Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Lisäkoulutuksen opiskelijaluettelo

  Katso kuva
  Tiedostot

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Tulostepohja otetaan käyttöön Primus W4 -ohjelman Opiskelijarekisterissä tulostuseditorin Toiminnot / Kopioi tiedostosta -toiminnolla.

  Lisäkoulutuksen opiskelijaluettelo


  Tällä tulosteella voidaan tulostaa ryhmittäinen luettelo opiskelijoiden henkilötiedoista.

  Tuloste koostuu kolmesta osasta, ylätunnisteesta, taulukosta ja alatunnisteesta.

  Opiskelijoiden haku
  Voit hakea tulostamista varten ryhmän kahdella tapaa, joko Opiskelijarekisterissä ennen tulostamista tai tulosteeseen määriteltävällä esihaulla. Jos et halua määritellä tulosteelle esihakua, voit hakea opiskelijat ryhmä kerrallaan Opiskelijarekisterissä ja tulostaa tulosteen.

  Esihaun voit määritellä avaamalla tulosteen tulostuseditorissa ja valitsemalla Asetukset / Tulosteen ominaisuudet. Laita rasti kohtaan Esihaku ennen tulostamista ja klikkaa Haettavat kortit -kentässä. Määrittele avautuvaan hakuruutuun haluamasi haku ja paina Ok. Paina Tulosteen ominaisuudet -ikkunassa Ok ja tallenna tulosteeseen tekemäsi muutokset ( Toiminnot / Tallenna).

  Halutessasi tulostaa seuravaan ryhmän tiedot, voit Tulosteen ominaisuudet -kohdassa vaihtaa määritystä kohtaan Haettavat kortit.

  Ylätunniste
  Ylätunnisteeseen tulostuu tietoja Koulun tiedot ja Luokat -rekistereistä.

  Ensimmäisen rivin punaisiin tietosoluihin tiedot tulostuvat Koulun tiedot -rekisteristä. Ensimmäiseen tietosoluun tulostuu koulutuksen järjestäjäkoodi samannimisestä kentästä. Toiseen tietosoluun tulostuu tieto kentästä Koulun nimi. Ensimmäiselle riville tulostuu lisäksi tekstinä tulosteen otsikko Opiskelijaluettelo.

  Yläotsikon toiselle riville tiedot tulostuvat Luokat -rekisteristä. Ensimmäiseen tietosoluun tulostuu kentän Sopimusnumero tieto. Toiseen tietosoluun tulostuu Koulutuksen ostaja. Tämä kenttä on linkkikenttä Lisäkoulutuksen ostajat -rekisteriin.

  Kolmannelle riville tulostuu Nykyinen päivämäärä.

  Neljännelle riville tulostuu Luokat -rekisteristä Koulutuksen tunniste ja Nimi.

  Taulukko
  Tulosteessa olevaan taulukkoon tulostetaan opiskelijoiden henkilötietoja.

  Seitsemännessä tietosolussa on useampia solun sisältöjä. Tulostusehtojen mukaisesti tulostuu opiskelijalle opintojen päättymispäivä. Teksti Arv. valm. sekä Arv. valmistumispäivä tulostuu jos tulostusehto Päättämisen syy->Selite="" toteutuu.
  Toinen solun sisältö tulostaa tekstin Erotettu sekä päivämäärän kentästä Eropäivä jos tulostusehto Päättämisen syy->Selite="*erotettu*"toteutuu.
  Solun kolmas sisältö tulostaa tekstin Keskeytti sekä päivämäärän kentästä Keskeyttämispäivä jos tulostusehto Päättämisen syy->Selite="*keskeytti*" toteutuu.
  Viimeinen solun sisältö tulostaa tekstin Valmistunut sekä päivämäärän kentästä Valmistumispäivä jos tulostusehto Päättämisen syy->Selite="*suorittanut*" toteutuu.

  Alatunniste
  Alatunnisteeseen tulostuu opiskelijamäärät. Solulla on kaksi solun sisältöä. Ensimmäinen Laskuri&"opiskelijaa, koulutuksessa kaikkiaan" & Ryhmä/Luokka-> Maksimimäärä tulostuu, jos tulostusehto Laskuri>"1" toteutuu. Jos tulostusehto ei toteudu, tulostuu solun toinen sisältö Laskuri&"opiskelija, koulutuksessa kaikkiaan"& Ryhmä/Luokka-> Maksimimäärä.


  Artikkeli on päivitetty 21.04.2011