Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Gruppstorlekar och kursmedeltal

  Se bild

  Spara utskrift-filen som finns under Filer-rubriken till den egna maskinen.

  Öppna därefter Primus och Bedömning-register. Öppna utskriftseditorn. Välj Funktioner / Kopiera från fil och öppna filen som du nyss sparade. Filen har nu lästs in och sparats till Primus. Ett annat alternativ är att öppna bredvid Primus Egen dator -vyn, söka där rätt katalog och dra filens ikon med musen på utskriftseditorn.

  Utskriftens innehåll

  Till utskriftens överrubrik kommer skolans namn, läsår, sidnumrering samt kolumnrubriker.

  Till den egentliga tabell-delen kommer en lista av läroanstaltens undervisningsgrupper. I utskriften syns gruppernas studerandeantal, bedömningens tidpunkt, provdag samt kursvitsordens medeltal.

  I utskriftens underrubrik finns summor på alla undervisningsgruppers antal, gruppernas medelstorlek samt antalen stora och små grupper.

  Grupper som skrivs ut

  Som standard skrivs ut alla de grupper, till vilka gjorts en bedömningslista och till vars bedömningslista ifyllts uppgiften om kurs. Till utskriften har gjorts en sökinställning, som kan bytas vid behov via övre menyradens Inställningar / Utskriftens inställningar. Om man vill så kan man till sökinställningen lägga till t.ex. Period="1" eller Kursen slutar=21.12.2010.

  Gruppernas ordning på listan

  Utskriften har en färdigt inställd ordning dvs. en listans ordning:
  Period&Kursen slutar&Kurs->Förkortning&Grupp, dvs. grupperna ordnas i första hand enligt period, sedan enligt gruppens avslutningsdag, de som avslutar samma dag enligt kursförkortning och samma kursens parallella grupper enligt gruppens namn. Man kan bearbeta denna ordning i samma ruta som sökinställningen, i Listans ordning -fältet. Ifall man raderar ordningen helt och hållet, skrivs grupperna ut i den ordning som de är för tillfället i registerkortrutan.

  Uppgifterna före och efter bedömning

  En del av uppgifterna syns först då, kursen har bedömts, t.ex. uppgifterna om medeltal. Medeltal innebär här kursvitsordets medeltal för gruppens studerande. Med hjälp av talet kan man t.ex. jämföra A- och B-klassens medeltal av samma kurs.

  Till Fastställd-delen skrivs ut som standard "Ja" eller "Nej", men istället för dessa har man valt att det skrivs ut "X" eller tomt.

  Gruppantalens summor

  I slutet av utskriften (sista sidan) syns gruppantalen samt sortering i mindre och större grupper. Man kan vid behov ändra gränsvärdena till tal som bättre motsvarar den egna skolans gruppstorlekar. Dessutom räknas gruppstorlekars medeltal. Summa och medeltal beräknas av de grupper, som valts att skrivas ut. Ifall man valde att skriva ut endast 1. periodens grupper, berör summan och medeltalet endast 1. periodens grupper.

  Skolgångsbiträden, speciallärare mm. kan antecknas till bedömningslistans Övriga lärare -fält, varvid man till slutet av utskriften får antalet för grupper som behöver stöd.

  • Korrigera till mallens exempelnamn er skolas speciallärares och skolgångsbiträdes namn.
  • Anteckna till de gröna cellerna som finns efter namnen er skolas förkortningar. Ersätt "Skriv här.." -texten som finns inom citationstecken med ifrågavarande personers förkortningar.

  Artikeln har updaterats 26.04.2011