Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Inlärning i arbete, blanketter för arbetsplatshandledare

  Se bild

  När en studerande gör IA kan arbetsplatshandledaren/praktikplatsen registrera och ändra information om praktikperioden med hjälp av en blankett. På blanketten ska man ha de fält som finns i registret Inlärning i arbete och som praktikplatsen får ändra. På blanketten kan man också ha med fält som inte går att bearbeta och som visar de tilläggsuppgifter som läraren har skrivit in. Ovan finns modellblanketter som kan redigeras enligt behov.

  Arbetsplatshandledaren/praktikplatsen registrerar info om studerandens IA

  • Blankettens typ: Registrets uppgifter
  • Användargrupp i Wilma: t.ex. "Wilma_IA"
  • Kryssa i Syns i Wilma
  • Används i Wilmas anslutningar: Arbetsplatshandledare och Platser för praktik och inlärning
  • Blankettens databas: Inlärning i arbete

  På blanketten kan man välja vilka fält och delar som får ändras. En del av fälten kan vara med för att visa information, men innehållet går inte att ändra. Eller så kan man på blanketten ha bara sådana fält som användaren får ändra.

  I registren Arbetsplatshandledare och IA- och yrkesprovsmiljöer (Platser för praktik och inlärning) ska du välja "Wilma_IA" som användargrupp för de handledare och praktikplatser som får fylla i/ändra uppgifterna via Wilma.

  Även om det visserligen går att kryssa i registren Sökande och Disciplinära åtgärder för användargruppen, har en användare med rollen arbetsplatshandledare inte tillträde till dessa register i Wilma.

  IA-blanketterna i Wilma hos praktikplatsen och arbetsplatshandledaren

  Gör Wilma-användarnamn åt arbetsplatshandledaren/praktikplatsen så att de kan se och fylla i uppgifter om sina egna studerande. I Wilma klickar de då på länken Inlärning i arbete i huvudmenyn. Då öppnas en lista över de IA som finns för arbetsplatsen. Noggrannare uppgifter om en viss IA öppnas då man klickar på examensdelens namn. Uppgifterna visas då med hjälp av en profilblankett. Blanketten som ska användas för att ändra uppgifterna finns uppe till höger på profilsidan, under Blanketter.

  I vår exempelblankett är arbetsplatshandledarens feedback, arbetssäkerhet, arbetsklädsel och arbetstid uppgifter som går att ändra. Övriga uppgifter visas i informativt syfte och är endast i läsläge. Läroanstalten kan enligt egna behov och önskemål begränsa bearbetningsrätten för fälten.


  Artikeln har updaterats 23.02.2017