Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Vårdnadshavarnas nyckelkoder till Wilma

  Se bild

  Denna utskrift kan användas för att skicka personliga nyckelkoder till vårdnadshavarna. Med nyckelkoderna kan vårdnadshavarna skapa egna Wilma-användarnamn. I samma brev kan man också instruera vårdnadshavarna i Wilma-användning överlag. Varje vårdnadshavare ska få ett separat brev med en egen nyckelkod.

  Spara utskriftsfilerna som finns under rubriken Filer på din egen dator. Den ena utskriften skriver ut nyckelkoden till den första radens vårdnadshavare, den andra utskriften för den andra radens vårdnadshavare.

  Utskriftsmallarna fungerar också när nyckelkoderna skickas på nytt, om t.ex. den ena vårdnadshavaren redan hunnit använda sin nyckelkod. Nyckelkoderna bevaras på sina egna rader i fältet Vårdnadhavarnas Wilma-nyckelkoder i Studeranderegistret, vilket innebär att även om vårdnadhavaren på rad 1 skulle använda sin nyckelkod först, finns vårdnadshavare nummer 2:s nyckelkod kvar på rad 2.

  För att använda utskriftsmallen, gå till Studeranderegistrets utskriftseditor och välj där Funktioner/Kopiera från fil.

  Uppgifterna i brevets övre del kommer från Information om skolan och dateringen kommer från grenen Standarder i fältlistan. Vårdnadshavarens uppgifter kommer från Studeranderegistrets tabell över vårdnadshavare, i den ena utskriften från rad 1 och i den andra utskriften från rad 2.

  I själva meddelandet är de delar som läroanstalten ska ändra markerade med röd text. Skriv i stället in din läroanstalts Wilma-adress och andra kommunspecifika uppgifter. Du kan också ändra andra delar av texten om du vill. Radera sedan de röda texterna från det färdiga brevet, de är alltså avsedda endast för den som bearbetar utskriften.

  Nyckelkoderna skapas i Studeranderegistret i fältet Vårdnadshavarnas Wilma nyckelkoder. Hur man gör nyckelkoder finns närmare beskrivet i Wilma-instruktionerna, se länk nedan.

  I slutet av brevet skrivs rektorns namn ut från registret Information om skolan. Ovanför namnet finns plats för rektorns underskrift.

  Om det finns fler än två vårdnadshavare

  Om fler än två vårdnadshavare ska ha tillgång till Wilma ska nyckelkoder skapas och skickas ut också åt dem. Gör på följande sätt:

  • Gå till Utskriftseditorn och öppna en av modellutskrifterna, t.ex. Nyckelkod_for_andra_radens_vardnadshavare.
  • Välj Funktioner / Spara som, benämn utskriften Nyckelkod_for_tredje_radens_vardnadshavare och klicka på OK.
  • Ändra utskriftsvillkoret för vårdnadshavarens namn och adress i sidhuvudet, så att datan plockas från rad 3 i stället för rad 2. Byt alltså ut t.ex.: Vårdh. efternamn[2]&Vårdh. förnamn[2] mot sökningen Vårdh. efternamn[3]&Vårdh. förnamn[3].
  • Ändra punkten Vårdnadshavarnas Wilma-nyckelkoder[2] så att det i stället står Vårdnadshavarnas Wilma-nyckelkoder[3].
  • Spara filen.

  Du kan göra på motsvarande sätt för en fjärde, femte osv. Ändra alltså radnumret där det behövs.


  Artikeln har updaterats 06.08.2018