Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Ansökan till morgon- och eftermiddagsverksamhet. Blankett för vårdnadshavare

  Se bild

  Med hjälp av en elektronisk blankett kan vårdnadshavarna anmäla sina barn till morgon- och eftermiddagsverksamhet. Verksamhetens arrangörer och producenter ska på förhand antecknas i Primus.

  Du kan ladda ned färdiga fältinställningar för morgon- och eftermiddagsverksamhet till Studeranderegistret via bilagorna i denna länk.

  Kopiera blanketten till Primus

  Spara lom-filen på din egen dator. Öppna Primus och Blanketteditorn. Klicka på Bearbeta blanketten / Läs in blankett.

  Blankettens uppgifter

  • Blankettens typ: Egna uppgifter
  • Blankettens databas: Studerande
  • Används i Wilmas anslutningar: Vårdnadshavare
  • Wilmas användarnamn (testning): fyll i användarnamnet som testelevens vårdnadshavare har

  Blanketten syns i Wilma under Blanketter.

  • Testa blanketten först med användarnamnet för en testelevs vårdnadshavare och ändra blankettens text, villkor osv. enligt dina egna önskemål.
  • När blanketten är klar ska du ta bort användarnamnet i fältet Wilmas användarnamn (testning) och kryssa i fältet Syns i Wilma.

  Blankettens innehåll

  Blanketten består av olika delar och under delarna finns olika fält. En del av uppgifterna kan vårdnadshavarna ändra, medan de endast kan se vissa uppgifter.

  De fält som användaren endast har läsrätt till i Wilma har en mörkare bottenfärg i Blanketteditorn. Det betyder att fältet Förbjuden är ikryssat under fältets Egenskaper. En del av blankettens fält är instruktionsfält, dvs. sådana som innehåller instruktioner om hur blanketten ska fyllas i. Vid behov kan du göra fler instruktionsfält (högerklicka / Lägg till instruktion).

  Innan blanketten tas i bruk

  Användning av blanketten förutsätter att verksamhetsplatserna har antecknats i Primus register Morgon- och eftermiddaggsverksamhetsplatser. I registret ska du göra ett eget kort för varje alternativ som vårdnadshavarna kan välja. Om skolan har t.ex. två eftermiddagverksamhetsgrupper som har olika tyngdpunktsområden gör du egna kort för båda alternativen.

  I blankettens fält Eftermiddagsverksamhetens plats, första önskemål och Eftermiddagsverksamhetens plats, andra önskemål står verksamhetsplatsens namn och betoning. På så sätt kan användaren genast se verksamhetens eventuella betoning.


  Slutligen ska man skriva in vem som har fyllt i ansökan i fältet Blanketten ifylldes av. Uppgiften sparas i Studeranderegistrets fält Eftermiddagsverksamhetens anmälare. Ta fram fältet med hjälp av fälteditorn.

  Villkor och kontrollregler

  På fliken Villkor och kontrollregler kan du definiera villkor för hur blanketten ska synas i Wilma och villkor för hur man fyller i fälten. Du kan även begränsa hur länge blanketten syns. För att begränsa synligheten t.ex. till januari 2016 ska du använda villkoret Datum>="01.01.2016 OCH Datum=<31.01.2016"..

  På blanketten finns en kontrollregel för fältet Anmälare till eftermiddagsverksamheten. Villkoret kontrollerar att den som gör ansökan även har skrivit in sitt namn. Om namnet saknas visas meddelandet Fyll också i anmälaren!". Blanketten kan inte sparas förrän fältet har fyllts i.

  På samma sätt kan du göra kontrollregler för blankettens övriga fält eller radera de villkor som redan finns.


  Artikeln har updaterats 14.03.2016