckningar, bl.a. vårdnadshavarens önskemål berörande undervisningen, elevens styrkor, språkkunskaper i vardagslivet mm. Uppgifterna hämtas från Studeranderegistrets fält.

  I mallen används vissa fält, men i Primus finns flera andra lämpliga memofält. Skolan kan själv bestämma vilka uppgifter som antecknas i vilka fält. Överlappande delar kan raderas från utskriften.

  Sidhuvud

  I alla tre utskrifter skriver sidhuvudet ut skolans namn, datum, sidantal, rubriken "Invandrarundervisning" samt utskriftens namn.

  Sidfot

  Den sista utskriftens sidfot skriver ut underskriftsuppgifter för vårdnadshavare, lärare och studiehandledare samt plats och datum. Vårdnadshavarens namn hämtas från vårdnadshavartabellens 1. rad, som lärare hämtas klassföreståndarens/gruppledarens namn och studiehandledarens namn hämtas från Information om skolan -registrets fält Studiehandledare. Undertecknarna kan också vara andra personer, och namnen och rollerna kan skrivas ut också från andra fält eller som text.

  Att bygga upp utskrifter

  Det kan vara bra att sammanställa utskriftens tre sidor, varvid man kan på samma gång kan skriva ut alla tre utskrifter som berör en och samma elev.

  Gör i utskriftseditorn en ny tom utskrift, och välj Inställningar / Utskriftens egenskaper. Lägg under "Utskriftssammansättning" till alla sidor i den ordning som du önskar skriva ut dem. Namnge den sammansatta utskriften t.ex. "Invandrarnas betyg över förberedande undervisning, sammansatt".


  Artikeln har updaterats 07.02.2017