Kursbricka för fritt valbara studier, alternativ 2