Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Plan och bedömning av inlärning i arbete, i Inlärning i arbete -registret

  Se bild

  Detta är en utskrift för yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor.
  Utskriftsmallen kan användas på en arbetsplats. Ifall studeranden prestaterar inlärning i arbete på flera arbetsplatser, skall man för varje arbetsplats skriva ut en egen blankett.

  Spara utskrift-filen som finns under Filer-rubriken till den egna maskinen.

  Utskriften tas i bruk i Primus W4 -programmet i Inlärning i arbete -registret via Funktioner / Kopiera från fil.

  Utskriftens uppgifter


  I anvisningen går vi igenom de uppgifter som skrivs ut i planen och bedömningen av inlärning i arbete.

  Personuppgifter

  I överrubriken finns texten "Plan och bedömning av inlärning i arbete". Inlärningen i arbete beskrivs med följande fält: studerande, läroanstalt, grupp och tidsperioden för inlärning i arbete. Uppgifterna om inlärningen i arbete, som t.ex. arbetsgivare och tidsperioden, hämtas från Plats för inlärning i arbete-fältet, som är ett länk till Platser för praktik och inlärning i arbete -registret.

  Läroanstaltens namn skrivs ut från Information om skolan -registret. För att skriva ut tid för inlärning i arbete används Inlärning i arbete -registrets fält Inlärning i arbete inleds och Inlärning i arbete avslutas

  Examensdelar och målsättningar

  Uppgiften om examensdelen kommer från Kurs-fältet. Fältet är ett pekfält till Kurser-registrets innehåll.

  Målsättningar skrivs ut från Mål-fältet, om de antecknats där. De kan också ifyllas för hand, om de ännu inte anteckants till fältet.

  I blanketten finns dessutom delar där studerande, arbetsplatshandledare och lärare kan anteckna sina bedömningar för ställda målsättningar.

  Åsikt
  Åsiktdelen ifylls för hand av arbetsplatshandeldaren och studeranden.


  Artikeln har updaterats 23.12.2013