Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Opiskelijakohtainen sijoittelu

  Opiskelijakohtainen sijoittelu palvelee erityisesti musiikki- ja taideopistojen pienryhmäopetusta sekä erityisopetusta. Opiskelijakohtaisen sijoittelun avulla on helppo hoitaa tilanteet, joissa opiskelija opiskelee ainetta muutaman viikkotunnin oman perusryhmänsä kanssa, ja menee yhdeksi tunniksi pienryhmään. Toiminnolla voi etsiä kaikki saman kurssin opetusryhmän, ja valita opiskelijalle niistä sopivimman.

  Toiminto soveltuu oppilaitoksille, joissa työjärjestykset tehdään jaksoittain, ts. on käytössä sama työjärjestys koko jakson tai lukukauden ajan.

  Toinen vaihtoehto on käyttää läsnäolojen kirjausta. Tässä vaihtoehdossa ryhmä säilyy koko ajan yhtenä ja arviointikirjoja on yksi, mutta opiskelijoiden läsnäolot voivat vaihdella tunneittain. Ks. tarkemmin linkki ohjeen alta.

  Opiskelijakohtainen sijoittelu tehdään opiskelijan oman työjärjestyksen kautta.

  Oppilas muutamaksi tunniksi eri ryhmään (erityisopetus)

  Toiminnolla siirretään esim. perusopetuksen oppilas yhden viikkotunnin osalta normaalista äidinkielen ryhmästään lukiopettajan ryhmään.

  1) Opiskelijan irrottaminen perusryhmästään

  Avaa oppilaan työjärjestys ja klikkaa sitä oppituntia, josta oppilas otetaan pois. Paina näppäimistöltä Delete tai valitse ponnahdusvalikosta Poista. Avautuu apuruutu, jossa kysytään, irrotetaanko oppilas tästä ryhmästä. Vastaa Tallenna, jolloin oppitunti katoaa työjärjestyksestä ja ilmestyy sijoitteluikkunan alalaidan ryhmälistaan, Sijoittamattomat-välilehdelle. Muulla luokalla/ryhmällä oppitunti säilyy työjärjestyksessä, mutta ryhmän opiskelijamäärä pienenee yhdellä.

  2) Muut sopivat ryhmät

  Pysy edelleen opiskelijakohtaisessa työjärjestyksessä ja klikkaa poistettu tunti aktiiviseksi ikkunan alalaidasta. Ruudulle ilmestyvät kaikki tämän oppiaineen/kurssin eri opetusryhmien tunnit. Ryhmän kohdalla näkyy sen tämänhetkinen opiskelijamäärä sekä vinoviivoitus, jos opiskelijalla on jotain muuta ainetta/kurssia tässä kohdassa.

  3) Opiskelijan lisääminen toiseen ryhmään

  Valitse sopiva ryhmä ja klikkaa sitä. Kurre kysyy, siirretäänkö oppilas mukaan tähän ryhmään vai tehdäänkö työjärjestykseen aivan uusi ryhmä vain tätä opiskelijaa varten. Valitse Siirrä opiskelija
  valittuun ryhmään.

  Huom! Perustilanteessa oppilaan poistaminen ryhmästä koskee vain yhtä tiettyä, valittua viikkotuntia, esim. perjantain tunti. Poikkeus on kuitenkin tarjotinpalkit: niissä poisto koskee tarjotinpalkin kaikkia oppitunteja. Tarjotinpalkit tunnistaa siitä, että niiden edessä on palkin järjestysnumero, esim. 1:VKU,VKO,VLI,VTN,VTS.

  Aiheeseen liittyen: