Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Varausten teko Wilman kautta - Milloin erillinen varausten tiedosto?

  Wilma yhdistää samaan työjärjestysnäkymään resurssin kaikki tunnit ja varaukset, vaikka niitä olisi kirjattu useaan eri työjärjestystiedostoon. Muokkaustila toimii kuitenkin hieman eri tavalla. Se, mitä tietoja kannattaa pitää samassa tiedostossa, riippuu Kurren lisenssistä (multi vai yksittäis) sekä organisaation koosta.

  Multilisenssi = MultiKurre
  Yksittäislisenssi, "sinkkulisenssi" = yksittäisversio, "sinkkuversio"

  MultiKurre vai yksittäisversio?

  • Nopein tapa selvittää, onko omalla koululla käytössä MultiKurre, on kirjautua Kurreen ja valita Yleiset asetukset.
  • Jos Julkinen yli yksikkö- ja oppilaitosrajojen -kenttä on harmaa (disabloitu), on käytössä yksittäisversio. Jos taas teksti on musta, on käytössä MultiKurre.
  • Pääkäyttäjä voi tarvittaessa pyytää tukipalvelustamme luettelon koulujen/yksiköiden Kurre-lisensseistä.

  Multi- ja yksittäisversioiden erot

  • Wilman työjärjestyksen lukutila, ns. normaali näkymä: ei eroja. Yksittäisversiokin näyttää samassa työjärjestyksessä koosteen resurssin kaikista tunneista eri oppilaitoksissa ja eri Kurre-tiedostoista.
  • Wilman työjärjestyksen muokkaustila: Yksittäisversio näyttää vain kyseisen Kurre-työjärjestystiedoston sijoitukset. Multiversio näyttää koosteen resurssin kaikista tunneista eri oppilaitoksissa ja eri Kurre-tiedostoista.
  • Kurren sijoitteluikkuna: Yksittäisversio näyttää vain kyseisen Kurre-työjärjestystiedoston sijoitukset. Multiversio näyttää koosteen resurssin kaikista tunneista eri oppilaitoksissa ja eri Kurre-tiedostoista.

  Suositus erillisten varaustiedostojen käytölle


  Kurren yksittäisversio

  • Tehdään vain yksi työjärjestystiedosto.
  • Oppitunnit ja varaukset tehdään samaan työjärjestykseen.
  • Käytössä kannattaa olla kaksi eri jaksojärjestelmää: oppitunneille esim. 2-jaksojärjestelmä tai koko lukuvuoden käsittävä 1-jaksojärjestelmä; varauksia varten erillinen viikkojärjestelmä.


  Huomaa, että Kurren varmuuskopiossa on molempien jaksojärjestelmien tiedot. Jos esim. maanantaina palautetaan perjantaina otettu varmuuskopio, katoavat ne muutokset, joita on tehty Wilman kautta viikonlopun aikana. Jos halutaan ottaa paikallinen varmuuskopio etäkäyttöä varten, kannattaa siksi ajaksi ottaa Wilma-käyttäjiltä muokkausmahdollisuus pois. Tämä tehdään Kurressa Yleiset asetukset -ruudun Wilman asetukset -välilehdellä poistamalla rastit kohdasta Tiedoston muokkaus Wilmassa.


  MultiKurre, pieni kunta, esim. alle 20 koulua

  • Tehdään varauksia varten erillinen työjärjestystiedosto. Tämä tiedosto voi olla yhteinen kunnan kaikille kouluille.
  • Pääkäyttäjä tai muu laajoin oikeuksi toimiva tuo varausten tiedostoon kaikkien koulujen opetustilat, opettajat ja muut resurssit.
  • Jokaisella koululla on lisäksi oma työjärjestystiedosto opetustunteja varten.

  MultiKurre, suuri kunta, esim. yli 20 koulua

  • Tehdään varauksia varten erillisiä työjärjestystiedostoja. Samassa tiedostossa voi olla esim. yhden oppilaaksiottoalueen resurssit.
  • Perusidea on, että ne koulut, joilla on paljon yhteisiä resursseja, käyttävät samaa varausten tiedostoa. Sama resurssi voi olla mukana monessa eri tiedostossa. Esim. koko kunnan alueella työskentelevä ortodoksisen uskonnon opettaja voi olla mukana kaikissa varaustiedostoissa. Jos halutaan, että Mallilan koulun opettajat voivat varata Testilän koulun tiloja, tulee Mallilan opettajien olla samassa varaustiedostossa Testilän tilojen kanssa.
  • Pääkäyttäjä tai muu laajoin oikeuksi toimiva tuo varaustiedostoihin alueen koulujen opetustilat, opettajat ja muut resurssit.
  • Jokaisella koululla on lisäksi oma työjärjestystiedosto opetustunteja varten.

  Multiversiota käytettäessä jokaisella koululla voi olla oma varaustiedosto yhteisen sijaan. Tällöin kuitenkin suurissa organisaatioissa Kurre-palvelimelle syntyy tuplamäärä työjärjestystiedostoja, mikä saattaa hankaloittaa Kurren pääkäyttäjän tehtäviä. Teknisesti tälle ei kuitenkaan ole estettä.

  Varaukset samassa työjärjestyksessä opetuksen kanssa?

  Edut

  • Kurren yksittäisversio: Varaukset ja opetustunnit näkyvät samassa muokkausnäkymässä (Multiversiossa näkyvät, vaikka ovat eri tiedostoissa).
  • Kun opettaja muokkaa työjärjestystään Wilmassa, hänen ei tarvitse vaihtaa työjärjestystä sen mukaan, muokkaako hän oppitunteja vai varauksia/omia muita töitä. Jaksojärjestelmä tulee kuitenkin vaihtaa, jos haluttu muutos koskee vain yhtä viikkoa.

  Haitat

  • Kurre-käyttäjän sijoittelunäkymä ja Kurren tulosteet täyttyvät päiväkohtaisista muutoksista, joiden seasta jakson perus-työjärjestystä on vaikea hahmottaa.
  • Jos Kurre-käyttäjälle sattuu jokin vahinko, esim. hän poistaa vahingossa tietoja, ei aiempaa varmuuskopiota voi noin vain palauttaa. Wilma-käyttäjät tekevät kaiken aikaa muutoksia, ja tuoreimmat puuttuvat aiemmasta varmuuskopiosta.

  Avainsanat: Wilma, työjärjestys, varaaminen, Kurre-tiedosto