Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

2015: Betyg över avlagda examensdelar, andra kompetensområdet inom samma grundexamen

  Se bild

  Utskriftsmallen är uppgjord i enlighet med Utbildningsstyrelsens föreskrifter 3/012/2015 för betyg och gäller från 1.8.2015. Detta betyg ska ges när den studerande redan tidigare avlagt hela examen och senare avlägger ett andra kompetensområde inom samma examen.

  Spara utskriftsfilen som finns under Filer-rubriken på din dator.

  Öppna därefter Primus och Studeranderegistret. Öppna utskriftseditorn. Välj Funktioner / Kopiera från fil och öppna filen du nyss sparade. Filen är nu inläst och sparad i Primus.

  Uppgifterna på utskriften

  Sidhuvudet

  • Utbildningsanordnaren och läroanstaltens namn hämtas från Information om skolan.
  • Datacellen Examen->Examen+, 180kp skriver ut namnet och omfattningen på den avlagda examen. Om examensbenämningen täcker hela examen enligt befattningen, ska du i Examina-registret fylla i fältet Gemensam examensbenämning för examen. T.ex. för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen kan det stå "Närvårdare" i fältet. På så sätt får man examensbenämningen att stå direkt efter efter grundexamens namn på betyget.
  • Om examensbenämningen endast innehåller kompetensområdet, ska du lämna Gemensam examensbenämning-fältet tomt.
  • Studerandens efternamn, förnamn och personbeteckning hämtas från Studeranderegistret.
  • Under studerandens namn finns texten "har avlagt...". Namnet på grundexamen skrivs ut från Examina-registrets fält Betygets namn på svenska 1. Kompetensområdet tas från Kompetensomåden-registrets fält Betygets namn på svenska 1.
  • Informationen om kompetensområdet skrivs ut med datacellen Kompetensområde -> Kompetensområde.
  • Kolumnrubrikerna är inskrivna som text i sidhuvudet.

  Prestationstabellen

  • Den första raden i prestationstabellen ger stora rubriker och den andra raden examensdelen, dvs. det andra kompetensområdet.
  • De stora rubrikerna skrivs ut från cellen Uppgifter om kursen()->Namn, i de fall att utskriftsvillkoret Omfattning.Omfattningstyp(Kompetenspoäng)>0 uppfylls.
  • Examensdelen (det avlagda kompetensområdet) skrivs ut med den andra raden i prestationstabellen. Uppgifterna kommer in på utskriften när det finns ett vitsord i examensdelen. Namnet kan komma direkt från Kurser-registrets Namn-fält eller från kursprestationens Kursens namn-fält.
  • Kompetenspoängen och vitsordet skrivs ut då examensdelen har ett vitsord.

  Sidfoten

  • I sidfoten ska nämnas studerandens tidigare examen och utbildningsprogram. Den första röda cellen i sidfoten innehåller både text och data.
  • Prestationsdatumet för den tidigare examen ska stå i Studeranderegistrets fält Den tidigare examens prestationsdatum, och det tidigare utbildningsprogrammet i fältet Utbildningsprogram 2.
  • Under dessa uppgifter kommer eventuella fotnotstexter, betygets datum samt underskrifterna.
  • Betygets datum skrivs ut med datacellen Betygens datum[Sista]. Cellen skriver ut datumet som ligger sist i det flerradiga fältet. På motsvarande rad i fältet Betygstyper-ska alternativet 6 intyg över avlagda studier vara valt.

  Uppdaterad: 8.10.2015


  Artikeln har updaterats 08.10.2015