Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Opintososiaalisten etuuksien hakeminen (oppisopimus)

  Katso kuva

  Oppisopimusopiskelija voi hakea opintososiaalisia etuja Wilman lomakkeella ja hakemuksen tiedot tallentuvat Hakemukset ja päätökset-rekisteriin. Etuuksien hyväksymisestä vastaava henkilö hyväksyy hakemuksen ja siirtää tiedot opiskelijarekisteriin, jossa ne laitetaan maksatukseen.

  Lomakeet Primukseen

  Tallenna sivun ylälaidan linkistä lom-tiedostot omalle koneellesi. Avaa Primus ja Lomake-editori. Valitse yläpalkista Lomakkeen muokkaus / Tuo lomake.

  Hakemuslomake

  • Lomakkeen tietokanta: Hakemukset ja päätökset
  • Lomakkeen tyyppi: Rekisterin tiedot
  • Käytössä Wilman liittymissä: Opiskelija
  • Käyttäjäryhmä Wilmassa Esimerkiksi "Wilma: opiskelijat"
  • Näkyy Wilmassa rastitaan
  • Uuden rekisterikortin luominen sallittu rastitaan.

  Tee Käyttäjäryhmät-rekisteriin opiskelijoita varten oma käyttäjäryhmä ja anna sille Wilman oikeudet-välilehdellä pääsy Hakemukset ja päätökset-rekisteriin. Rastita oikeus Uuden rekisterikortin luominen. Jos opiskelijoita varten on jo olemassa käyttäjäryhmä, voit lisätä oikeuden myös olemassa olevalle käyttäjäryhmälle.

  Lisää sama käyttäjäryhmä oppisopimusopiskelijoille Opiskelijat-rekisterissä kenttään Opiskelijan käyttäjäryhmä Wilmassa.

  Tee hakemuksen profiililomake kopioimalla tämä mallilomake ja vaihda Lomakkeen tyypiksi "Profiililomake".

  Lomakkeiden kenttämäärittelyt ja ehdot

  Lomakkeella on kenttiä, joihin on valmiiksi määritelty erilaisia oletusarvoja, näkymiä ja ehtoja. Kentän punaista kynää klikkaamalla näet kyseisen kentän asetukset tarkemmin.

  Opiskelija-kenttä
  Opiskelijan nimitiedot tulevat oletusarvona lomakkeelle, kun opiskelija tekee hakemuksen Wilmassa. Opiskelija-kentän oletusarvona on käytetty funktiota Wilmaan kirjautunut opiskelija->Sukunimi&Wilmaan kirjautunut opiskelija->Kutsumanimi. Rasti kenttään Oletusarvo heti lomakkeelle.

  Hakemuspvm-kenttä
  Kentän oletusarvoksi on laitettu "Nykyinen päivämäärä". Tiedon voi halutessaan muuttaa tai ottaa kokonaan pois.

  Hakemus-kenttä
  Hakemus-kentässä on oletusarvona "Opintososiaaliset etuudet". Oletusarvon käyttäminen edellyttää, että Hakemuskoodit-rekisteriin on tehty rekisterikortti samalla nimellä kuin mitä oletusarvoksi kirjoitetaan. Muuta oletusarvo vastaamaan oman oppilaitoksesi hakemuskoodi-selitettä. Rasti vielä kenttä Oletusarvo heti lomakkeelle.

  Etuudet-taulukon-kentät
  Lomakkeella on Opintososiaalisten etuuksien hakemus -taulukon kentät, joihin etuudet ja hinnat on laitettu valmiiksi oletusarvoina. Etuuksista tehdään Tuotenimikkeet-rekisteriin rekisterikortit, jolloin oletusarvot voi laittaa suoraan lomakkeelle. Oletusarvot kirjoitetaan Haettava etuus-kentän Moniriviset oletusarvot -välilehdelle kuvan mukaisesti. Rasti myös kohdat Oletusarvo heti lomakkeelle ja Estä rivimäärän muuttaminen.

