Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Yrkesprov, studerandens självutvärdering och respons

  Se bild

  Studerande kan göra en självutvärdering av yrkesproven med hjälp av en blankett i Wilma. Till blanketten hämtas fält från registret Yrkesprov studerandena ges bearbetningsrätt enbart till vitsords- och responsfälten. Ovan finns en blankettmall som du kan ladda ner och ändra enligt er läroanstalts önskemål och behov.


  Studerandens självutvärdering av yrkesprov

  • Blankettens databas: Yrkesprov
  • Blankettens typ: Registrets uppgifter
  • Blankettens användargrupp: Wilma: Studerande
  • Används i Wilmas anslutningar: Studerande
  • Kryssa i Syns i Wilma


  Blanketterna för studerandenas egna uppgifter ska också ha en användargrupp i Wilma: samma grupp anges för studeranden och blanketten. Användargruppen kan anges via registren Information om skolan, Klasser eller Studerande, beroende på hur stor den grupp är som blanketten gäller. Användargruppen behöver inte nödvändigtvis ens ha rätt till registret Yrkesprov, men gruppen behövs för att koppla ihop studeranden med blanketten.

  Vilka delar och fält studeranden får bearbeta väljs separat för varje del/fält. Studerandena ska ha rätt att bearbeta endast Studerandens vitsord och Studerandens feedback på yrkesprovet. Det är också möjligt att lägga till fält med enbart läsrätt som studeranden får se på blanketten.

  På vår blankettmall har även de fält som får bearbetas ett villkor i delen "Att ändra uppgiften i Wilma". Studeranden får redigera uppgiften endast om fältet är tomt sedan tidigare. Studeranden kan alltså inte ändra sina uppgifter i efterhand.

  Blanketten i studerandens Wilma


  Studeranden hittar blanketten i Wilma genom att först klicka på länken Yrkesprov och därefter välja det yrkesprov som han/hon vill självutvärdera. Blanketten syns som en länk.

  Studerandena ser sina egna yrkesprov i Wilma under hela studietiden. Dessa är uppdelade på flikarna Obedömda och Bedömda.

  Studeranden kan själv påbörja anteckning av yrkesprov

  Det är möjligt att för t.ex. vuxenstuderande göra en blankett som ger studeranden/examinanden möjligheten att själv påbörja anteckningen av ett yrkesprov via eIP. Kontrollera dock noggrant att blanketten inte innehåller några fält som bör fyllas i av lärare eller arbetsplatshandledare. Blanketten ska endast innehålla fält som ska fyllas i av studeranden själv. För att kunna använda denna funktion behöver du version 2.20 av Wilma.

  Blankettens inställningar:
  Blankettens databas: Yrkesprov
  Blankettens typ: Registrets uppgifter
  Användargrupp i Wilma: Wilma: Studerande
  Används i Wilmas anslutningar: Studerande
  Kryssa i Syns i Wilma och Tillåtet att skapa nytt registerkort

  Denna blankett är synlig på ett annat ställe än den vanliga självutvärderingsblanketten. Blanketten blir synlig i ett hjälpfönster som öppnas då studeranden klickar på någon yrkesprovskurs på eIP-sidan i Wilma.


  Artikeln har updaterats 17.02.2016