Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuminen

  Katso kuva

  HUOM! Kevään yo-kirjoituksiin osallistuneiden syksyn yo-kirjoituksiin ilmoittautuminen ei toimi Wilmassa ennen kuin kevään tulokset on haettu Primukseen!

  HUOM! Syksyn yo-kirjoituksiin osallistuneiden kevään yo-kirjoituksiin ilmoittautuminen ei toimi Wilmassa ennen kuin syksyn tulokset on haettu Primukseen!

  Lomakkeen avulla kokelaat voivat ilmoittautua yo-kirjoituksiin sekä tarkistaa, minkä aineen kokeita ovat suorittaneet ja milloin, mitä arvosanoja he ovat saaneet ja mikä on ylioppilastutkintotodistuksen pistemäärä tällä hetkellä. Saat tallennettua lomakkeen sellaisenaan oman koulusi Primukseen.

  Lomakkeesta on 2 versiota:

  • "Ilmoittautuminen ylioppilaskirjoituksiin" -versiolla opiskelijat voivat ilmoittautua tulevan suorituskerran yo-kokeisiin, sekä tarkastella aiempia kirjoituksiaan.
  • Huoltajien versio on ns. lukuoikeusversio. Sen avulla ei voi muuttaa tietoja, mutta voi tarkastella opiskelijan yo-suorituksia ja ilmoittautumisia. Huoltajien versiosta voi muokata myös luokanvalvojan version.

  Lomakeen kopiointi Primukseen

  • Tallenna sivun ylälaidasta jompi kumpi lom-tiedosto omalle koneellesi.
  • Avaa Primus ja Lomake-editori. Valitse yläpalkista Lomakkeen muokkaus / Tuo lomake.
  • Valitse Lomakkeen tyypiksi "Omat tiedot".
  • Rasti Käytössä Wilman liittymissä -kohdasta "Opiskelijat" tai "Huoltajat" sen mukaan, kummasta lomakkeesta on kyse.
  • Kirjoita jonkin testioppilaan tunnus kenttään Wilman käyttäjätunnus (testaus). Voit testata lomakkeen käyttöä tällä tunnuksella. Niin kauan kuin testitunnus on täytetty, lomake ei näy muilla opiskelijoilla.
  • Rasti Näkyy Wilmassa, kun lomake on valmis ja saa näkyä kaikilla opiskelijoilla.
  • Jos haluat tehdä lomakkeesta myös luokanvalvojalla näkyvän version, vaihda lomakkeen tyypiksi Rekisterin tiedot ja rasti Käytössä Wilman liittymissä -kohdasta "Opettajat", ja valitse Käyttäjäryhmä Wilmassa -kohtaan luokanvalvojien ryhmä. Sama ryhmä tulee olla täytettynä luokanvalvojilla myös Opettajarekisterissä kentässä Käyttäjäryhmä Wilmassa.

  Lomakkeen osiot

  Ohjeita

  Lomakkeen alkuun on kirjoitettu ohjeita opiskelijoille. Ohjeen tekstiä voi muokata lomake-editorissa suoraan ko. kentässä. Tarkista ja korjaa ohjetekstit oman koulusi käytäntöjä vastaaviksi.

  Yo-seurannan taulukko ja muokkausehdot

  Ylioppilastutkinnon seurantataulukosta opiskelija näkee samat tiedot, jotka näkyvät Primuksen puolella yo-seurannan taulukossa. Tämän osion muokkaaminen on "Lukuoikeus"-mallissa kielletty kokonaan.

  • Opiskelija voi lisätä taulukkoon uusia rivejä, sekä muokata niitä rivejä, joissa kirjoituskerta on tyhjä tai tuleva kerta.
  • Tuleva kirjoituskerta tarkoittaa Koulun tiedot -rekisterin Yo-kirjoitusten suoritusaika -kentän tietoa. Tarkista ennen lomakkeen julkaisua, että kirjoituskerta on täytetty koulun tietoihin. MultiPrimuksessa kirjoituskerta tulee täyttää sekä lukioiden korteille että 1. kortille.
  • Ehtona on lisäksi, että opiskelija saa muuttaa ilmoittautumisiaan vain siihen asti, että ne on tarkistettu. Kun luokanvalvoja, opinto-ohjaaja tms. on tarkistanut ilmoittautumiset, hän rastii Primuksessa tai Wilmassa kentän Yo-ilmoittautumiset tarkistettu. Tämän jälkeen opiskelija ei voi enää muuttaa tietoja. Rasti poistetaan, kun kirjoitukset ovat ohi ja alkaa seuraava ilmoittautumiskerta.
  • Lomakkeessa kentän muuttamisen ehtona on (Suoritusaika=Koulu[1]->Yo-kirjoitusten suoritusaika TAI Suoritusaika="") JA Yo-ilmoittautumiset tarkistettu=Ei.
  • Koulutieto katsotaan siis opiskelijan kortilta, Koulu-kentän 1. riviltä.

  Taulukon täyttäminen

  • Ainevalikossa kentän näkymäksi on valittu pelkkä aineen nimi, ei siis lyhennettä alkuun. Lyhenteet ovat kokelaille vieraita, joten oikea aine löytyy helpommin sen nimen perusteella. Kaikki aineet eivät mahdu kerralla ruudulle, joten ohjaa kokelaat klikkaamaan nuolipainikkeen vieressä olevaa keltavalkoista neliötä. Se avaa koko listan apuruutuun.
  • Pakoll./ylim. -sarakkeeseen valitaan, kirjoittaako kokelas aineen pakollisena vai ylimääräisenä.
  • Kirjoituskerralle tulee oletusarvoksi Koulun tiedot -rekisterin Yo-kirjoitusten suoritusaika. Tämä ohjaa kokelaita merkkaaman vuoden automaattisesti oikein.
  • Lomakkeelle on asetettu kentät Aine, Pak./Ylim. ja Vuosi, S K pakollisiksi täyttää. Opiskelija ei voi tallentaa ilmoittautumista, jos yksikin noista kentistä on tyhjänä.