  Jos hinnat halutaan myös oletuksena lomakkeelle, ne kirjoitetaan á-hinta-kentän asetuksiin. Katso alempaa kohta Oletusarvoista huomioitavaa.

  Lomakkeita on nyt siis kaksi: toinen jossa on perheavustus ja toinen ilman perheavustusta.

  Rasti kenttien Opiskelija, Hakemus ja Haettava etuus asetuksiin Tiedon muuttaminen Wilmassa: kielletty, jolloin opiskelija ei pysty näitä tietoja muuttamaan.

  Käsittelijä
  Lomakkeelle valitaan se Käsittelijät-kenttä, johon opintososiaalisten etujen käsittelijä on kirjattu. Toinen kenttä poistetaan lomakkeelta.
  Lisää kenttään tarvittaessa ehto tai oletusarvo sen mukaan ketkä teillä näitä etuuksia tarkistaa ja hyväksyy.

  Oletusarvoista huomioitavaa

  Koska mallilomakkeilla on oletusarvoina näkyvissä haettavat etuudet, joka rivistä siirtyy tieto Primukseen, vaikka opiskelija ei hakisikaan kaikkia etuuksia samalla hakemuksella. Turhat rivit täytyy poistaa Primuksen puolella ennen maksatusta.

  Ehdot ja tarkistussäännöt

  Lomakkeiden Ehdot ja tarkistussäännöt -välilehdellä on ehto lomakkeen näkymiselle:

  Lomake 1, Opintososiaalisten etuuksien hakemus (perheavustus mukana): Päätöspvm="" JA Opiskelija->Nuorimman lapsen syntymävuosi<>0 JA Opiskelija->Suorituksien työssäoppimiset->Työpaikalla järjestettävän koulutuksen tyyppi="Oppisopimus".

  Lomake 2, Opintososiaalisten etuuksien hakemus (ilman perheavustusta) Päätöspvm="" JA Opiskelija->Nuorimman lapsen syntymävuosi=0 JA Opiskelija->Suorituksien työssäoppimiset->Työpaikalla järjestettävän koulutuksen tyyppi="Oppisopimus".

  Hakemuksen muokkaaminen
  Opiskelija voi muokata hakemusta niin kauan kunnes siitä on tehty päätös. Jos päätös on jo tehty, opiskelija ei pääse enää muokkaamaan samaa hakemusta, mutta voi tehdä uuden hakemuksen.

  Jos opiskelija saa lisätä liitteitä hakemukseensa, se sallitaan tämän välilehden alareunassa. Mallilomakkeessamme liitteiden näkemiselle ei ole rajoituksia, mutta liitteiden lisäämiselle on sama ehto kuin lomakkeen näkymiselle eli Päätöspvm="".

  Lomakkeen lopusta hakija näkee jo hakemansa opintososiaaliset edut ja pääsee linkin kautta tarkastelmaan saatuja etuja tarkemmin.

  Lomake Wilmassa

  Lomake näkyy opiskelijan Wilmassa, kun hän klikkaa Hakemukset ja päätökset -linkkiä. Kaikki opiskelijalle tarkoitetut hakemuslomakkeet näkyvät samalla sivulla. Opiskelija näkee samalla sivulla myös hakemuksiin tehdyt päätökset. Päätökset näkyvät, kun käsittelijä on täyttänyt Päätöksen julkaisupvm-kentän.

  Opiskelija täyttää etuustaulukkoon haettavan etuuden kohdalle päivien lukumäärän tai matkakorvauksen kilometrit. Hinta on muissa korvauksissa kiinteä ja päiväkohtainen paitsi matkakorvaus maksetaan oppilaitoksen omien käytenteiden mukaisesti.

  Jos työnantaja maksaa korvaukset tai palkkaa opiskelijalle, ei näitä etuuksia makseta.


  Artikkeli on päivitetty 12.02.2018