Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Lista över kansliets beslut

  Se bild

  Spara utskrift-filen som finns under Filer-rubriken till den egna maskinen.

  Öppna sedan Primus och Studeranderegistret. Öppna utskriftseditorn. Välj Funktioner / Kopiera från fil och öppna filen du sparade nyss. Filen är nu läst och sparad i Primus. Det går också bra att öppna "Den här datorn" -vyn bredvid Primus, leta upp den rätta filen och dra sedan filen med musen och släppa den i Utskriftseditorn.

  Beskrivning av utskriften

  I utskriften ser skolkansliet kansliets beslut skolvis. Det skrivs ut ett skiljt papper för varje enskild skola. I slutet av utskriften finns en summa av de olika beslutskoderna.

  Överrubrik

  I överrubriken skrivs skolans namn och kolumnrubriker ut.

  Tabellen

  En namnlista över studerandena och varje studerandes enskilda beslut skrivs ut it tabellen.

  Underrubrik

  I underrubriken skrivs summan av olika beslut ut skolvis, t.ex. Exempelby lågstadium 6 EHV-beslut, 2 EHY-beslut osv.

  Eftersom beslutskoder varierar från kommun till kommun skall du korrigera koderna på utskriftens sista sida så de stämmer överens med de koder som används i din kommun.


  Artikeln har updaterats 26.04.2011