Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Gymnasiets betyg för muntlig språkfärdighets prov (engelska), med bakgrundsbild

  Se bild

  Detta är utskriftsmall för betyg över muntligt språkprov.

  Spara utskriftsmallen som finns under Filer-rubriken till den egna maskinen.

  Utskriftsmallen förs till Primus genom att öppna utskriftseditorn i Studeranderegister och välja Funktioner / Kopiera från fil.

  Mallen berör engelska språkets långa lärokurs. Andra språks mallar kan du göra genom att kopiera denna mall. Byt språkens namn och lärokurs till mallen och namnge mallarna enligt språk. Språk och lärokurs har antecknats till mallen som text.

  Ta ibruk bakgrundsbilden

  Spara även bakgrundsbilden, MuntligSprakFardighet.jpg.

  Bakgrundsbilden förs till Primus genom att öppna i Övriga register -delen Bilder-register. Gör nytt registerkort, och läs bakgrundsbilden till Primus. Namnge t.ex. "Sprakprovets betyg". Välj till Skola-fältet alla er kommuns gymnasier, så att även de får bilden till sin användning. Bilden syns endast dels i förhandsgranska-rutan, detta är ok.

  Högerklicka därefter på utskriftens överrubrik och välj i snabbmenyn Egenskaper. Klicka i hjälprutan på Lägg till -knappen, och välj bilden som du nyss sparade. Inmata till bildens X- och Y-värden "1", som bredd 750 och höjd 1061. Kvittera till sist ok.

  I utskriftseditorn syns bilden endast vid överrubriken, men i förhandsgranska och i utskriften fortsätter bilden till betygets nedre kant. Man behöver alltså inte göra överrubriken längre.

  Muntliga språkprovet har en egen kurs i läroplanen

  Välja kurs som skrivs ut

  Eftersom betyget berör endast en kurs, kan man skriva ut det rakt från studerandens läroplansvy.

  • Välj den studerande, till vilken man önskar skriva ut betyg.
  • Högerklicka i studerandens läroplansvy på den kurs, till vilken muntliga provets bedömning antecknats. Välj i snabbmenyn Skriv ut kurs.
  • Välj rätt utskriftsmall dvs. den du nyss sparade.
  • Välj Funktioner / Skriv ut / Förhandsgranska.

  Korrigera och komplettera uppgifter

  Ifall det finns brister i de uppgifter som skrivs ut, kompletteras uppgifterna till studerandens kort och/eller till Information om skolan-register.

  • Läroanstaltens namn skrivs ut från studerandens Skola-fält.
  • Studerandens namn och personbeteckning skrivs ut från Studeranderegister.
  • Mallen berör engelskans långa lärokurs prov. Man kan av mallen göra övriga språk och lärokursers versioner genom att spara det med olika namn, och ändra i kopian uppgifterna engelska => svenska, lång => kort. Namnge mallarna enligt språk och lärokurs.
  • Undervisningsort skrivs ut från Information om skolan-register.
  • Datum är dagens datum.
  • Datum för rätt att utfärda betyg antecknas rakt till mallen. Klicka på cellen som börjar med texten "utbildningsministeriets" och ändra rätt datum istället för "xx.xx.xxxx".

  Muntliga språkprovet har inte en egen kurs i läroplanen

  Ifall man till det muntliga språkprovet inte reserverat en egen kurs i läroplanen, antecknas provets vitsord till någon kurs som finns i läroplanen, till Övriga vitsord -delen.

  • Öppna i Kurser-registret någon engelska kurs, till vilken det muntliga språkprovets vitsord antecknas.
  • Ta fram fältet Övriga vitsord (ämne).
  • Anteckna till 1. raden "Betyg för muntlig språkfärdighet".
  • Fyll i till Övriga vitsord (skala) -fältet en sådan skala som innehåller vitsorden 4-10.
  • Öppna sedan utskriftsmallen i Studeranderegisters utskriftseditor. Byt till den röda vitsord-cellens innehåll Övriga vitsord.Kurs[1](Primus)->Vitsord. Kursen spelar ingen roll, ifall betyget skrivs ut via studerandens läroplan (bild ovan). Då skriver man ut vitsordet alltid från den kurs via vilken utskriften öppnades.

  Ge ännu lärarnas användargrupp rätten att mata in vitsord till Övriga vitsord (ämne) -delen:

  • Öppna Användargrupper-register och välj lärares användargrupp.
  • Klicka på Bedömning-register, och ge lärarna Inmatningsrätt till övriga vitsord kolumnerna. Rättigheten finns i slutet av listan.

  Nu ser läraren i sin bedömningslista en ny kolumn "Betyg för muntlig språkfärdighet", läraren kan där mata in vitsord, och vitsordet skrivs därifrån ut på betyg. Kolumnen syns även i Wilmas bedömningslistor.


  Artikeln har updaterats 01.06.2011