Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Inlärningsdagbok, i Inlärning i arbete -registret

  Se bild

  Detta är en utskrift för yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor.

  Spara utskrift-filen som finns under Filer-rubriken till den egna maskinen.

  Utskriften tas i bruk i Primus W4 -programmet i Inlärning i arbete -registret via Funktioner / Kopiera från fil.

  Utskriftens uppgifter


  I anvisningen går vi igenom de uppgifter som skrivs ut till inlärningsdagboken.

  Personuppgifter
  I överrubriken finns texten "Inlärningsdagbok". Inlärning i arbete beskrivs med följande fält: arbetsgivare, arbetsplatshandledare, läroanstalt, studerande och undervisningsgrupp. Uppgifter om inlärningen i arbete, som t.ex. arbetsgivare och arbetsplatshandledaren, tas från fält i Inlärning i arbete -registret. För att skriva ut dessa uppgifter används Platser för praktik och inlärning i arbete -registret och Arbetsplatshandledare -registret. Därför är det viktigt att uppgifterna är inmatade till dessa register.

  Dagbok
  Studeranden skriver in för hand uppgifter om datum, timmar, arbetsuppgifter och inlärda saker/kunskaper.

  Bedömning
  Studeranden och arbetsplatshandledaren bedömer inlärning i arbete för hand.


  Underskrifter
  I utskriftens nedre del finns utrymme för underskrifter.


  Artikeln har updaterats 23.12.2013