Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

OPS 2016 Pedagoginen selvitys

  Katso kuva

  Tämä ohje sisältää OPS 2016 mukaisen pedagogisen selvityksen muokkauslomakkeen sekä profiililomakkeen. Tiedostot-otsikon alla on myös Wilman lomake pdf-muodossa, josta on nähtävissä lomakkeen rakenne.

  Muokkauslomakkeella (Pedagoginen selvitys 2016.lom) tehdään oppilaalle uusi pedagoginen selvitys tai muokataan olemassaolevaa. Pedagogiset selvitykset ym. Wilman kautta tehdyt asiakirjat tallentuvat Primuksen Pedagogiset asiakirjat -rekisteriin.

  Profiililomakkeella tarkastellaan Wilmassa oppilaalle tehtyä pedagogista selvitystä.

  Lomakkeiden kopiointi Primukseen

  Tallenna ylläolevat tiedostot omalle koneellesi. Avaa Primus ja Ylläpidon rekisterit -osiosta Lomake-editori. Valitse yläpalkista Lomakkeen muokkaus / Tuo lomake. Toista sama toisen lomakkeen osalta.

  Kaikki oppilaan tukeen liittyvät sähköiset lomakkeet näkyvät Wilmassa samalla sivulla, valmiiden otsikkojen alla. Tämän ohjeen lomakkeet ohjataan "Pedagoginen selvitys" -otsikon alle ehdolla
  Asiakirjalaji->Asiakirjalaji="Pedagoginen selvitys". Ehto merkitään Ehdot ja tarkistussäännöt -välilehdelle.

  Lomakkeiden testaus

  Lomakkeiden testauksessa kannattaa käyttää hyödyksi Lomake-editorin kenttää "Wilman käyttäjätunnus(testaus)", ja laittaa tähän kenttään se käyttäjätunnus, jolla lomakkeita Wilmassa testataan.

  Lomakkeiden näkymisehdot

  Jotta Wilmassa uudella, OPS 2016 -lomakkeella tehty asiakirja näkyisi oikean profiililomakkeen kautta, pitää sekä uusiin että jo olemassaoleviin pedagogisiin asiakirjoihin tehdä ehto lomakkeen näkymiselle Ehdot ja tarkistussäännöt -välilehdelle.

  Tarkistussäännön avulla Wilma erottaa milloin pitää käyttää uudempaa ja milloin taas vanhempaa profiililomaketta. Tämä on helpointa toteuttaa päivämäärävertailuna, eli pedagogisen selvityksen profiililomakkeisiin seuraavanlainen ehto:

  Pedagoginen selvitys OPS 2016, profiililomake:

  • Asiakirjalaji->Asiakirjalaji="Pedagoginen selvitys" JA Asiakirjan laatimispäivä>=1.8.2016

  Vanha Pedagogisen selvityksen profiililomake:

  • Asiakirjalaji->Asiakirjalaji="Pedagoginen selvitys" JA Asiakirjan laatimispäivä<1.8.2016

  Lomakkeen testausvaiheessa voi päivämäärärajauksen vielä jättää pois, tai vaihtaa siten, että uudet lomakkeet näkyvät Wilmassa.

  Lomakkeen tiedot

  Lomakkeen näkyminen Wilmassa

  Täydennä lomake-editorissa muokkauslomakkeelle seuraavat asetukset:

  • Lomakkeen tietokanta: Pedagogiset asiakirjat
  • Lomakkeen tyyppi: Rekisterin tiedot
  • Käytössä Wilman liittymissä: Opettaja, Henkilökunta
  • Käyttäjäryhmä Wilmassa: Esim. PK Tuki
  • Uuden rekisterikortin luominen sallittu: Kyllä
  • Älä näytä tulostettavaa versiota: Kyllä

  Täydennä lomake-editorissa profiililomakkeelle seuraavat asetukset:

  • Lomakkeen tietokanta: Pedagogiset asiakirjat
  • Lomakkeen tyyppi: Profiililomake
  • Käytössä Wilman liittymissä: Opettaja, Henkilökunta, Huoltaja

  Pakolliset kentät ja tiedot

  Itse lomakkeessa on oltava aina esillä kentät:

  • Opiskelija
  • Vastuuopettajat
  • Asiakirjalaji
  • Asiakirjan laatimispäivä

  Näiden avulla pedagoginen selvitys liitetään oikeaan oppilaaseen ja vastuuopettajaan, ja se esitetään Wilmassa oikean otsikon alla oikeassa järjestyksessä, oikeiden tulostemallien kanssa. Jos pakollisia kenttiä ei ole esillä, käyttäjä saa Wilmassa ilmoituksen "Käyttö estetty".

  Kopioitavat kentät

  Kun oppilaalle myöhemmin luodaan uusia asiakirjoja (uusi arvio, pedagoginen selvitys, oppimissuunnitelma tai HOJKS), voi niiden pohjaksi ottaa aiemmin tehdyn selvityksen tiedot. Ne tiedot, joiden halutaan kopioituvan asiakirjan uuteen versioon, määritellään lomake-editorissa kopioitaviksi kentiksi. Tiedot kopioituvat, kun asiakirja luodaan Wilmassa Kopioi-linkin kautta (ei Lisää uusi -linkin kautta).

