Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Ansökan till stödelev

  Se bild

  Detta är en blankett för att söka till stödelev. Ansökningen kan skrivas ut för studerandena från Primus, eller läggas till i Wilmas utskrifter, varvid studerandena kan skriva ut den själva.

  Spara utskriftsfilen ovan på din dator.

  Starta Primus och öppna Studeranderegistret. Öppna utskriftseditorn. Välj Funktioner / Kopiera från fil och öppna filen du nyss sparade. Filen är nu inläst och sparad i Primus. Alternativt kan du parallellt med Primus öppna "Den här datorn" -vyn, söka fram rätt fil och med musen dra filen till utskriftseditorn.

  Blankettens innehåll

  Blanketten innehåller huvudsakligen text, men en del av uppgifterna kommer rakt från Primus Studeranderegister. Sidhuvudet skriver ut skolans namn från studerandens Skola-fält, dagens datum samt blankettens rubrik. Dessutom finns en textdel för antecknande av blankettens ifyllningsinstruktioner mm. Du kan ändra instruktionstexten genom att klicka på ifrågavarande cell, och skriva önskad text på Text-fliken till höger i utskriftseditorn.

  I delen "Tidigare erfarenhet av stödelevuppgifter" kontrollerar Primus Studeranderegistrets fält Studerande-tutor -verksamhet. Om fältet innehåller text, skrivs denna automatiskt ut på ansökan. Dessutom finns utrymme för övrig text.

  I sidfoten på sista sidan finns blankettens returneringsinstruktioner och annan information. Även denna text kan du bearbeta på utskriftseditorns Text-flik.


  Artikeln har updaterats 14.11.2016