Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Yhdysluokat Primuksessa ja Kurressa

  Suosittelemme, että yhdysluokkien (1-2) sijaan Primuksessa ja Kurressa käytetään erillisiä, luokka-asteen mukaisia luokkia (1 ja 2). Opetusryhmät voi koota siten, että niissä on esim. kahden eri luokka-asteen oppilaita, mutta varsinaiset luokat olisi hyvä pitää luokka-asteen mukaisena. Opettaja näkee molempien luokkien oppilaat samasta paikasta, samalla kerralla.

  Yhdysluokat

  Pienissä kouluissa kootaan usein samaan opetusryhmään eri luokka-asteiden oppilaita. Koulussa voi olla esim. luokat 1-2 ja 3-4. Sama opettaja opettaa kumpaakin luokkaa yhtäaikaa, samassa opetustilassa. Luokille opetetaan joskus samaa, joskus eri oppiainetta.

  Primuksessa riittää tieto, millä luokka-asteella oppilas on ja kuka on hänen luokanopettajansa. Se, mitkä luokat opiskelevat saman opettajan johdolla samassa paikassa, liittyy enemmänkin työjärjestyksiin.

  Yhdysluokkien purkaminen erillisiksi luokiksi

  1) Avaa Luokat-rekisteri ja ota esiin esim. luokka 1-2.
  2) Vaihda luokan nimeksi pelkkä "1" ja merkkaa Seuraava luokka -kenttään "2". Tallenna.
  3) Kopioi tämä rekisterikortti ja vaihda kopioon luokan nimeksi "2" ja merkkaa Seuraava luokka -kenttään "3". Tallenna.
  4) Siirry Opiskelijarekisteriin. Luokat-välilehdellä on nyt aiemman 1-2 luokan sijaan erilliset luokat 1 ja 2. Hae esiin joko kaikki oppilaat tai pelkkä luokka "1". Tällä luokalla ovat vielä mukana kaikki entisen 1-2 -luokan oppilaat.
  5) Maalaa luokan oppilaista ne, jotka ovat 2. luokan oppilaita, ja vaihda heillä Ryhmä/luokka -kenttään luokan nimeksi "2".

  Nyt oppilaat ovat luokka-asteensa mukaisilla luokilla. Koska kummallakin luokalla on sama luokanopettaja, näkee opettaja molempien luokkien oppilaat Primuksessa ja Wilmassa. Toimi samalla tavalla myös luokkien 3-4 ja 5-6 kanssa.

  Opetusjärjestelyt ratkaistaan ja merkitään Kurressa


  Kun Primuksessa on erilliset luokat 1, 2, 3 ja 4, on opetusryhmien teko Kurressa helppoa. Aineille tehdään luokittaiset ryhmät, jolloin saadaan myös erilliset arviointikirjat kaikille luokka-asteille. Sitten ryhmät yhdistetään halutulla tavalla, esim. 1-2 -ryhmäksi ja 3-4 -ryhmäksi.

  Jos Primuksessa on käytetty yhdysluokkia 1-2 ja 3-4, siirtyy Kurreenkin samanlaiset luokat. Kun sitten oppiaineille tehdään luokittaiset ryhmät ja niille arviointikirjat, tulee samaan arviointikirjaan sekä 1. että 2. luokkien oppilaita.

  Kun koulussa on sekä yhdysluokkia että tavallisia luokkia

  Tee Primukseen luokka-asteen mukaiset luokat. Opetusryhmät tehdään ja niiden koot tasataan Kurressa: Jos jollain luokka-asteella on paljon oppilaita, tee Kurressa sekä luokkakohtainen ryhmä että ryhmä, jossa on kahden luokka-asteen oppilaita.

  Esimerkki: Ensimmäisellä luokka-asteella on 25 oppilasta, mutta toisella luokka-asteella vain 11. Halutaan tehdä ryhmät "1" ja "1-2", joissa kummassakin on 18 oppilasta.

  1) Tehdään luokittaiset ryhmät "1" ja "2".
  2) Jaetaan ylisuuri 1-luokan ryhmä kahteen osaan: 18 oppilasta + 7 oppilasta.
  3) Yhdistetään 7 oppilaan osuus kakkosluokkalaisten ryhmään.
  4) Tee sama kaikille niille oppiaineille, jotka opetetaan samoissa ryhmissä.

  Arviointikirjojen teko on helpompaa erillisille luokille

  Primuksen puolella yhdysluokat ovat hankalia, jos arviointi tehdään Arviointi-rekisterin kautta eli arviointikirjojen avulla. Opiskelijarekisterin kautta arvioitaessa yhdysluokista ei ole haittaa. Arviointikirja koskee aina tiettyä arviointikertaa, esim. MA 1s -kurssia. Eri luokka-asteiden oppilaiden arvosanat menevät eri arviointikerran kohdalle:

  • 1. luokkalaisilla syksyn arviointi esim. MA 1s-kohdalle
  • 2. luokkalaisilla syksyn arviointi MA 2s-kohdalle

  Jotta ykkösten arviointi menisi MA 1s-kurssiin ja kakkosten arviointi MA 2s-kurssiin, täytyy oppilaat saada omiin arviointikirjoihinsa. Yhdysluokkia käytettäessä joudutaan arviointikirjat tekemään/muokkaamaan käsin. Jos oppilaat ovat erillisillä luokilla 1. ja 2, syntyy kummallekin oma arviointikirja.

  Luokaltasiirrot sujuvat sutjakkaammin erillisten luokkien kanssa

  Oppilaiden siirtäminen luokka-asteelta toiselle on yksinkertaisempaa, kun yhdellä luokalla on vain saman luokka-asteen oppilaita. Tällöin ei tarvitse miettiä, tehdäänkö 1-2 -luokasta 2-3 -luokka, vai ovatko oppilasmäärät sellaiset, että on parempi tehdä esim. luokat 2-3 ja 3, tai kenties 2 ja 3-4 tms. Yhdysluokkia käytettäessä joudutaan usein siirtelemään oppilaita luokilta toisille, perustamaan uusia luokkia ym. Jos käytössä on erilliset luokat 1 ja 2, säilyvät ne samanlaisina koko kouluajan. Se, millaisissa yhdistelmissä opetus minäkin vuonna järjestetään, päätetään työjärjestysohjelmassa eli Kurressa.