  Lomakkeelle on valmiiksi merkitty kopioitaviksi seuraavat tiedot:

  • Oppilaan oppimisen eteneminen
  • Oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne
  • Oppimisvalmiudet ja erityistarpeet
  • Henkilökohtaiset vahvuudet
  • Arvio siitä, millaisilla tukijärjestelyillä oppilasta voidaan tukea
  • Muun asiakirjan päiväys
  • Muut asiakirjat
  • Muut asiakirjat, lisätietoja

  Lomake Wilmassa

  Lomake näkyy Wilmassa oppilaan Tuki-sivulla sen jälkeen, kun Näkyy Wilmassa kenttä on rastittu lomake-editorissa. Lomake näkyy niillä opettajilla, joilla on sama käyttäjäryhmä kuin lomakkeella. Lue lisää käyttäjäoikeuksista.

  Oppilaan tukisivulla on linkit uusien asiakirjojen perustamiseen sekä aiemmin tehtyjen selaamiseen. Kun opettaja tekee oppilaalle uuden pedagogisen selvityksen, tulee oppilaaksi se, jonka tukisivulla oltiin ja vastuuopettajaksi opettaja itse.

  Oppilaan saama tuki: toimenpiteiden hakeminen

  Hae toimenpiteet -painike tulee näkyviin Wilman lomakkeelle, kun lomakkeessa on mukana kentät Toteutetut tukitoimet alkaen ja Toteutetut tukitoimet.

  Toteutetut tukitoimet alkaen -kenttään annetaan Wilmassa jokin päivämäärä, ja klikataan sitten Hae toimenpiteet -painiketta. Oppilaalle annetut tukitoimet ilmestyvät Toteutetut tukitoimet -kenttään. Tukitoimet ovat Wilman kautta kirjattuja, Primuksen Tukitoimet-rekisteriin tallentuneita tapahtumia, ja ne haetaan annetusta päivämäärästä nykyiseen päivään asti. Tukitoimia voi lisätä myös rivi kerrallaan, kunhan lomake on kerran tallennettu.

  Muutokset 2016 lomakkeessa

  • Asiakirjan osiot on nimetty OPH:n mallien mukaisesti, (kuitenkin ilman numeroita, koska joissain tapauksissa kenttätyypeistä ja Primuksen kenttätaulukoista johtuen eivät olisi olleet numeroinnissa identtiset tai osa numeroista jäänyt pois)
  • Vanhojen kenttien paikat lomakkeella ovat joiltain osin muuttuneet uusien osioiden vuoksi.
  • Perustiedot-osioon siirretty kentät: Asiakirjalaji, Asiakirjan laatimispäivä, Tuen vaihe, Julkaisupäivä huoltajille, Näkyy kaikille opettajille, Piilotettu muilta opettajilta

  Lomakkeelta poistettu kentät:

  • Huoltajien kommentit
  • Työskentelytaidot
  • Sosiaaliset taidot

  Kenttä nimetty eri tavalla lomake-editoriin (aliasnimi):

  • Asiakirjan laatimiseen osallistuneet (aliasnimi: Muut laatimiseen osallistuneet oppilashuollon ammattihenkilöt)
  • Moniammatillinen yhteistyö (aliasnimi: Käsittely moniammatillisessa työryhmässä)
  • Arvio jatkotuen tarpeesta (aliasnimi: Arvio siitä, millaisilla tukijärjestelyillä oppilasta voidaan tukea

  Lomakkeelle lisättyjä kenttiä:

  • Yhteistyö oppilaan ja huoltajien kanssa
  • Oppilaan oppimisen eteneminen (kokonaan uusi, ota Kenttäeditorista)
  • Oppilaan kuuleminen (pvm)
  • Huoltajien kuuleminen (pvm)
  • Ohjekenttä oppilaan ja huoltajan kuulemisesta

  Lisätty ohjetekstejä kentille. Ohjetekstit ovat lähes suoraan Ops2016 perusteista. Jossain määrin myös OPH:n lomakkeiden mukaan. Ohjetekstit lisätty/muutettu seuraaviin kenttiin:

  • Yhteistyö oppilaan ja huoltajien kanssa (ohjeteksti: Kuvaus oppilaan ja huoltajan kanssa tehdystä pedagogisen selityksen laatimiseen liittyvästä yhteistyöstä)
  • Oppilaan oppimisen eteneminen (ohjeteksti: Oppilaan opetuksesta vastaavien opettajien selvitys oppilaan oppimisen etenemisestä)
  • Moniammatillinen yhteistyö (ohjeteksti: Oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa moniammatillisena yhteistyönä tehty selvitys oppilaan saamasta tehostetusta tai erityisestä tuesta)
  • Oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne (ohjeteksti: Selvitys oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanteesta oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa moniammatillisena yhteistyönä tehtynä, sekä oppilaan ja huoltajan näkökulmista)
  • Henkilökohtaiset vahvuudet (ohjeteksti: Henkilökohtaiset vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet)
  • Arvio jatkotuen tarpeesta (ohjeteksti: Arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, ohjauksellisilla, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta tulisi tukea. (Oppilashuollosta pedagogiseen selvitykseen sisällytetään ainoastaan arvio siitä, tulisiko oppilas ohjata yksilökohtaisen oppilashuollon piiriin.)
  • Perusteltu arvio oppimäärän yksilöllistämisestä (ohjeteksti: Kirjataan myös arvio ja perustelu sille, tarvitseeko oppilas vapauttamisen oppiaineen oppimäärän opiskelusta tai päätöksen toiminta-alueittain opiskelusta)

  Artikkeli on päivitetty 18.04.2017