Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Lukion jaksotodistus: valinnat, poissaolot

  Katso kuva

  Tämä on lukion jaksotodistus, johon tulostuu tuoreimmat arvosanat lihavoituna ja valitut kurssit *-merkillä. Todistuksesta käy ilmi myös edellisen jakson kurssikohtaiset poissaolot sekä opiskelijan kurssimäärät kurssityypeittäin jaoteltuna.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi. Avaa sitten Primus ja Opiskelijat-rekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen.

  Ylätunniste


  1. sivun ylätunnisteen punapohjaiset solut tulostavat koulun nimen, opiskelijan nimen, ryhmän, lukuvuoden ja jakson. Nämä tiedot haetaan opiskelijarekisteristä sekä Koulun tiedot -rekisteristä.

  Vaaleankeltaisten solujen teksti on kirjoitettu käsin pohjaan.

  Pohjassa on valmiiksi sarakkeet 22 kurssiarvosanan tulostamiseen per aine. Jos missään oppiaineessa ei ole näin monta kurssia, voit poistaa ylimääräiset kurssinumerot ylätunnisteesta ja venyttää jäljelle jääneitä sarakkeita hieman leveämmäksi. Huomaa leventää myös keltapohjaisen taulukon arvosanasolua yhtä leveäksi.

  Suoritustaulukko


  Keltapohjaisessa suoritustaulukossa ensimmäinen punainen solu tulostaa aineiden nimet. Rasti soluun kaikki oman koulusi ainetason kurssityypit, esim. lu oppimäärä.

  Saman rivin seuraava solu tulostaa aineen kurssien arvosanat ja valinnat. Tähän soluun rastitaan kaikki kurssitason tyypit: lu pakollinen kurssi, lu syventävä kurssi jne.

  Alle 20 päivää vanhat arvosanat tulostetaan lihavoituna, vanhemmat suoritukset ilman lihavointia. Valittujen kurssien kohdalle tulostuu * ja niiden kurssien, joita opiskelija ei aio suorittaa lainkaan, kohdalle tulostuu pelkkä viiva (-).

  Ensimmäisen rivin kolmas punainen solu tulostaa aineen loppuarvosanan lihavoituna. Tulostuvaksi kurssityypiksi valitaan samat kuin rivin ensimmäiseen soluun. Aineen arvosana tulostuu, jos aineelle on muodostunut päättöarvosana.

  Ensimmäisen rivin neljäs punainen solu tulostaa aineen kurssien keskiarvon. Kurssityypeiksi rastitaan samat kuin edelliseen soluun. Oletuksena keskiarvo tulostetaan 2 desimaalin tarkkuudella. Voit vaihtaa tarkkuutta Tulosta _ merkkiä -kohdassa.

  Rivin viimeinen punainen solu tulostaa poissaolomäärän, jos tätä ainetta on opiskeltu viime jaksossa. Poissaolomäärä tulostetaan samalla ehdolla kuin lihavoitu arvosana, eli niiden kurssien osalta, joiden suorituksesta on alle 20 päivää. Jos opiskelija on suorittanut samassa jaksossa 2 kurssia samaa ainetta, tulee soluun 2 eri poissaolomäärää.

  Toisen rivin punainen solu tulostaa väliotsikot. Lukion opetussuunnitelmassa on yleensä vain yksi väliotsikko, Muut suoritukset.

  Kolmannen rivin ensimmäinen punainen solu tulostaa opetussuunnitelman ulkopuolisten kurssien tiedot, ensin lisätiedot ja sitten suoritukselle annetun nimen. Tulostuvaksi kurssityypiksi valitaan esim. lu muu kurssi tai lu diplomikurssi sen mukaan, millä kurssityypillä tällaiset suoritukset on kirjattu.

  Saman rivin muille soluille, eli muiden suoritusten suorituspäivämäärälle ja arvosanalle, rastitaan sama kurssityyppi kuin rivin ensimmäiselle solulle.

  Alatunniste ja kurssien määrä


  Tulosteen viimeisellä sivulla on alatunniste. Alatunnisteeseen tulostuu opiskelijan kokonaiskurssimäärä sekä kunkin kurssityypin kurssimäärät. Tulostepohjaan tulee korjata kurssityyppiviittaukset vastaamaan lukion omia kurssityyppejä. Klikkaa yksi kerrallaan punaisia Laajuus.Kurssi.Laajuu... -soluja, ja valitse tilalle oikeat tyypit.

  • Suoritukset-solun summa on valmiiksi oikein. Tyhjää muiden viiden solun sisältö. Kaikissa kurssiksi valitaan Primus-kurssi.
  • Pakolliset-soluun valitaan: Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus,Opintoviikot,lu pakollinen kurssi)
  • Syventävät-soluun valitaan: Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus,Opintoviikot,lu syventävä kurssi)
  • Syventävät koulukoht. -soluun valitaan: Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus,Opintoviikot,lu koulukohtaiset syventävä kurssi)
  • Soveltavat-soluun valitaan: Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus,Opintoviikot,lu soveltava kurssi)
  • Muut-soluun valitaan esim. muissa oppilaitoksissa suoritettujen kurssien tyyppi ja diplomikurssien tyyppi, jos nämä ovat Primuksessa omalla kurssityypillään eli eivät sisälly mihinkään edellä mainittuun kurssityyppiin. Solun tiedoksi valitaan esim.: Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus, Opintoviikot, lu muu kurssi+Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus, Opintoviikot, lu diplomi kurssi).

  Jos kurssityyppikohtaiset summat eivät täsmää kurssien yhteismäärän kanssa, jää jokin kurssityyppi tulostumatta tai jokin tulostuu useampaan soluun. Tarkista, mitä kurssityyppejä on käytössä esim. ottamalla jakauma Kurssit-rekisterin Tyyppi-kentästä. Jollain toisesta koulusta siirtyneellä opiskelijalla voi myös olla sellaisia kurssityyppejä, joita oma koulu ei käytä.


  Artikkeli on päivitetty 20.05.2016