Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

OPS 2016 HOJKS

  Katso kuva

  Tämä ohje sisältää OPS 2016 mukaisen HOJKSin muokkauslomakkeen sekä profiililomakkeen. Tiedostot-otsikon alla on myös Wilman lomake pdf-muodossa, josta on nähtävissä lomakkeen rakenne.

  Muokkauslomakkeella (HOJKS 2016.lom) tehdään oppilaalle uusi HOJKS tai muokataan olemassaolevaa. HOJKSit ym. Wilman kautta tehdyt asiakirjat tallentuvat Primuksen Pedagogiset asiakirjat -rekisteriin.

  Profiililomakkeella tarkastellaan Wilmassa oppilaalle tehtyä HOJKSia.

  Lomakkeiden kopiointi Primukseen

  Tallenna ylläolevat tiedostot omalle koneellesi. Avaa Primus ja Ylläpidon rekisterit -osiosta Lomake-editori. Valitse yläpalkista Lomakkeen muokkaus / Tuo lomake. Toista sama toisen lomakkeen osalta.

  Kaikki oppilaan tukeen liittyvät sähköiset lomakkeet näkyvät Wilmassa samalla sivulla, valmiiden otsikkojen alla. Tämän ohjeen lomakkeet ohjataan "HOJKS" -otsikon alle ehdolla
  Asiakirjalaji->Asiakirjalaji="HOJKS" JA Asiakirja, selite<>"Toiminta-alueittain". Ehto merkitään Ehdot ja tarkistussäännöt -välilehdelle.

  Lomakkeiden testaus

  Lomakkeiden testauksessa kannattaa käyttää hyödyksi Lomake-editorin kenttää "Wilman käyttäjätunnus(testaus)", ja laittaa tähän kenttään se käyttäjätunnus, jolla lomakkeita Wilmassa testataan.

  Lomakkeiden näkymisehdot

  Tämän ohjeen lomakkeet ohjataan "HOJKS" -otsikon alle ehdolla
  Asiakirjalaji->Asiakirjalaji="HOJKS" JA Asiakirja, selite<>"Toiminta-alueittain". Ehto merkitään Ehdot ja tarkistussäännöt -välilehdelle. Ehto tarkoittaa, että asiakirjan on oltava lajiltaan HOJKS ja asiakirjan selitteenä ei saa olla "Toiminta-alueittain". Tämä erottaa HOJKSit toisistaan, jos käytössä on myös toiminta-alueittain opiskelevan HOJKS-lomakkeet.

  Jotta Wilmassa uudella, OPS 2016 -lomakkeella tehty asiakirja näkyisi oikean profiililomakkeen kautta, pitää sekä uusiin että jo olemassaoleviin pedagogisiin asiakirjoihin tehdä ehto lomakkeen näkymiselle Ehdot ja tarkistussäännöt -välilehdelle.

  Tarkistussäännön avulla Wilma erottaa milloin pitää käyttää uudempaa ja milloin taas vanhempaa profiililomaketta. Tämä on helpointa toteuttaa päivämäärävertailuna, eli HOJKSin profiililomakkeisiin seuraavanlainen ehto:

  HOJKS OPS 2016, profiililomake:

  • Asiakirjalaji->Asiakirjalaji="HOJKS" JA Asiakirja, selite<>"Toiminta-alueittain" JA Asiakirjan laatimispäivä>=1.8.2016

  Vanha HOJKSin profiililomake:

  • Asiakirjalaji->Asiakirjalaji="HOJKS" JA Asiakirja, selite<>"Toiminta-alueittain" JA Asiakirjan laatimispäivä<1.8.2016

  Lomakkeen testausvaiheessa voi päivämäärärajauksen vielä jättää pois, tai vaihtaa siten, että uudet lomakkeet näkyvät Wilmassa.

  Lomakkeen tiedot

  Lomakkeen näkyminen Wilmassa

  Täydennä lomake-editorissa muokkauslomakkeelle seuraavat asetukset:

  • Lomakkeen tietokanta: Pedagogiset asiakirjat
  • Lomakkeen tyyppi: Rekisterin tiedot
  • Käytössä Wilman liittymissä: Opettaja, Henkilökunta
  • Käyttäjäryhmä Wilmassa: Esim. PK Tuki
  • Uuden rekisterikortin luominen sallittu: Kyllä
  • Älä näytä tulostettavaa versiota: Kyllä

  Täydennä lomake-editorissa profiililomakkeelle seuraavat asetukset:

  • Lomakkeen tietokanta: Pedagogiset asiakirjat
  • Lomakkeen tyyppi: Profiililomake
  • Käytössä Wilman liittymissä: Opettaja, Henkilökunta, Huoltaja

  Pakolliset kentät ja tiedot

  Itse lomakkeessa on oltava aina esillä kentät:

  • Opiskelija
  • Vastuuopettajat
  • Asiakirjalaji
  • Asiakirjan laatimispäivä
  • Tuen vaihe
  • Erityisen tuen päätöspäivä
  • Erityisen tuen päättäjä

  Näiden avulla HOJKS liitetään oikeaan oppilaaseen ja vastuuopettajaan, ja se esitetään Wilmassa oikean otsikon alla oikeassa järjestyksessä, oikeiden tulostemallien kanssa. Jos pakollisia kenttiä ei ole esillä, käyttäjä saa Wilmassa ilmoituksen "Käyttö estetty".

  Kopioitavat kentät

  Kun oppilaalle myöhemmin luodaan uusia asiakirjoja (uusi arvio, pedagoginen selvitys, oppimissuunnitelma tai HOJKS), voi niiden pohjaksi ottaa aiemmin tehdyn HOJKSin tiedot. Ne tiedot, joiden halutaan kopioituvan asiakirjan uuteen versioon, määritellään lomake-editorissa kopioitaviksi kentiksi. Tiedot kopioituvat, kun asiakirja luodaan Wilmassa Kopioi-linkin kautta (ei Lisää uusi -linkin kautta).

  Lomakkeelle on valmiiksi merkitty kopioitaviksi seuraavat tiedot:

  • Henkilökohtaiset vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet
  • Oppilaan oppimiseen, työskentely- ja vuorovaikutustaitoihin sekä koulunkäyntiin liittyvät tavoitteet
  • Oppimisvalmiudet ja erityistarpeet
  • Muuhun kehitykseen liittyvät tavoitteet
  • Oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut
  • Tukimuodot
  • Muut ratkaisut
  • Oppilaalle annettava tukiopetus
  • Oppilaalle annettava osa-aikainen erityisopetus
  • Oppilaan ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet
  • Opetusjärjestelyt, yleisopetus
  • Opetusjärjestelyt, erityisopetus
  • Suunnitelma oppilaan opiskelusta yhteistyöluokalla
  • Koulukuljetusten järjestelyt
  • Yhteistyön toteuttaminen oppilaan ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki
  • Moniammatillinen yhteistyö
  • Palvelut ja eri toimijoiden vastuunjako
  • Aamu- ja iltapäivätoiminta
  • Muun asiakirjan päiväys
  • Muut asiakirjat
  • Muut asiakirjat, lisätietoja

  Viimeisin erityisopetuspäätös lomakkeelle

  Lomakkeelle voidaan tuoda suoraan oppilaan viimeisimmän erityisopetuspäätöksen päätöspäivä ja päättäjä.

  Lisää lomakkeelle tätä varten oletusarvot kenttiin:

  • Päätöspäivä: Opiskelija->Viimeisin viraston päätös.Päätöskoodi(300 Erityisen tuen päätös)->Päätöspvm
  • Päättäjä: Opiskelija->Viimeisin viraston päätös.Päätöskoodi(300 Erityisen tuen päätös)->Päättäjä (rekisteristä)->Päättäjä

  Valitse esimerkin "300 Erityisen tuen päätös" kohtaan oman kuntasi vastaava erityisopetuspäätöstä tarkoittava koodi.

  Lomake Wilmassa

  Lomake näkyy Wilmassa oppilaan Tuki-sivulla sen jälkeen, kun Näkyy Wilmassa kenttä on rastittu lomake-editorissa. Lomake näkyy niillä opettajilla, joilla on sama käyttäjäryhmä kuin lomakkeella. Lue lisää käyttäjäoikeuksista.

  Oppilaan tukisivulla on linkit uusien asiakirjojen perustamiseen sekä aiemmin tehtyjen selaamiseen. Kun opettaja tekee oppilaalle uuden HOJKSin, tulee oppilaaksi se, jonka tukisivulla oltiin ja vastuuopettajaksi opettaja itse.

  Muutokset 2016 lomakkeessa

  • Asiakirjan osiot on nimetty OPH:n mallien mukaisesti, (kuitenkin ilman numeroita, koska joissain tapauksissa kenttätyypeistä ja Primuksen kenttätaulukoista johtuen eivät olisi olleet numeroinnissa identtiset tai osa numeroista jäänyt pois)
  • Vanhojen kenttien paikat lomakkeella ovat joiltain osin muuttuneet uusien osioiden vuoksi.
  • Perustiedot-osioon siirretty kentät: Asiakirjalaji, Asiakirja,selite, Asiakirjan laatimispäivä, Tuen vaihe, Julkaisupäivä huoltajille, Näkyy kaikille opettajille, Piilotettu muilta opettajilta
  • Lomakkeelta jätetty pois kenttä Keinot jolla tavoitteisiin pyritään (aliasnimi: Oppilaalle suunniteltu tuki)
  • Kenttä eri käytössä kuin ennen: Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa. Aiemmin huoltajien tarjoama tuki –tarkoituksessa

  Kenttä nimetty eri tavalla lomake-editoriin vanhoihin lomakkeisiin verrattuna (aliasnimi)

