Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Kun palvelin vaihtuu

  Ohjeessa kuvataan Primuksen, Kurren ja Wilman siirto uudelle palvelinlaitteelle. Siirtoprosessi on hyvin yksinkertainen, käytännössä ohjelmien hakemiston voi siirtää selaisenaan uudelle palvelimelle. Wilman sertifikaatit voi myös kopioida, jos Wilman osoite ei vaihdu.

  Palveluiden sammutus

  Primus, Kurre ja Wilma ovat yleensä palvelimella käynnissä palveluna. Aloita sammuttamalla nämä palvelut. Sammuta ensin Wilma, sitten Kurre ja Primus.

  Ohjelmien siirto

  Ohjelmat siirretään uudelle palvelimelle yksinkertaisesti kopiomalla asennus- ja datakansiot palvelimelta toiselle. Ohjelmat eivät kirjoita mihinkään muihin tiedostoihin, eikä ohjelmia tarvitse asentaa uudelleen. Palvelut tulee kuitenkin asentaa uudelleen uudella palvelimella.


  Kansiorakenteen muutokset

  Jos kansiorakenne muuttuu, korjaa polut asennuskansioista löytyviin prserver.ini- ja kurreserver.ini -asetustiedostoihin. Näissä tiedostoissa ohjelmille kerrotaan mm. datakansion sijainti ja automaattisen varmuuskopioiden hakemisto.


  IP-osoitteen muutokset

  Jos palvelimen ip-osoite vaihtuu, muutetaan uusi osoite asiakasohjelmien asetustiedostoihin (prclient.ini ja prwilma.ini).

  Wilman prwilma.cfg-tiedostoon vaihdetaan uusi domain:
  WilmaUrl="https://wilma.kunta.fi/"

  Jos palvelinohjelmien asetustiedostoissa on sallittu liikenne vain tietyistä ip-osoitteista, huomioi nämä ja varmista, että Wilmalla on jatkossakin lupa ottaa yhteyttä Primukseen ja Kurreen.

  Wilman sertifikaatit

  Jos Wilman osoite säilyy samana, voi sertifikaatit kopioida sellaisenaan uudelle palvelimelle.

  Mahdolliset uudet sertifikaatit viedään Wilman SSLFiles-kansioon ja sertifikaattien nimet päivitetään prwilma.cfg-tiedostoon:

  KeyRingSecretKey=avain
  KeyRingFile=SSLFiles/key
  CertFile=SSLFiles/varmenne
  CACertFile=SSLFiles/juurivarmenne

  Muuta huomioitavaa

  • Mahdolliset palomuuriavaukset smtp- tai sms-palvelimille
  • Mahdolliset palomuuriavaukset ldap-palvelimelle
  • PrimusQueryn asetukset

  Windowsin maa-asetuksilla ei ole merkitystä Primuksen toiminnalle

  Palveluiden uudelleen asennus

  Windows-palvelimilla palveluiden asennus tehdään ohjelmien asennuskansioista komennoilla prservice /install, kurreservice /install ja wilmaservice /install. Palvelut on saatettu nimetä toisinkin, tarkista nimet Primuksen ja Kurren osalta ini-tiedostoista, Wilman osalta cfg-tiedostosta.

  Linux-version asennus

  • Asennusohjeet. Pyydä tarvittaessa lisää ohjeita tukipalvelustamme.

  Palvelimen vaihdon jälkeen

  Primuksen tietokanta on oletuksena asennushakemiston data-nimisessä hakemistossa ja varmuuskopiot backup-hakemistossa. Kun nämä on kopioitu uudelle palvelimelle, huolehdi alkuperäisten asianmukaisesta tuhoamisesta tai arkistoinnista organisaation omien ohjeiden mukaisesti.