Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Kontrollista för betyg

  Innan du printar ut betygen är det bra att kontrollera att alla uppgifter som behövs för betygen har skrivits in i Primus. Nedan finns tips på vad som är bra att gå igenom.

  Kontrollera att:

  • läsårets och terminernas/periodernas inlednings- och avslutningsdagar har uppdaterats i registret Information om skolan. På betygen skrivs de vitsord ut som har getts under pågående läsår.
  • Om ett ämnesvitsord skrivs ut två gånger på betyget, ska du kontrollera om höstens bedömning har vårbedömningens datum. (Grundskolor)
  • alla ämnen skrivs ut. Speciellt ämnen som finns under egna mellanrubriker, t.ex. det andra inhemska språket, modersmål och valbara ämnen som inte finns under något gemensamt ämne.
  • det printas ut en stjärna (*) för de ämnen som har individualiserats. Tilläggsuppgifter om individualiseringen finns här.
  • klassföreståndarens namn är rätt. Klassföreståndarens namn kommer antingen från Klassregistret eller från Studeranderegistret. Kontrollera att namnet är rätt i fältet Grupphandledare/klassföreståndare.
  • betyget ryms på en sida för alla studerande (eller på så många sidor som det är meningen). Tilläggsuppgifter finns här.
  • nästa termins/läsårs inledningsdag och klockslag är rätt. Dessa uppgifter kommer ofta från Information om skolan så kontrollera att fälten som berör nästa läsårs inledningsdag och klockslag är rätt ifyllda.
  • att vitsorden som studeranden har fått vid någon annan skola syns på betyget, om studeranden har gått kurser som inte finns med i den egentliga läroplanen.

  Kontrollera framför allt på våren:

  • att studerande har rätt uppgifter i fältet Uppflyttning från klass som finns i Studeranderegistret.
  • om studeranden har lagts till eller raderats i Kurre och kontrollera att bedömningslistorna därefter har uppdaterats till Primus. Tilläggsuppgifter finns här.
  • Kontrollera att ingen av studerandens namn är skrivet i rött på bedömningslistan. Om namnet är rött innebär det att studeranden inte har kursen i sin läroplan. Kontrollera då att bedömningslistans kurs är rätt och att studeranden har rätt läroplan i Studeranderegistret.

  Kom också ihåg att spara betygen i utskriftsarkivet. Tilläggsuppgifter finns här.