Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Inlärning i arbete, profilsida

  Se bild

  Uppgifter om inlärning i arbete kan visas i Wilma med hjälp av denna blankett. Profilsidans syfte är enbart att visa uppgifter i Wilma. För att ändra själva uppgifterna i Wilma krävs andra blanketter.

  Uppgifter om inlärningen i arbete i Wilma

  En blankett räcker för att visa uppgifterna om inlärning i arbete. Om det finns behov av att visa olika uppgifter för olika användargrupper i Wilma är det möjligt att göra egna profilsidor för de olika grupperna. Studerande/vårdnadshavare kan alltså ha en egen profilsida, lärare/arbetsplatshandledare en egen osv. Samma användaranslutning kan emellertid inte ha flera profilsidor (Blankettens typ=Profil).

  Lärare, handledare, studerande och vårdnadshavare får se information om IA

  • Blankettens typ: Profil
  • Blankettens databas: Inlärning i arbete
  • Användargrupp i Wilma: lämnas tomt
  • Kryssa i Syns i Wilma
  • Används i Wilmas anslutningar: Lärare, Studerande, Vårdnadshavare, Arbetsplatshandledare, Platser för praktik och inlärning i arbete
  • Alla uppgifter är endast i läsläge på profilsidan, så inga fältspecifika rättigheter behövs.

  På profilblanketten ska man ha med fälten för den information man vill visa. På vår exempelblankett finns studerande- och kursuppgifter, men också uppgifter om tidpunkt, omfattning och arbetstider för inlärning i arbete. Dessutom finns noggrannare uppgifter om IA-perioden (mål, färdigheter, arbetsuppgifter, tilläggsuppgifter m.m.) och arbetsplatshandledarens kontaktuppgifter.

  Blanketten kan även innehålla responsfält. På exempelblanketten finns alla responsfält i samma del, längst ner på blanketten. Så fort responsen har sparats, syns den i Wilma. Om man vill begränsa hur den syns kan man göra detta i delen Hur uppgifterna syns i Wilma, t.ex. med villkoret: " Dagens datum >= 1.2.2017". Detta innebär alltså att uppgifterna syns från och med 1.2.2017. Det går också att lägga till ett villkor för hela delen, så att informationen i delen syns först när alla uppgifter är ifyllda, dvs. efter att alla parter har skrivit in sina kommentarer.

  Profilsidan för inlärning i arbete syns när man klickar på Inlärning i arbete i Wilmas huvudmeny och därefter på något av de alternativ som finns listade på sidan.


  Artikeln har updaterats 23.02.2017