  Lomakkeelle voi ottaa esiin kentät Yo-tutkintotyyppi ja Yo-koulutustyyppi, jolloin opiskelijat voivat itse täyttää nämä kentät. Koulun täytyy kuitenkin tarkistaa tietojen oikeellisuus Primuksesta. Yo-tutkintotyyppi-kenttään kannattaa laittaa opiskelijoille ohjeteksti, mikä tutkintotyyppi kuuluu missäkin tilanteessa valita (käytännössä vaihtoehto "Yo-tutkinto" on yleisin, sillä sen valitsevat kaikki opiskelijat, joilla on tutkinnon suoritus kesken). Lisätietoa kentistä: Ylioppilaskirjoitusten ilmoittautumistietojen kirjaaminen opiskelijoille

  Tutkinnon vaihe

  Tutkinnon vaihetta kuvaavat tiedot tulevat Primuksesta, näitä tietoja kokelaat eivät pääse itse täyttämään tai muokkaamaan.

  Julkaisulupa

  Julkaisulupa on muokattavissa Wilman kautta, ts. opiskelijat voivat itse rastia kohdan. Muokkaa ohjeteksti oman lukiosi käytäntöjä vastaamaan.

  Lisätietoja

  Lomakkeen lopussa kenttä, johon opiskelija voi kirjata opolle tms. tarkoitettua infoa. Opo näkee tiedot Primuksen puolella Yo-kirjoitukset, lisätietoja -kentässä, sekä Wilman Yo-ilmoittautumisten tarkistus -lomakkeessa, mikäli lukio sitä käyttää. Lisätietojen kirjaukseen voi käyttää myös jotain muuta sopivaa kenttää.

  Lomakkeen esilläoloaika ja tietojen muokkaus

  Oletuksena tulevan kirjoituskerran tietoja pystyy muokkaamaan niin kauan, kuin kokelas näkee lomakkeen Wilmassa ja Koulun tiedot -rekisteriin on merkitty kyseinen kirjoituskerta. Muutosoikeus kannattaa kuitenkin rajata esim. siihen hetkeen, kun ilmoittautumisaika päättyy tai siihen, että ilmoittautumiset on tarkistettu.

  • Päivämääräehto: Klikkaa lomakkeen "Ilmoittautumiset"-osion kohdalla olevaa kynäkuvaketta. Ominaisuusruudun Tiedon muuttaminen Wilmassa -kohdassa valitaan "Vain, jos ehto toteutuu". Ehdoksi laitetaan: Nykyinen päivämäärä<"pp.kk.vvvv". Päivämääräksi annetaan se päiväys, johon asti tietoja saa muuttaa.
  • Ilmoittautumisten tarkistus -ehto: Ota opiskelijarekisterissä yo-seurannan välilehdellä esiin kenttä Yo-ilmoittautumiset tarkistettu. Koulusihteeri, opo tms. rastii tämän kentän sitten, kun kyseisen opiskelijan ilmoittautumiset on tarkistettu. Ilmoittautumislomakkeessa "Ilmoittautumiset"-osion ehdoksi laitetaan: Yo-ilmoittautumiset tarkistettu=Ei".

  Kummassakin tapauksessa on hieman muistettavaa aina uuden koekerran alkaessa. Päivämääräehtoa käytettäessä tulee vaihtaa lomakkeeseen uusi piilotuspäivä, ja tarkistusrastia käytettäessä tulee se tyhjätä opiskelijakorteilta aina, kun uusi ilmoittautumiskausi alkaa.

  Tarkistussäännöt

  Lomakkeella on kolme valmista tarkistussääntöä, jotka estävät tietojen tallennuksen silloin, kun ilmoittautumisissa on jokin seuraavista virheistä. Wilma ilmoittaa kokelaalle virheet tallennusyrityksen jälkeen ja antaa mahdollisuuden korjata tiedot.

  • Laajan oppimäärän koe puuttuu
  • Liian vähän pakollisia kokeita
  • Virheellinen suoritusaika

  Kaksi ensimmäistä tarkistusta tehdään vain 3. kirjoituskertaan osallistuvien osalta, viimeinen kaikkien nyt ilmoittautuvien osalta.

  Tarkistusten toiminta on kuvattu tarkemmin erillisessä ohjeessa, ks. linkki tämän ohjeen lopussa.

  Lomakkeelle on mahdollista lisätä myös muita, omia tarkistuksia, esim. pakollisten kurssien suorittamisesta. Tätä ehtoa lomakkeella ei ole valmiina, sillä ilmoittautumisvaiheessa suorituksia saattaa vielä puuttua.

  Tulostus

  Ylioppilaskokeisiin ilmoittautumiset tulee YTL:n ohjeen mukaan toimittaa koulun rehtorille allekirjoitettuna. Lomakkeen yläpuolella on linkki "Tulostettava versio", jolla tiedot saa paperille.

  Allekirjoituskohdat ja päiväys on lisätty lomakkeeseen ohjekenttien avulla. Huoltajien nimet tulostuvat Opiskelijarekisterin huoltajataulukosta, riveiltä 1 ja 2.

  Voit tutustua lomakkeeseen Wilman demon avulla. Testaa toimintoa lukion opiskelijan tunnuksilla: tunnus luk, salasana luk. Lomakkeet löytyvät demosta ikkunan vasemmasta alanurkasta.


  Artikkeli on päivitetty 03.05.2018