Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Esivalinnat Wilman kautta

  Lukiot voivat kerätä seuraavan lukuvuoden kurssivalinnat Wilman kautta. Wilman Valinnat-sivu sopii hyvin tähän tarkoitukseen, mutta valinnat voidaan kerätä myös Primuksen tai Kurre 7:n kurssitarjottimien kautta. Tarjottimiin viedään yksi ryhmä jokaista tarjottavaa kurssia.

  Esivalinnoista saadaan selville, kuinka moni aikoo suorittaa tietyn kurssin. Esivalintojen perusteella päätetään, montako opetusryhmää kursseista tullaan järjestämään eli montako ryhmää varsinaisiin kurssitarjottimiin myöhemmin viedään.

  Esivalinnat Wilman Valinnat-sivun kautta

  Koulun tiedot -rekisterissä rastitaan kenttä Valinnat-toiminto käytössä. Valintataulukon kentät/asetukset -kohdassa valitaan, mitä tietoja (sarakkeita) kursseista esitetään Valinnat-sivulla. Nykyinen lukuvuosi kannattaa ottaa pois näkyvistä ja näyttää sivulla vain seuraavan/seuraavien lukuvuosien sarakkeet.

  Kurssityypit-rekisterissä rastitaan Valittavissa Wilmassa niille kurssityypeille, joita opiskelijat saavat valita Wilmassa. Sama rasti koskee myös opettajien ja opojen merkitsemiä valintoja. Opiskelijat pääsevät merkitsemään valintojaan Valinnat-sivulla. Sivulla voidaan merkitä nykyisen ja maksimissaan viiden seuraavan vuoden valintoja.

  Huom.! Tällä toiminnolla opiskelija ei voi ilmoittautua sellaisille kursseille, jotka hän on jo suorittanut.

  Valintamäärien seuranta

  Valinnat tallentuvat suoraan Primuksen opiskelijarekisteriin, josta ne voidaan siirtää työjärjestysohjelmaan. Primuksessa voit seurata valintamääriä valintayhteenvedon avulla: Toiminnot / Koosteet / Valintayhteenveto. Yhteenvedon voit ottaa koko lukuvuodelta tai jaksoittain.

  Esivalinnat Primuksen kurssitarjottimen kautta

  Kurssitarjottimen kautta opiskelija voi ilmoittautua myös sellaisille kursseille, jotka hän on jo suorittanut.

  Tee jollekin jaksolle yksi suuri tarjotin, jossa on yksi ryhmä kutakin kurssia. Voit muodostaa palkit haluamallasi tavalla, esim. kaikki tietyn aineen kurssit samaan palkkiin tai vaikkapa kaikki reaaliaineet samaan tms. Samalla jokaisesta kurssista syntyy yksi arviointikirja. Salli monivalinnat, jotta opiskelija voi valita samasta palkista useamman kurssin.

  Opiskelijat merkitsevät valintansa Wilmassa Kurssitarjotin-toiminnon kautta. Esivalintatarjottimesta ei valita opetusryhmää vaan ainoastaan ilmoitetaan suorittamisaikeesta. Valinnat tallentuvat kurssin arviointikirjaan, ts. nimi arviointikirjassa = valinta. Kun valinta-aika on päättynyt, siirrä valinnat Arviointi-rekisteristä Opiskelijat-rekisteriin valitsemalla yläpalkista Lisätoiminnot / Päivitä valinnat opiskelijarekisteriin.

  Esivalintojen kerääminen Kurre 7:n avulla

  Esivalintatarjottimen voi laatia myös Kurre 7 -ohjelmalla. Kurrella tehdyn tarjottimen etu on, että sen voi avata myös muille kouluille: opiskelijat voivat valita kursseja toisista kouluista, esim. 9. luokkalaiset lukiosta ja lukiolaiset ammattiopistosta. Myös Kurrella tehdyt tarjottimet näkyvät Wilmassa ja valinnat kirjataan Wilman kautta. Katso "Aiheeseen liittyen" -linkit tämän ohjeen alta.