Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Kvarsittning, ändringsblankett

  Se bild
  Filer

  Med blanketten i den här instruktionen går det att lägga till och ändra uppgifter om elevernas kvarsittningar. För att få fram de fält som behövs för blanketten behöver du använda Primus version 4.46d eller nyare. Ta också profilblanketten i bruk (se länk nedan).

  I Wilma-versioner som är äldre än 2.17 går det endast att använda en blankett för Disciplinära åtgärder-registret. Om du vill ha skilda blanketter t.ex. för fostrande samtal och kvarsitting ska programmen uppdateras till Wilma-version 2.17 och Primus-version 4.47.

  Förberedelser i Primus

  Öppna Disciplinära åtgärder-registrets fälteditor och ta fram följande fält:

  • Åtgärdstyp

  I Primus-version 4.46d och framåt finns registret Åtgärdstyper som färdigt innehåller följande registerkort:

  • Fostrande samtal
  • Varning
  • Kvarsittning

  Om ni behöver fler åtgärdstyper kan du göra fler registerkort. De åtgärdstyper som finns i det här registret syns som vallista i Disciplinära åtgärder-registrets fält Åtgärdstyp. Med hjälp av det här fältet går det att få fram t.ex. fördelningar enligt åtgärdstyp.

  Läs in blanketten i Primus

  • Spara lom-filen som finns i den här instruktionen på din egen dator.
  • Öppna Primus Blanketteditor och klicka på Bearbeta blanketten / Läs in blankett.


  Blankettens inställningar och ibruktagning

  • Blankettens databas: Disciplinära åtgärder
  • Blankettens typ: Registrets uppgifter
  • Används i Wilmas anslutningar: Lärare
  • Användargrupp i Wilma: t.ex. GS Stöd. De lärare som ska kunna använda blanketten ska ha samma grupp i Lärarregistrets fält Användargrupp i Wilma
  • Kryssa i Tillåtet att skapa nytt registerkort
  • Kryssa i Visa inte utskriftsvänlig version
  • Wilmas användarnamn (testning): Skriv in en testlärares användarnamn så kan du testa blanketten innan du officiellt tar den i bruk. Så länge som fältet är ifyllt syns blanketten inte för andra användare.
  • Kryssa i Syns i Wilma då blanketten är färdig och lärarna ska kunna använda den.

  Blanketten ska åtminstone ha följande fält:

  • Elev
  • Åtgärdstyp
  • Orsak till åtgärden (eller Åtgärd)

  Blankettens uppbyggnad

  I början av blanketten finns grunduppgifterna, dvs. elevens namn, skola och klassföreståndare.

  Den del som innehåller uppgifter om själva åtgärden innehåller fältet Åtgärdstyp. Detta fält har ett standardvärde: "Kvarsittning" och det går inte att ändra detta värde. Det beror på att uppgifterna om kvarsittningarna sparas i Primus och när en Wilma-användare vill se uppgifterna ska uppgifterna kunna kopplas ihop med rätt profilblankett.

  Orsaken till åtgärden kommer från registret Lärarens övriga anteckningar. Om du vill undvika att orsaken/orsakerna syns när man lägger till lektionsanteckningar i Wilma ska du låta kryssfältet Övrig anteckning i Wilma vara tomt. Om fältet kryssas i kommer lärarna att se alternativen då de lägger till lektionsanteckningar i Wilma.

  Följande fält är obligatoriska på blanketten: Elev, Orsak till åtgärden och Åtgärden bestämd (datum). För att det ska gå att spara uppgifterna i Wilma behöver alltså åtminstone dessa fält vara ifyllda.

  Synlighetsvillkor

  Blanketten har ett synlighetvillkor: Åtgärdstyp->Namn beaktar språket="Kvarsittning". Det innebär att blanketten visas endast när man ser på kvarsittningar, inte t.ex. vid fostrande samtal. Synlighetvillkoret ser till att eventuella ändringar görs via rätt blankett.

  Observera att du måste ändra synlighetsvillkoret om det är så att "kvarsittning" har något annat namn i ert Åtgärdstyper-register. Då ska du alltså lägga det namnet i synlighetsvillkoret i stället för det som står färdigt i blanketten.

  Blanketten i Wilma

  Det går att skriva in uppgifter om kvarsittning i Wilma på elevens Stöd-sida eller på sidan Disciplinära åtgärder som finns i huvudmenyn.

  1. Via elevens Stöd-sida

  Klicka på länken Lägg till ny. Elevens namn, skola och klassföreståndare kommer automatiskt fram på blanketten och du kan fylla i resterande uppgifter.

  Åtgärden får typen Disciplin. Åtgärdens beskrivning är den som har lagts till i fältet Orsak till årgärden.


  OBS! I Primus Lärarens övriga anteckningar-registret ska du också fylla i fältet Namn i Wilma. Namnet kan vara samma som Förklaring eller något kortare. Namnet syns på Wilmas Stöd-sida i Disciplinära åtgärder-listan. Om fältet inte fylls i, lämnas namnet bort.


  2. Via Disciplinära åtgärder-länken

  Disciplinära åtgärder-sida ska du klicka på "Lägg till ny" och sedan välja Kvarsittning.

  Fältet Anteckningen har gjorts av fylls automatiskt i (namnet på den som gör anteckningen, dvs. är inloggad i Wilma). Var noggrann med att du lägger till rätt elev på blanketten eftersom det inte går att ändra efter att blanketten har sparats. Fyll också i elevens skola och klassföreståndare.

  Utskrift

  En motsvarande utskrift till denna blankett finns i vår utskriftsbank. En direktlänk till utskriften finns nertill på sidan, under rubriken "Relaterade sidor" och Kvarsittning.


  Artikeln har updaterats 26.04.2017