Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Yrkesprov, profilsida

  Se bild

  Uppgifter om yrkesprov kan visas i Wilma med hjälp av en profilblankett. Profilblankettens syfte är endast att visa uppgifter i Wilma. För att man ska kunna bearbeta uppgifterna i Wilma behövs separata blanketter.

  Hur yrkesprovets uppgifter syns i Wilma

  Du kan göra en gemensam profilblankett för alla yrkesprov, men vid behov är det möjligt att göra olika profilsidor för olika användargrupper, så att t.ex. studerande/vårdnadshavare ser en variant och lärare/arbetsplatshandledare ser en annan variant. Samma användargrupp kan dock inte se flera olika profilblanketter (Blankettens typ = Profil).

  Yrkesprovens uppgifter synliga för lärare, handledare, studerande och vårdnadshavare

  • Blankettens typ: "Profil"
  • Blankettens databas: "Yrkesprov"
  • Blankettens användargrupp: lämnas tomt
  • Kryssa iSyns i Wilma
  • Används i Wilmas anslutningar: "Lärare", "Studerande", "Vårdnadshavare", "Arbetsplatshandledare" och "Platser för praktik och inlärning i arbete"
  • All information är enbart i läsläge, så fältspecifika inställningar behövs inte.


  På profilblanketten ska du ta fram alla de fält som du vill ska synas. Med vår blankettmall syns grunduppgifterna om yrkesprovet och bedömningen. De fält som gäller bedömningen har placerats i en egen del.

  Du kan enligt behov lägga till villkor för bedömningsuppgifternas synlighet. Det är också möjligt att ange ett datumvillkor, så att uppgifterna blir synliga efter ett bestämt datum.(Villkor för hur blanketten syns: "Dagens datum>=1.4.20xx"). Om bedömningsuppgifterna får synas vartefter de antecknas i Wilma, behövs inga villkor.

  Uppgifterna om yrkesproven är synliga för alla användaranslutningar som valts för blanketten då användaren i Wilma går till fliken Yrkesprov/Examenstillfällen och väljer ett yrkesprov ur listan.


  Artikeln har updaterats 16.02.2016