Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Wilmas driftsavbrott


  Under den tid då Wilma uppdateras eller då något annat servicearbete utförs i databasen görs ett driftsavbrott i Wilma. Wilmas administratör, dvs. den person som har rätt att använda underhållsfunktioner, ska göra inställningarna för avbrottet.

  Under avbrottet ser användarna administratörens meddelande som berättar t.ex. avbrottets orsak och längd. Det går också att på förhand meddela om avbrottet genom att lägga till en offentlig notis på Wilmas inloggningssida.

  Meddela om avbrott på förhand  Det lönar sig att meddela om driftsavbrott i god tid på förhand så att lärare, studerande och övriga användare hinner planera sin Wilma-användning.

  Wilmas administratör kan skriva en notis som är synlig för alla Wilma-användare på Wilmas inloggningssida. För att skriva en notis går du till Anslagstavla / Funktioner / Skriv ny notis (admin). Kryssa i "Offentlig" samt "Viktig notis". Du kan också ange ett datum från och med vilket notisen inte längre ska vara synlig (Göm från).

  Meddelande under avbrottet

  Wilmas administratör ställer in driftsavbrottet genom att klicka på länken Lämna ett meddelande om driftsavbrott på Wilmas huvudsida. Avbrottet berör alla användare, även administratören själv.

  Skriv in det meddelande som du vill att Wilma-användarna ska se under själva avbrottet. Meddelandet är synligt för alla inloggade Wilma-användare och de användare som kommer till Wilmas huvudsida genast efter att meddelandet publicerats.

  Förhindra inloggning före avbrottet

  För att det ska finnas så få användare som möjligt inloggade i Wilma under avbrottet kan du kryssa i fältet Förhindra nya inloggningar i Wilma.

  Då meddelandet om driftsavbrottet har visats, kan de som är inloggade i Wilma fortsätta arbetet som vanligt, men om de loggar ut kan de inte längre logga in igen. Du ser antalet inloggade användare t.ex. i det övre vänstra hörnet av Wilmas startruta eller i Wilmas statusrapport. På så vis kan du bryta förbindelsen då antalet inloggade användare är så litet som möjligt.

  Avbrottet börjar

  För de som är inloggade i Wilma börjar avbrottet då Wilma förlorar kontakten med Primus, i praktiken alltså då Primus-servern (prserver eller prservice) stängs. Wilma är igång under hela driftsavbrottet, men på Wilmas inloggningssida visas administratörens meddelande istället för inloggningsfälten.

  För nya inloggare börjar avbrottet omedelbart efter att meddelandet har skrivits in om Förhindra nya inloggningar till Wilma har kryssats i. I andra fall börjar avbrottet då Wilma inte längre får kontakt med Primus.

  Avbrottet slutar

  Avbrottet slutar och meddelandet försvinner då Wilma får kontakt med Primus igen. Starta alltid både Primus- och Wilma-servern (prwilma eller wilmaservice) efter ett avbrott. Avbrottet upphör alltid efter att Wilma-servern startats om. Du kan också avsluta ett driftsavbrott genom att högerklicka på Wilmas startruta, välja Meddelande om driftsavbrott och klicka på Stäng av meddelandet (detta sätt kan användas då Wilma inte körs som service).