Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Luettelotulosteet (Kurre 7)

  Lähes mitä tahansa perustietoikkunan listauksia voi tulostaa. Voit tulostaa esim. opettajaluettelon, jossa näkyy kunkin opettajan oma väri tai listan kaikista opetusryhmistä. Lisäksi ohjelmassa on joitain valmiita luettelotulosteita mm. opettajien ja luokkien tuntimääristä sekä ryhmien opetusaikatauluista.

  Käyttäjän omat luettelot

  Yksinkertaisia luetteloita

  Avaa jokin perustietoikkunan välilehti, esim. Luokat tai Jaksojärjestelmät. Maalaa ruudulta kaikki ne rivit, jotka haluat tulostaa, klikkaa valittuja hiiren 2. painikkeella ja valitse Tulosta valitut. Tällä tavalla voit tulostaa esim. luokkien opiskelijamäärät, opettajaluettelot ja jaksojen ajankohdat.

  Luettelo tietyn opettajan ryhmistä

  Avaa perustietoikkunan Ryhmät-välilehti. Järjestä tiedot Opettaja-sarakkeen mukaan, maalaa kaikki ko. opettajan ryhmät, klikkaa valittuja hiiren 2. painikkeella ja valitse Tulosta valitut. Jos haluat järjestää opettajan ryhmät esim. luokittain tai jaksoittain, hae ensin esille vain tämän opettajan ryhmät ja järjestä ne sitten haluamallasi tavalla: Valitse Rajaava sarake -kohtaan "Opettaja" ja syötä Näytä-sarakkeeseen opettajan lyhenne. Paina vielä Enteriä, jolloin ruudulle jää vain tämän opettajan ryhmät. Järjestä tiedot ja tulosta. Tulostusruudussa voit vielä valita, tulostetaanko kaikki sarakkeet vai vain osa.

  Luettelo tietyn jakson ryhmistä

  Avaa perustietoikkunan Ryhmät-välilehti. Järjestä tiedot Jaksoissa-sarakkeen mukaan, maalaa kaikki ko. jakson ryhmät, klikkaa valittuja hiiren 2. painikkeella ja valitse Tulosta valitut.

  Valmiita luetteloita

  Ruokailijamäärät

  Ruokailuvuorojen opiskelijamäärät tulostetaan sijoitteluikkunassa. Klikkaa hiiren 2. painikkeella jonkin viikonpäivän kohdalta sitä oppituntia, jonka ajankohta vaihtelee ruokailuvuoron mukaan eli jolle on merkitty Vaihtoehtoinen alkamisaika. Valitse ponnahdusvalikosta Vaihtoehtoiset alkamisajat. Ruudun ylävalikosta löytyy Tulosteet / Ruokailijoiden määrät.

  Oletuksena tulostetaan vain eri ruokailuvuorojen opiskelijasummat viikonpäivittäin, mutta rastimalla kohdan Tulosta luokittain, saat tarkemman tilaston. Luokittaisesta tulosteesta näkyy esim. että 8A-luokan oppilaista 12 syö maanantaina 1. vuorossa ja 14 jälkimmäisessä
  vuorossa.

  Luokkien tuntimäärät

  Yhteenveto luokkien tuntimääristä löytyy Luokat-välilehden tulostusvalikosta. Tulosteesta näkyy luokalle merkitty opetus, kurssityypeittäin. Vastaavan tulosteen saa myös opettajista.

  Resursseja puuttuu

  Tulosteesta näkyy ne oppitunnit, joilta puuttuu opettaja tai opetustila. Samat tiedot näkyvät myös sijoitteluikkunan alapaneelissa, Resursseja puuttuu -välilehdeltä. Tuloste löytyy sekä sijoitteluikkunan tulostusvalikosta että sijoitteluikkunan alapaneelista. Tulostusvalikon kautta mukaan tulevat aina kaikki esillä olevan jakson ryhmät, alapaneelin kautta voit valita tulostumaan vain tietyt ryhmät.

  Varausten tunnit

  Perustietoikkunan Sijoitustyypit-välilehdeltä saa yhteenvedon varausten tuntimääristä. Valitse ne sijoitustyypit, joista olet kiinnostunut, esim. "tukiopetus" ja valitse sitten yläpalkista Tulosteet / Varausten tunnit. Rasti sarakkeista mukaan esim. Nimi, Opettaja, Tuntimäärä, Päivä, Jakso, Tunniste, Muut resurssit ja Henkilökunta. Tulosteesta näkee, montako tuntia opettajalla on ollut muuta työtä ja milloin muu työ on tehty.

  Varausten jaksotus -tulosteella saa tarkempaa tietoa sijoitustyypeistä; miten ne jakautuvat eri jaksoille, mihin ryhmiin tai opettajaan ne liittyvät jne.

  Päällekkäisyydet

  Jos päällekkäisyydet on sallittu, voit tulostaa listan tilanteista, joissa opettajan pitäisi olla kahdessa paikassa yhtä aikaa tai kun sama luokkatila on varattu kahdelle eri ryhmälle. Valitse sijoitteluikkunassa tuloste Sijoittelun päällekkäisyydet ja rasti ne resurssit, joiden päällekkäisyydet listataan. Tuloste huomioi sekä opetuksen, varaukset että muiden koulujen sijoitukset.

  Aiheeseen liittyen: