Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Tarjotinpalkkien täydentäminen sijoittelussa

  Tarjotinpalkit voi koota myös sijoittelussa. Tätä vaihtoehtoa käytetään mm. hajautettujen kurssien kohdalla sekä silloin, kun työjärjestykset halutaan rakentaa mahdollisimman hyviksi opettajien näkökulmasta. Toiminto vaatii version 7.10 tai uudemman.

  Alustavien palkkien kokoaminen

  Tee kurssitarjotin ja muodosta palkit valmiiksi niin pitkälle kuin mahdollista. Jos haluat ratkaista esim. hajautettujen kurssien palkituksen vasta sijoittelussa, kokoa palkkeihin kaikki paitsi hajautetut ryhmät. Jos taas haluat päättää tietyn opettajan aikataulut vasta sijoitteluvaiheessa, jätä tämän opettajan ryhmät pois tarjottimesta.

  Yhtä hyvin voit tehdä pelkät "alustavat palkit" viemällä joka palkkiin esim. pelkästään yhden ryhmän. Loput ryhmät yhdistetään palkkeihin sijoittelun puolella. Kuvassa tarjottimeen viedään vain opettaja OXO:n ryhmät.

  Tuntikaavion luominen

  Kun jonkinlaiset palkit ovat olemassa, siirry sijoitteluun ja sijoita nämä palkit haluamiisi kohtiin työjärjestyksessä. Voit tehdä tämän esim. opettajan tai jonkin luokan työjärjestyksen kautta. Näin saadaan luotua kiertotuntikaavio, josta selviää, milloin mitäkin palkkia opetetaan.

  Ylimmässä kuvassa palkit sijoitetaan opettaja OXO:n työjärjestyksen kautta, koska tarjottimessa on tällä hetkellä vain tämän opettajan ryhmiä.

  Sitä mukaa kun sijoitat palkkeja työjärjestykseen, muodostuu tuntikaavio. Tuntikaavion on esillä sekä sijoitteluikkunassa että kurssitarjotinnäkymässä. Jos sijoitteluikkunassa ei ole tuntikaaviota näkyvillä vapaissa kohdissa, varmista, että Asetukset-valikossa ei ole rastia kohdassa Piilota tarjottimen palkkinumerot. Kuvassa opettaja RIS:n työjärjestyksessä näkyy palkkinumerot 1 ja 2 niissä kohdissa, joihin näitä palkkeja sijoitettiin opettaja OXO:n työjärjestyksessä.

  Kurssitarjotinnäkymässä tuntikaaviosta on apua aikataulujen yhteensovittamisessa. Kaaviosta näkee, mihin aikaan mitäkin palkkia opetetaan, jolloin esim. yhteisille opettajille on helpompi etsiä sopivimmat palkit.

  Ryhmien yhdistäminen alustaviin palkkeihin

  Kun tuntikaavio on tehty, voit yhdistää loput ryhmät palkkeihin. Ota aktiiviseksi seuraava opettaja. Valitse ikkunan alapaneelista jokin ryhmä, ja sijoita se työjärjestyksessä sellaiseen kohtaan, jossa näkyy palkkinumero. Kurre kysyy, miten haluat sijoittamisen tehdä:

  • Sijoita ryhmä/t työjärjestykseen tarkoittaa ns. tavallista sijoittamista, jolloin ryhmä ei mene mukaan palkkiin vaan se sijoitetaan palkin kanssa samaan ajankohtaan, vierekkäin. Ryhmää sijoitetaan vain yhden oppitunnin verran. Tätä vaihtoehtoa käytetään silloin, kun ryhmää opetetaan hajautetusti esim. maanantaisin 3. palkin kohdassa ja perjantaisin 5. palkin kohdassa.
  • Yhdistä ryhmä/t tarjotinpalkkiin tarkoittaa, että ryhmä lisätään kyseiseen tarjotinpalkkiin, ts. sitä opetetaan aina kun palkkiakin opetetaan ja kerralla sijoitetaan niin monta tuntia kuin palkkia opetetaan.

  Ryhmät voi yhdistää tiettyyn palkkiin myös alapaneelin kautta: klikkaa jotain alapaneelissa näkyvää ryhmää hiiren 2. painikkeella, valitse Vie palkkiin ja mihin palkkiin ryhmä lisätään. Ryhmät liittyvät ko. palkkiin myös ryhmittelyikkunassa ja kurssitarjottimessa.

  Ryhmän poistaminen palkista

  Ryhmä poistetaan tarjotinpalkista samalla tavalla kuin sijoituksetkin poistetaan: klikkaa sijoitettua tuntia ja paina Delete-näppäintä, tai valitse hiiren 2. painikkeen ponnahdusvalikosta Poista. Apuruudussa valitaan:

  • poistetaanko koko sijoitus eli koko palkki kaikkine ryhmineen
  • poistetaanko ainoastaan tämä ryhmä tästä palkista. Tässä vaihtoehdossa palkki jää työjärjestykseen, mutta siitä irrotetaan tämän opettajan ryhmä/t.

  Ryhmän lisääminen tarjottimeen omana palkkinaan

  Ryhmiä voi lisätä tarjottimeen myös siten, että ryhmästä tulee oma uusi palkkinsa. Tästä on apua esim. ammatillisessa koulutuksessa, jos jonkin ryhmä jää vajaaksi, ja sitä halutaan tarjota muiden luokkien tai tutkintojen opiskelijoille.

  • Sijoita ryhmää niihin ajankohtiin, joissa sitä järjestetään.
  • Klikkaa siten jotain näistä tunneista hiiren 2. painikkeella ja valitse ponnahdusvalikosta Siirrä jakson tarjottimeen.
  • Tunti saa oman palkkinumeron, ja palkki näkyy jakson kurssitarjottimessa alimmaisena. Ryhmä näkyy samantien myös opiskelijoilla Wilmassa ja siihen voi ilmoittautua samalla tavalla kuin jakson muillekin kursseille.