Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Valvonnat, kokoukset ym. työjärjestykseen

  Kurresta löytyvä opetustarjonta voidaan luokitella sijoitustyyppien avulla esim. lähi- ja etäopetukseen. Sijoitustyyppien avulla voidaan myös luoda opettajien muita tehtäviä kuten välituntivalvonnat tai kirjastonhoito.


  Varaukset tehdään sijoitustyyppien avulla

  Sijoitustyyppien avulla merkitään työjärjestyksiin välituntivalvonnat, neuvotteluja, kokouksia, retkiä, VESO-koulutusta, tuutorien ohjausta tms.

  Luo tarvitsemasi sijoitustyypit perustietoikkunan Sijoitustyypit-välilehdellä. Tyypeille syötetään lyhenne ja nimi, tarvittaessa valitaan myös väri, jolla tyyppi esitetään työjärjestyksissä. Jos sijoitustyypit on luotu Primuksen Sijoitustyypit-rekisteriin, voit tuoda ne sieltä tiedonsiirrolla Kurreen valitsemalla Tiedonsiirrot / Siirto Kurreen (7).

  Kaikki luomasi sijoitustyypit löytyvät sijoitteluikkunan Varaukset-välilehdeltä, josta ne merkitään työjärjestyksiin. Opiskelijat, opettajat ja opetustilat kiinnitetään varaukseen tuplaklikaamalla sitä ja rastimalla Ominaisuudet-ruudussa halutut henkilöt/paikat.

  • 1) Avaa jonkin varaukseen osallistuvan resurssin työjärjestys, esim. opettajakokoukseen osallistuvan opettajan työjärjestys.
  • 2) Klikkaa työjärjestyspohjasta sitä ajankohtaa, johon varaus sijoitetaan. Jos esim. opettajakokous pidetään tiistaina klo 8, klikkaa tätä tuntia. Varaus tulee näkyviin tähän kohtaan.
  • 3) Tuplaklikkaa varausta tai klikkaa sitä kerran hiiren 2. painikkeella ja valitse ponnahdusvalikosta Ominaisuudet.
  • 4) Opiskelijat, opettajat, henkilökunta, opetustilat ja muut resurssit ovat ruudun puolivälissä omilla pystysuuntaisilla välilehdillään. Valitse esim. Opettajat-välilehti, ja rasti kaikki kokoukseen osallistuvat opettajat. Voit valita kaikki opettajat nopeasti klikkaamalla opettajaluetteloa hiiren 2. painikkeella ja valitsemalla ponnahdusvalikosta Rasti kaikki.

  Välituntivalvonnat, kokoukset, tukiopetus ym.

  Välituntivalvontoja varten kannattaa luoda Opetustilat-välilehdellä ne tilat, joita valvotaan: "piha", "yläkäytävä", "ruokala" tms. Näin valvottaville tiloille saadaan omat työjärjestykset.

  Valvonnat ja valvojat on nopeampi merkitä tilan omaan työjärjestykseen kuin opettajakohtaisten työjärjestysten kautta. Samalla nähdään, että kaikille välitunneille on varmasti merkitty valvojat.

  Avaa esim. pihan työjärjestys ja ota Asetukset-valikosta esiin minuuttisijoittelu, tarkkuutena esim. 10 tai 15 minuuttia. Valitse ikkunan alalaidasta Varaukset-välilehti, ja sieltä "pihavalvonta"-tyyppi.

  Muista vaihtaa jaksopainikkeen kautta aktiiviseksi viikkojaksojärjestelmä, jos et sitä vielä tässä vaiheessa ole tehnyt. Siten valvonnat saadaan merkittyä viikkokohtaisesti, eikä opettajalle vahingossa tule esimerkiksi koko syyslukukaudeksi joka viikolle samaa valvontaa samaan ajankohtaan.

  Maalaa maanantaiaamun ensimmäinen välitunti, jolloin siihen syntyy valvonta. Klikkaa sitten valvontaa hiiren 2. painikkeella ja merkitse Ominaisuudet-ruudussa, kuka tai ketkä opettajat valvovat pihassa tällä välitunnilla.

  Jos varauksen alkamis- ja/tai päättymisaika vaihtelee ruokavuoron mukaan, voi sille antaa Vaihtoehtosen alkamisajan. Sijoita varaus työjärjestykseen, avaa se tuplaklikkaamalla ja rasti kohta Vaihtoehtoinen alkamisaika.

  Kertaluonteiset varaukset

  Kertaluonteisia varauksia, kuten koulukuvausta tai terveystarkastusta varten tehdään jaksojärjestelmän rinnalle viikkojärjestelmä, ja varauksen merkitään vain kyseisen viikon työjärjestykseen.

  Jotta yhdelle viikolle merkitty varaus ei häiritsisi normaalin jakson sijoittelua, kannattaa kertaluonteisille varauksille sallia päällekkäisyydet: Perustietoikkunan Sijotustyypit-välilehdellä merkitään, mille tyypeille päällekkäisyydet sallitaan. Sijoittelunäkymässä tällainen varaus näkyy ikään kuin vapaana ajankohtana, ilman harmaata vinoviivoitusta.

  Muita sijoitustyyppien käyttömahdollisuuksia

  Sijoitustyyppejä voi käyttää myös kurssien tyypittelyyn. Sijoitustyyppi voi kertoa esim. kurssin maksullisuudesta, toteutustavasta tai kustannuspaikasta.

  Kurssille/ryhmille määriteltävää sijoitustyyppiä käytetään tilastoinnin apuna. Tyyppien avulla löydetään nopeasti kaikki tietynlaiset kurssit ja ryhmät.

  Sijoitustyyppi valitaan joko perustietoikkunan Kurssit- tai Ryhmät-välilehdellä. Kurssille määritelty tyyppi periytyy myös kurssin ryhmille.

  Piilottaminen opiskelijoilta ja huoltajilta

  Sijoitustyypille voi valita Perustiedot-ikkunan Sijoitustyypit-välilehdellä Piilota sijoitus Wilmassa -sarakkeeseen valinnan "Opiskelijoilta ja huoltajilta". Tällä asetuksella opiskelijoiden ja huoltajien Wilmasta piilotetaan kaikki sijoitukset, joille on valittu kyseinen sijoitustyyppi. Tämä on kätevää, jos esimerkiksi jotkin tietyntyyppiset varaukset halutaan piilottaa opiskelijoiden ja huoltajien Wilmassa työjärjestyksistä.

  Varausten jaksotus -tuloste

  Kurren perustiedoissa, Sijoitustyypit-välilehdellä voi tulostaa varauksista (sijoitustyypeistä) erilaisia tietoja. Valitse ylävalikosta Tulosteet / Varausten jaksotus. Tulostusikkunassa on samat optiot, kuin muissakin Kurren tulosteissa. Voit valita niistä tilanteeseen sopivat. Tulosteella näkyy jaksot sekä muita sarakkeita sen mukaan, mitä tietoja valitsit tulostuviksi tiedoiksi.

  Jotta varauksen tiedot tulostuu, pitää se olla joko sijoitettu työjärjestykseen, sidottu johonkin opetusryhmään tai liitetty opettajan muuhun tehtävään. Jokainen sijoitustyyppi tulostuu omalle sivulleen.

  Jos valitset tulostuvaksi kestoksi "Opintoviikot", kesto saadaan niistä sijoitustyypeistä, jotka liittyvät opetusryhmiin.

  Lähes samanlaisen tulosteen voi ottaa myös Ryhmittely-ikkunassa, Tulosteet / Jaksotus ja valitsemalla tulostusikkunassa Sijoitustyypit-välilehden.