Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Laitevaatimukset

  Ohjeessa on kuvattu Primuksen, Kurren ja Wilman laite- ja levytilavaatimukset.

  Ohjelmapakettimme koostuu kolmesta ohjelmasta: Primuksesta, Kurresta ja Wilmasta. Kullakin on oma palvelinosansa. Primuksen ja Kurren asiakasosat voivat olla erillisiä tai molemmat yhdessä (ns. PrimusKurre).

  Käyttöjärjestelmä

  Visma InSchool -ohjelmat toimivat Window- ja Linux-ympäristöissä.

  • Primuksen palvelinosa: Windows ja Linux
  • Kurren palvelinosa: Windows ja Linux
  • Wilman palvelinosa: Windows ja Linux
  • Primuksen ja Kurren asiakasosa: vain Windows, Winellä myös Linuxissa
  • Windowsin osalta tuemme sekä 32- että 64-bittisiä käyttöjärjestelmiä (molemmissa toimii tarjoamamme 32-bittinen palvelinosa), Linuxin osalta tuemme vain 64-bittisiä käyttöjärjestelmiä.
  • Wilmaa voi käyttää yleisimpien selainten uudehkoilla versioilla (FireFox, Opera, Safari, Internet Explorer, Google Chrome ja Edge). Selaimessa on syytä olla käytössä viimeisimmät tietoturvapäivitykset.

  Windows-versiot

  • Primus, Kurre 7 ja Wilma- palvelimille käy mikä tahansa Microsoftin tukema Windows-palvelinversio.
  • Primuksen ja Kurren asiakasosilla käyttöliittymäksi käy mikä tahansa Microsoftin tukema Windows, esim. Vista tai Windows 10.

  Linux-versiot

  • Primuksen, Kurren ja Wilman palvelinosille käyvät Intel-pohjaiset Linuxit.
  • Primuksen palvelinosan Linux-version käyttöjärjestelmäksi sopii Ubuntu, CentOS tai Redhat.
  • Wilmalle soveltuu parhaiten CentOS tai Redhat.

  Tietokannat ja palvelimet

  Visma InSchool -ohjelmat eivät vaadi mitään erillisiä apuohjelmia.

  • Visma InSchool -ohjelmilla on oma tietokantansa, joka on rakennettu nimenomaan kouluhallinnon tarpeisiin. Muuta erillistä tietokantaa ei tarvita.
  • Wilma sisältää oman web-palvelimen. Apachea, IIS tms. ei tarvita.
  • Primuksen, Kurren ja Wilman palvelinosia voidaan ajaa joko fyysisessä palvelimessa tai virtuaalisessa ympäristössä.

  IPv6

  Primus, Kurre ja Wilma ovat IPv6-yhteensopivia seuraavista versioista eteenpäin:

  • Primus 4.42c, Kurre 7.13c ja Wilma 2.12c (julkaistu 12/2011)

  Direct Access

  Direct Accessilla voi avata suojatun yhteyden ulkopuolelta oppilaitoksen sisäverkkoon. Direct Access ei kuitenkaan tue yhteyden muodostukseen yleensä käytettävää IPv4-protokollaa käyttäjän koneen puolelta. Jos Direct Accessia halutaan käyttää, on Primukseen otettava yhteys käyttämällä palvelinkoneen nimeä (esim. primus.palvelin.local) tai käyttämällä IPv6-osoitetta.

  Jos Direct Accessia käytetään, on prclient.ini-tiedostoon laitettava seuraava asetus:
  [Socket]
  UseIPv6=True

  Lisäksi samaan osioon Host=-riville laitetaan palvelimen nimi IP-osoitteen tilalle.

  Yllä mainitut asetukset voivat olla käytössä, vaikka Direct Accessia ei käytettäisikään. Silloin käytetään IPv6-osoitetta IPv4-osoitteen sijaan.

  Asennustapa

  Ohjelmat asennetaan yleensä kunnan tai koulutuskuntayhtymän palvelimelle.

  • Wilmalle varataan aina oma palvelimensa, jota ei käytetä muuhun tarkoitukseen. Wilma asennetaan eri palvelimelle kuin Primus ja Kurre.
  • Samalla palvelimella voi olla käynnissä useita Wilmoja eri TCP-porteissa, esim. kolmen eri kunnan Wilmat.
  • Primuksen ja Kurren voi asentaa samalle palvelimelle. Yleensä sekä palvelin- että asiakasosat asennetaan samalle palvelimelle, ja käyttäjille tehdään ainoastaan pikakuvake palvelimella sijaitsevaan asiakasosaan. Tämä on päivityksen kannalta vaivattomin asennustapa.
  • Wilman käyttö edellyttää toimivia TCP/IP-verkkoyhteyksiä sekä toimivan yhteyden Primukseen ja Kurreen.
  • Selvitä Wilman lopullinen asennuspaikka (DNS-nimi, FQDN) ym. ennen varmenteen tilaamista. Varmenne sidotaan nimeen.
  • Kaikki ohjelmat voi asentaa joko aina käynnissä olevaksi palveluksi tai erikseen käynnistettäviksi.

  Tietoliikenne ja palomuurit

  TCP-portit määritellään ohjelmien palvelinosien ini-tiedoissa: prserver.ini (Primus), kurreserver.ini (Kurre) ja prwilma.ini (Wilma).

  • Ohjelmien välinen sekä palvelinosien ja asiakasosien välinen liikenne: käytettävät TCP-portit määritellään ini-tiedostoissa.
  • Wilman liikenne internetistä: Normaalisti Wilmalle tulee sallia http (TCP 80) sekä https (TCP 443).
  • Mikäli Wilma on konfiguroitu käyttämään muita TCP-portteja, on ne huomioitava palomuurisäännöissä.

  Tietoliikenneyhteyksien nopeus

  Tarkkaa ohjelmien vaatimaa tietoliikenneyhteyden nopeutta on mahdotonta arvioida, sillä moni asia, kuten käyttäjämäärä, vaikuttaa yhteyden toimivuuteen. Yleensä tavanomaiset yhteydet riittävät hyvin.

  Primuksen ja Kurren yhteyksien ei tarvitse olla erityisen nopeita, pikemminkin yhteyden latenssi on olennainen. Mikäli kouluilta on muutakin liikennettä saman yhteyden kautta (WWW/videot/sähköposti tms.), on hyvä huomioida liikenteen priorisoinnissa Primus/Kurre-liikenne etusijalle.

  Käyttömuisti ja levytila

  Käyttömuisti

  • Primuksen ja Kurren palvelimelle kannattaa varata muistia vähintään 2 Gt. Suuren kunnan palvelimella on hyvä olla 16-24 Gt muistia, jolloin käyttöjärjestelmä pystyy pitämään enemmän tietoja välimuistissa, mikä tekee Primuksen toiminnasta tehokkaampaa.
  • Pienelle koululle, jossa Wilmaa käytetään esimerkiksi vain koulun sisäverkossa pienellä käyttäjämäärällä, saattaa Wilma-palvelimeksi riittää jokin parin vuoden takainen Windows-työasema.
  • Suuren koulutuskuntayhtymän Wilma-palvelimelle suosittelemme ainakin noin 2-3 GHz:n tehoista prosessoria sekä gigatavun verran käyttömuistia. Myös useamman prosessorin tai moniydinprosessorin käyttöä voi harkita.

  Levytila

  Levytilan tarve riippuu oppilaitosten määrästä, opiskelijamääristä, säilytettävien varmuuskopioiden määrästä ja Kurre-tiedostojen määrästä.

  Seuraavat luvut sisältävät myös ns. kasvunvaraa ja tilaa useille varmuuskopioille. Suurella kaupungilla tarkoitetaan yli sadantuhannen asukkaan kaupunkia, koulutuskuntayhtymällä taas esim. neljän kunnan välistä 2. asteen koulutusyhtymää.

  • Yksittäiselle Primukselle n. 1 Gt
  • Suuren kaupungin MultiPrimukselle 10-20 Gt
  • Yksittäiselle Kurre 7:lle n. 1 Gt
  • Suuren koulutuskuntayhtymän MultiKurrelle 5-10 Gt
  • Wilma tarvitsee levytilaa lähinnä lokitiedostoille (txt).

  Muuta levytilaan liittyvää taustatietoa

  • Tyhjän Primus-tietokannan koko n. 5 Mt. Tietokanta, jossa on viidensadan opiskelijan tiedot, on 10-15 Mt.
  • Tyhjän Kurre 7 -kannan varmuuskopio on muutamia kilotavuja, viidensadan opiskelijan oppilaitoksen varmuuskopio n. 1-5 Mt.
  • MultiPrimus ja MultiKurre sisältää useamman oppilaitoksen tiedot, joten tietokanta on vastaavasti suurempi.
  • MultiPrimuksen tietokanta sisältää kaikkien siihen kuuluvien oppilaitosten tiedot.
  • MultiKurren tietokanta sen sijaan koostuu yksittäisistä, koulu- tai yksikkökohtaisista tiedostoista.
  • Primuksen tietokanta sisältää myös muutoslogin. Kannan koko riippuu siitä, kuinka pitkältä ajalta muutoksia säilytetään tuotantokannassa. On mahdollista säilyttää tuotantokannassa esim. kolmen vuoden tiedot ja sitä vanhemmat erillisissä varmuuskopioissa.
  • Kukin Kurren tietokanta sisältää vain senhetkisen tilanteen. Muutoslogia ei ole, vaan taaksepäin palataan palauttamalla varmuuskopio.
  • Primuksen varmuuskopioita tavataan säilyttää viikon ajalta 1 per päivä, kuukauden ajalta 1 per viikko ja vuoden ajalta 1 per kuukausi (asiakaskysely 2010).
  • Kurresta tallella on usein vain viimeöinen varmuuskopio. On kuitenkin mahdollista rajata, kuinka monta varmuuskopiota kukin koulu/yksikkö saa säilyttää.
  • Kummassakin ohjelmassa on automaattinen varmuuskopiointi ja mahdollisuus määrittää varmuuskopioiden oton aika, tallennuspaikka, säilytettävien kopioiden määrä ym.

  Päivitetty 31.10.2014