Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

2015: Todistus muuhun kuin tutkintoon valmistavaan ammatilliseen lisäkoulutukseen osallistumisesta

  Katso kuva

  Todistusmallit noudattavat Opetushallituksen määräystä 20/011/2015 näyttötutkintojen todistuksista.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla olevat tulostetiedostot omalle koneellesi tai muistitikulle.

  Avaa sitten Primus ja Opiskelijarekisterin tulostuseditori, ja valitse yläpalkista Toiminnot / Kopioi tiedostosta. Etsi äsken tallentamasi tiedosto ja avaa. Tuloste on nyt tallennettu Primukseenne. Tee samoin toiselle tulosteelle.

  Vaihtoehdot

  Lyhytkoulutuksen voi toteuttaa Primuksessa useammallakin tavalla ja sen mukaan tässä ohjeessa on todistuksen tulostamisesta myös kaksi vaihtoehtoa. Molemmat vaihtoehdot on samassa tulostepohjassa huomioitu.

  Vaihtoehto 1:

  Koulutuksesta voi tehdä tavalliseen tapaan ryhmän (luokan) ja sille opetussuunnitelman. Silloin koulutuksen alkamispäivä ja päättymispäivä sekä laajuus voidaan tulostaa Luokat-rekisteristä ja koulutuksen sisällöt opetussuunnitelmasta. Tätä vaihtoehtoa voi käyttää vähän pidemmissä, esim. muutaman päivän koulutuksissa. Luokat-rekisteristä voi laittaa tulostumaan keston joko tunteina tai päivinä.

  Koska todistuksen nimi on ylätunnisteessa taivutetussa muodossa, se on kirjoitettu Luokat-rekisterin Lisätietoja-kenttään. Voi käyttää myös jotain muuta vaihtoehtoa.

  Vaihtoehto 2:

  Toinen vaihtoehto on tehdä koulutuksesta pelkästään arviointikirja, jos esim. lyhytkoulutuksiin ilmoittaudutaan sähköisen koulutuskalenterin kautta. Arviointikirjan kurssille kirjataan Muiden arvosanojen aiheet -kenttään koulutuksen sisällöt, jotka tulostetaan todistukseen. Koulutuksen päivämäärät tulostetaan arviointikirjan Alkamis- ja Päättymispäivä-kentistä. Laajuus tulostetaan funktiolla Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi (Primus,Tunnit).

  Koska koulutuksen nimi on ylätunnisteessa taivutetussa muodossa, se kirjoitetaan esim. Opetustarjonta-rekisterin Nimi vieraalla kielellä 1 -kenttään ja tulostetaan siitä.

  Tätä vaihtoehtoa voi käyttää lyhyemmissä koulutuksissa, joissa ei tarvitse tulostaa koulutuksen kestoa kokonaisina päivinä. Koulutus ilmestyy opiskelijan rekisterikortille, opetussuunnitelma-ruutuun, kun arviointikirja toimeenpannaan.

  Todistus tulostetaan opiskelijarekisterissä klikkaamalla ko. kurssia hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Tulosta kurssi. Sen jälkeen valitaan haluttu todistuspohja.

  HUOM. tässä vaihtoehdossa todistusta ei voi tulostaa tulostuseditorin kautta, koska ylätunnisteeseen haetaan tietoja vain tietystä kurssista.

  Ylätunniste

  Ylätunnisteeseen tulostetaan koulutuksen järjestäjän nimi Koulun tiedot -rekisteristä. Opiskelijan nimi ja henkilötunnus tulostetaan opiskelijarekisterin kentistä. Tekstin "on osallistunut kyseiseen koulutukseen..." tulostavassa solussa on sekä tekstiä että tietoa.

  Tähän kohtaan koulutuksen alkamis- ja päättymispäivä otetaan ykkösvaihtoehdossa Luokat-rekisterin kentistä ja kakkosvaihtoehdossa arviointikirjan kentistä. Koulutuksen keston voi tulostaa joko Luokat-rekisteristä (ykkösvaihtoehdossa) tai funktiolla Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi(Primus, Tunnit) (kakkosvaihtoehdossa).

  Suoritustaulukkko

  • Koulutuksen sisällöt tulostetaan joko opiskelijan opetussuunnitelmasta tai arviointikirjan kurssin muiden arvosanojen aiheista.
  • Tulostuviksi kurssityypeiksi valitaan esim. "Lisäkoulutus", "Lyhytkoulutus" tmv.

  Alatunniste

  Alatunniste on sama molemmissa vaihtoehdoissa. Alatunnisteeseen tulostetaan allekirjoitustiedot: koulutuksen järjestäjän kotipaikka ja päiväys, koulutuksen järjestäjän edustajien nimi ja asema. Mallissa kuntayhtymän johtajan nimi on laitettu Koulun tietoihin rehtorin kohdalle ja rehtorin tiedot vararehtorin kohdalle. Voitte käyttää myös muita kenttiä. Alatunnisteeseen voi laittaa oppilaitoksen leiman.

  Takasivu

  Takasivulle tulostuu tekstinä muut tiedot, paitsi "Lisätietoja"-kohtaan tieto haetaan Lisätietoja todistukseen -kentästä.


  Artikkeli on päivitetty 14.09.2015