  • Asiakirjan laatimiseen osallistuneet (aliasnimi: Muut laatimiseen osallistuneet opettajat ja asiantuntijat)
  • Henkilökohtaiset vahvuudet (kenttä lisätty lomakkeelle, aliasnimi: Henkilökohtaiset vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet)
  • Oppimistavoitteet (aliasnimi: Oppilaan oppimiseen, työskentely- ja vuorovaikutustaitoihin sekä koulunkäyntiin liittyvät tavoitteet
  • Yhteistyö vanhempien kanssa ( Kenttä lisätty lomakkeelle ”Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa” –kentän tilalle. Aliasnimi: Yhteistyön toteuttaminen oppilaan ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki)
  • Palveluiden vastuualueet, erityinen tuki (aliasnimi: Palvelut ja eri toimijoiden vastuunjako)
  • Seuranta (aliasnimi: Edistymisen seuranta- ja arviointiajankohdat)

  Lomakkeelle lisättyjä kenttiä

  • Henkilökohtaiset vahvuudet
  • Oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut (kokonaan uusi, ota Kenttäeditorista)
  • Oppilaalle annettava tukiopetus (kokonaan uusi, ota Kenttäeditorista)
  • Oppilaalle annettava osa-aikainen erityisopetus (kokonaan uusi, ota Kenttäeditorista)
  • Oppilaan ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet (kokonaan uusi, ota Kenttäeditorista)
  • Valinnainen aine (Oppiainetaulukkoon)
  • Yleisopetuksen yhteistyöluokka (kokonaan uusi, ota Kenttäeditorista)
  • Suunnitelma oppilaan opiskelusta yhteistyöluokalla (kokonaan uusi, ota Kenttäeditorista)
  • Yhteistyö vanhempien kanssa
  • Oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne
  • Arvio tuen tarpeesta
  • Perustelut
  • Ohjekenttä Arvioinnin tulos –osioon.

  Ohjetekstejä lisätty kenttiin:

  • Yhteistyö oppilaan ja huoltajien kanssa (ohjeteksti: Kuvaus oppilaan ja huoltajan kanssa tehdystä HOJKSin laatimiseen liittyvästä yhteistyöstä) Huom. Kenttä eri käytössä kuin aikaisemmin.
  • Henkilökohtaiset vahvuudet (ohjeteksti: Oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet)
  • Oppimistavoitteet (ohjeteksti: Oppilaan oppimiseen, työskentely- ja vuorovaikutustaithoihin sekä koulunkäyntiin liittyvät tavoitteet)
  • Muuhun kehitykseen liittyvät tavoitteet (ohjeteksti: Oppilaan kehitykseen kuten sosioemotionaalisiin tai motorisiin taitoihin liittyvät tavoitteet)
  • Tukimuodot (ohjeteksti: Oppilaan tukeen liittyvät ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus, opetusmenetelmät, opiskelustrategiat, työskentelytavat ja kommunikointitavat)
  • Osaamisen osoittamistavat (ohjeteksti: Arvionnissa käytettävät menetelmät joiden avulla oppilas voi osoittaa osaamistaan hänelle sopivin tavoin.)
  • Opetusjärjestelyt, yleisopetus (ohjeteksti: Oppilaan opetuksen järjesteäminen muun opetuksen yhteydessä ja/tai erityisluokalla)
  • Opetusjärjestelyt, erityisopetus (ohjeteksti: Muun opetuksen yhteydessä opiskelevalle oppilaalle samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena annettava erityisopetus)
  • Yleisopetuksen yhteistyöluokka (ohjeteksti: Erityisluokalla opiskelevalle oppilaalle nimetty yleisopetuksen yhteistyöluokka)
  • Koulukuljetusten järjestelyt (ohjeteksti: Oppilaan koulukuljetusten järjestelyt ja vastuut sekä suunnitelma kuljetusta odottavan oppilaan ohjatusta toiminnasta ja valvonnasta)
  • Moniammatillinen yhteistyö (ohjeteksti: Oppilashuollon ja muiden asiantuntijoiden antama tuki ja eri toimijoiden vastuunjako. (Oppilashuollosta kirjataan ainoastaan tieto oppilaan ohjaamisesta yksilökohtaisen oppilashuollon piiriin.) )
  • Palveluiden vastuualueet, erityinen tuki (ohjeteksti: Erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisten tulkitsemis- ja avustajapalveluiden, muiden opietuspalveluiden, apuvälineiden ja kuntoutuspalveluiden järjestäminen sekä eri toimijoiden vastuunjako.)
  • Aamu- ja iltapäivätoiminta (ohjeteksti: Oppilaan mahdollinen osallistuminen aamu- ja iltapäivätoimintaan ja kuvaus yhteistyöstä toiminnan järjestäjän kanssa.)
  • Edistymisen arviointi (ohjeteksti: Oppilaan edistyminen HOJKSissa hänelle määritellyissä tavoitteissa)
  • Oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne (ohjeteksti: Oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävä arviointi oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanteesta
  • Itsearviointi (ohjeteksti: Oppilaan itsearviointi)

  Artikkeli on päivitetty 15.09.2017