Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Ryhmien tulosteet

  Kurresta saa valmiit opiskelijaluettelot, kurssipäiväkirjat sekä yhteenvedot kaikista ryhmistä. Voit tulostaa myös kurssitarjottimet ja tuntien jaksotuksen.

  Opetusryhmien opiskelijaluettelot

  Opetusryhmien opiskelijaluettelot tulostetaan joko ryhmittelyikkunassa tai perustietoikkunan Ryhmät-välilehden kautta. Voit tulostaa kerralla kaikkien opettajien ryhmät tai tietyn opettajan ryhmät. Ryhmittelyikkunan kautta tulostettaessa voit valita myös, tulostetaanko kaikkien jaksojen ryhmät vai pelkästään nyt aktiivisena olevan jakson ryhmät. Perustietoikkunan kautta tulostettaessa jaksorajaus tehdään esim. siten, että ryhmät järjestetään ensin jakson mukaan ja maalaataan listasta sitten pelkät 1. jakson ryhmät.

  Tulosteessa näkyy opetusryhmän perustiedot, jakso ja opiskelijaluettelo. Tulosteeseen tulevat mukaan ne opiskelijat, jotka on sijoitettu nimenomaan tähän ryhmään eli joilla on kurssissa tummansininen ryhmävalinta. Opiskelijat, jotka ovat kyllä valinneet ko. kurssin mutta joita ei ole vielä määrätty mihinkään ryhmään, eivät näy opiskelijalistassa.

  Kurssipäiväkirjat

  Kurssipäiväkirjat tulostetaan ryhmittelyikkunan kautta. Tulosteessa on opetusryhmän perustiedot, opiskelijaluettelo sekä ruudukko poissaolojen ja koearvosanan merkitsemistä varten. Tulosteen alalaidassa on tila päiväykselle ja allekirjoitukselle.

  Luettelo palkin kaikkien ryhmien opiskelijoista

  Kokonaisen palkin opiskelijaluettelon voit tulostaa kurssitarjotin- tai sijoittelunäkymässä. Klikkaa haluamaasi ryhmää tai palkkia hiiren 2. painikkeella ja valitse Näytä opiskelijat. Järjestä tiedot haluamallasi tavalla, esim. luokittain, ryhmittäin tai opiskelijan nimen mukaan aakkostettuna. Maalaa kaikki opiskelijat, klikkaa jotain heistä hiiren 2. painikkeella ja valitse Tulosta valitut.

  Luettelo opetusryhmistä

  Luettelo opetusryhmistä tulostetaan perustietoikkunan Ryhmät-välilehdellä. Järjestä ryhmät siihen järjestykseen, jonka haluat tulostaa, esim. jaksoittain tai lyhenteen mukaan. Maalaa kaikki ryhmät ja valitse Tulosteet / Tulosta valitut. Rasti ne sarakkeet, joiden tiedot haluat mukaan tulosteeseen.

  Kun arviointikirjat siirretään Primukseen, antaa Kurre siirron yhteydessä luettelon siirtyvistä ryhmistä. Ryhmäluettelon voi tulostaa myös Primuksen arviointirekisterin kautta.

  Kurssin jaksotus ja Kurssien jaksotuksen kooste

  Kurssien jaksotustulosteista näkee, missä jaksoissa mitäkin kursseja opetetaan sekä painottuuko jokin oppiaineen tai kurssin opetus tietylle jaksolle. Tulosteen avulla opiskelijat ja opinto-ohjaaja näkevät nopeasti, missä jaksoissa tiettyä kurssia järjestetään. Tulosteet löytyvät perustietoikkunan Kurssit-välilehden Tulosteet-valikosta.

  Ryhmien tunnit

  Ryhmien opetusajankohdat tulostetaan perustietoikkunan Ryhmät- tai Kurssit-välilehdellä, Ryhmien tunnit ja Kurssien tunnit -tulosteilla. Tulosteesta näkyy mm. kuka ryhmää opettaa, minä viikonpäivinä ja mihin kellonaikaan opetusta on ja minkä jaksojen aikana ryhmää opetetaan.

  Tulostuviksi voi valita myös ryhmien laskentatunnisteet ja muut resurssit. Tulosta opettajakohtaiset rivit asetuksella tulostetaan ryhmästä niin monta riviä kuin tunnille on merkitty opettajia. Tunnisteiden ja tyyppien osalta huomioidaan silloin opettajakohtaiset muutokset. Ilman tätä asetusta tunniste ja tyypit tulostetaan ryhmältä. Tulosta vain tunnit, joissa opettaja tulostaa vain sellaiset tunnit, joille on merkitty vähintään yksi opettaja.