Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Resurssien käyttö- ja täyttöasteet

  Kurren yhteenvedoissa kerrotaan myös henkilö-, tila- ja laiteresurssien käyttöasteet sekä opetustilojen täyttöasteet. Asteet ilmaistaan prosentteina, ja asteen laskemista varten resursseille täytetään ensin maksimituntimäärä.


  Käyttö- ja täyttöasteiden tilastointitoiminto löytyy perustietoikkunan Tulosteet-valikosta, nimellä Tilastointi.

  Valmistelut

  • Täytä opetustilojen paikkamäärät Opetustilat-välilehden Paikkoja-sarakkeeseen. Tätä lukua käytetään täyttöasteiden laskennassa.
  • Täytä Opetustilat-välilehdenTunteja/viikko-sarakkeeseen, montako tuntia maksimissaan kussakin tilassa voi pitää. Tätä lukua käytetään käyttöasteiden laskennassa.

  Tilasto jaksolta tai koko lukuvuodelta

  Valitse ensin se ajanjakso, jolta tilasto otetaan.

  Jos otat tilaston kaikista ryhmistä, huomioi laskenta nekin ryhmät, jotka ovat jaksottamatta. Jos jaksottamattomiin on jäänyt sellaisia tunteja, joita ei ole tarkoituskaan mahduttaa työjärjestyksiin, valitse tilaston aineistoksi "sijoitetut" tai "jaksotetut ja sijoitetut".

  Tilastoitavat tiedot

  • Työjärjestyksen tuntikehys voidaan eritellä luokka-asteittain, luokittain ja opettajittain tulosteelle.
  • Keskimääräiset ryhmäkoot voidaan eritellä kurssityypeittäin, luokka-asteittain ja opettajittain.
  • Opetustilojen keskimääräinen käyttöaste vertaa opetustilan tuntimäärää opetustilalle annettuun maksimituntimäärään.
  • Opetustilojen keskimääräinen täyttöaste vertaa ryhmien opiskelijamääriä opetustilan paikkamäärään.
  • Käyttö- ja täyttöaste voidaan laskea halutessa vain opetuksen osalta. Käyttö- ja täyttöasteen voi laskea myös tietyltä kellonaikaväliltä ja/tai tietyiltä viikonpäiviltä.

  Vapaat opetustilat/opettajat/luokat

  Sijoitteluikkunan kautta voidaan tulostaa yhteenveto vapaista opetustiloista, opettajista, luokista ja opiskelijoista. Tulosteessa kerrotaan vapaiden oppituntien numerot ja tummennetulla ne ajankohdat, jolloin opetustila tms. ei ole vapaana.

  Vapaat resurssit voi tulostaa joko yhdeltä tai useammalta jaksolta, ja jaoteltuna joko jakson mukaan tai resurssin mukaan.

  Resurssin kuormitus jaksoittain

  Tulosteeseen voidaan tulostaa myös resurssin kuormitus prosentteina. Näin nähdään nopeasti esim. opetustilojen käyttöasteet ja opettajien suhteellinen kuormitus. Kuormitus kerrotaan per resurssi ja per oppitunti. Resurssi, jolla on suurin kuormitusaste, on merkitty plusmerkillä ja pienin vastaavasti miinusmerkillä. Tulosteesta voi jättää pois ne resurssit, joilla ei ole mitään sijoituksia eli jotka ovat täysin vapaina.