Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Ansökan om skolskjuts, profilblankett, studerande, vårdnadshavare (Ansökningar och beslut -registret)

  Se bild

  Med den här blanketten kan man se uppgifterna i en ansökan om skolskjuts i Wilma. Blanketten är tillgänglig för vårdnadshavare och myndiga studerande.

  Kopiera blanketten till Primus

  Spara lom-filen på din dator genom att klicka på länken upptill på sidan. Öppna Primus och Blanketteditorn. Klicka på Bearbeta blanketten / Läs in blankett.

  Blanketten har uppdaterats 18.9.2015.

  Blankettens uppgifter

  • Blankettens databas: Ansökningar och beslut
  • Blankettens typ: Profil
  • Används i Wilmas anslutningar: Studerande, Vårdnadshavare
  • Användargrupp i Wilma: -
  • Wilmas användarnamn (testning): fyll i t.ex. testlärarens Wilma-användarnamn

  På fliken Villkor och kontrollregler finns ett synlighetsvillkor som innebär att profilblanketten bara används för att se uppgifterna i skolskjutsansökan. Villkoret hänvisar till ansökningskoden för skolskjuts, fältet Förklaring. Om ni använder någon annan formulering i er kommun ska synlighetsvillkoret justeras därefter.

  Gör också eventuella andra ändringar i blankettens fält, texter, instruktioner osv. och testa blanketten med testanvändarens konto i Wilma. Då blanketten är klar, ta bort testanvändarnamnet i fältet Wilmas användarnamn (testning) och kryssa i stället för Syns i Wilma.

  Blankettens struktur

  Blanketten ser till stor del likadan ut som ansökningsblanketten för skolskjuts. Via blanketten kan man se vilka uppgifter användaren har skrivit in i fälten. Ändra instruktionerna i Blanketteditorn så att de motsvarar er kommuns praxis, eller ta bort onödig information.

  Till skillnad från ansökningsblanketten finns i början av profilblanketten avsnittet Ansökningens status. Fälten Handläggs, Handläggningsdatum och Handläggare anger vem som behandlar ansökan och när.

  I slutdelen på blanketten finns uppgifter om beslutet. När ett beslut har getts i frågan och det har offentliggjorts för lärarna och vårdnadshavarna i Wilma, visas det efter ansökningsuppgifterna. Antingen kansliets eller skolans beslut visas, beroende på i vilket fält beslutet har getts. Delarna som gäller beslutet har följande synlighetsvillkor:

  Beslutet offentligt=<Dagens datum OCH (Beslut(skola)->Beslutskod<>"" ELLER Beslut(kansliet)->Beslutskod<>"") OCH Beslutet offentligt<>""

  Villkoret innebär att beslutsdelen blir synlig då antingen kansliet eller skolan har gett sitt beslut, publiceringsdatumet för beslutet är ifyllt och detta datum är innevarande dag eller en tidigare dag.


  Artikeln har updaterats 23.09.2015