Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Opiskelijakohtainen arviointi Wilmassa

  Katso kuva

  Opettajat voivat arvioida myös opiskelijakohtaisesti Wilmassa suoraan Opinnot/eHOPS / HOPS-sivulla, samaan tapaan kuin Primuksessa. Valmis mallilomake on ladattavissa ohjeen yläreunan linkistä.

  Tutkintouudistuksen siirtymävaiheessa lomakkeella on sekä Opintoviikot että Osaamispisteet -kentät. Osaamispisteisiin päivittyy tieto suorituksesta, jos pisteet on kirjattu ja toisinpäin, jos pisteet tallennetaan tämän lomakkeen kautta, ne tallentuvat suoritukseen.

  Huom! Ryhmäarviointi tehdään edelleen Wilman varsinaisella Arviointi-toiminnolla. Tämän ohjeen toiminto on opiskelijakohtaista arviointia varten. Tätä kautta tallennettu arvosana ei päivity arviointikirjaan, mutta Wilma huomauttaa olemassa olevasta arviointikirjasta, jos sellainen löytyy arvioitavasta kurssista.

  Lomakkeen tiedot

  Arviointi tehdään sähköisen lomakkeen avulla.

  • Lomakkeen tietokannaksi: Opiskelijan arviointi
  • Lomakkeen tyyppi: Rekisterin tiedot
  • Rastitaan Näkyy Wilmassa
  • Rastitaan Uuden rekisterikortin luominen sallittu
  • Käytössä Wilman liittymissä: Opettaja
  • Käyttäjäryhmä Wilmassa: Sellainen käyttäjäryhmä, joka saa arvioida Wilmassa
  • Lomakkeelle tulee olla valittuna Koulu/-t.

  Koulun tiedot-rekisterissä tulee olla rastittuna

  • Valinnat-toiminto käytössä ja
  • Lomaketoiminto käytössä ja
  • Suoritukset-toiminto käytössä.

  Jos päiväystä ei täytetä, tulee suorituksen päiväykseksi xx.xx.xxxx. Opintojen laajuus, opettaja ja kurssityyppi näkyvät oletuksena lomakkeella.

  Muiden arvosanojen aiheet: Mallilomakkeessa on mukana myös muiden arvosanojen aiheiden arviointiin liittyvät kentät. Primuksen versiosta 4.50 lähtien laajennuksena on tullut Muun arvioinnin opettaja, Muun arvioinnin päivämäärä ja Muun arvioinnin lisätieto. Jos kurssille on Opetustarjonta-rekisterissä tallennettu muiden arvosanojen aiheita, ne näkyvät lomakkeella ja niitä voi arvioida rivikohtaisesti.

  Käyttäjäryhmät-rekisterissä ryhmälle annetaan oikeus suoritusten näkemiseen, lisäämiseen ja poistamiseen.

  Opinnot/eHOPS-sivun näkyminen

  Lomake näkyy Wilmassa Opinnot/eHOPS-sivulla. Opinnot/eHOPS-sivun näkeminen vaatii, että

  • opettajalla on oikeus nähdä kaikkien opiskelijoiden kaikki tiedot TAI
  • opettaja on opiskelijan ryhmänohjaaja, ja ryhmänohjaajilla on oikeus nähdä ryhmänsä opiskelijoiden kaikki tiedot TAI
  • opettaja on opiskelijan ryhmänohjaaja.

  Lomakkeen näkyminen

  Lomakkeen näkyminen vaatii lisäksi, että opettajalla on Käyttäjäryhmä Wilmassa -kentässä lomakkeelle merkitty käyttäjäryhmä, ja tällä käyttäjäryhmällä pääsy opiskelijarekisteriin ja siellä oikeus nähdä valinnat ja lisätä suorituksia.

  Lomake opettajan Wilmassa

  Arviointi kirjataan valitsemalla ensin kyseinen opiskelija ja ottamalla sitten aktiiviseksi opiskelijan Opinnot/eHOPS-välilehti ja sen alta HOPS-sivu.

  HUOM! ellei arviointi onnistu (saat virheilmoituksen) tarkista että opiskelijalla on valittuna vähintään yksi tutkinnon osa opetussunnitelmassaan.

  HOPS-sivulla näkyy opiskelijan opetussuunnitelma. Arvioitavaa kurssia klikkaamalla avautuu ikkuna, josta valitaan Arviointi / Opiskelijakohtainen arviointi. Lomake avautuu ja opettaja voi tallentaa arvioinnin. Jos käyttäjäryhmälle on annettu oikeus poistaa suorituksia, näkyy lomakkeen alareunassa Poista-painike.

  Jos kurssissa ei ole vielä arviointia, lomake avautuu tyhjänä. Opettaja lisää arviointitiedot ja painaa alareunasta Tallenna ja poistu -painiketta.

  Jos kurssissa on ennestään jo arviointitietoja tallennettuna, näkyy avautuvassa lomake-ikkunassa kaksi välilehteä: toinen välilehti näkyy edellisen arvioinnin päivämäärällä ja siinä näkyy aiemmin annettu arviointi (samoin kuin Primuksessakin), toinen on uusi, tyhjä lomake. Jos tässä tapauksessa tallentaa tietoja tyhjällä lomakkeella, tallentuu siitä uusi välilehti kurssisuoritukseen.

  Tietojen täyttämisen jälkeen arviointi on tallennettu ja se näkyy myös Primuksessa opiskelijan ops-puussa.

  Arviointia koskevat tiedot voi tulostaa Tulosta-painikkeesta. Tulostusmahdollisuutta ei anneta, jos lomakkeelle on Primuksen Lomake-editorissa rastittu "Älä näytä tulostettavaa versiota".

  Oppilaitoksella voi olla käytössä useita erilaisia arviointilomakkeita, esim. erilliset versiot pakollisille ja valinnaisille opinnoille; eri koulutusmuotojen opiskelijoille tai eri tutkintojen opiskelijoille.

  Lomake-editorin Ehdot ja tarkistussäännöt -välilehdellä annetaan näkymisehdot joko kurssille tai opiskelijalle. Huom. tällä lomakkeella käytetään aina ehtokenttää Ehto lomakkeen näkymiselle (eikä Ehto lomakkeen näkymiselle uutta korttia luodessa):

  • Opiskelijan tiedot()->Koulutusala->Koodi="01" ehdolla lomake avautuu vain niiden opiskelijoiden kohdalta, joiden koulutusalan koodi on "01".
  • Kurssin tiedot()->Koodi="15aut*" ehdolla lomake avautuu vain niiden opintojaksojen/tutkinnon osien kohdalta, joiden koodi alkaa "15aut".

  Jos opiskelijalla on ennestään kurssissa useita suorituksia erilaisin tiedoin, katsoo ehto sitä suorituskertaa, joka on opiskelijarekisterin kurssisuoritusruudussa päällimmäisenä ja joka siis tulostuu opintokorttiin ja todistuksiin.


  Artikkeli on päivitetty 04.05.2018