Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Sijaisen profiililomake

  Katso kuva

  Profiilisivun avulla opettajat ja henkilökunta voivat selata sijaiseksi haluavien henkilöiden tietoja ja etsiä sopivaa sijaista.

  Profiilisivu on ainoastaan tietojen esittämistä varten, sen avulla ei voi muokata tietoja. Sijaisrekisterin vastuuhenkilöitä varten voi ottaa käyttöön lomakkeen muokkausversion. Sen avulla voi syöttää uusia sijaisia Primuksen Sijaiset-rekisteriin, sekä muokata tai poistaa olemassa olevia tietoja.

  Profiilisivusta voi olla eri versiot eri käyttäjäryhmille: opettajille suppea versio, jossa on esim. vain sijaisen nimi, puhelinnumero, sähköposti ja opetettavat aineet; hallinnolle tarkempi versio.

  StarSoftin mallilomakkeessa on esillä kuvan mukaiset kentät. Voit lisätä ja poistaa kenttiä Primuksen Lomake-editorissa. Esim. sijaisen varaustaulukko ja työkokemuksen taulukko ovat tavallaan samaa asiaa: toista täytetään etukäteen, toista jälkikäteen. Kunnassa on hyvä päättää yhteinen toimintatapa kenttien käytölle: täytetäänkö vain jompaa kumpaa, molempia vai ei kumpaakaan. Myös opettajakokemuksen memokenttä (vapaamuotoinen teksti) ja työkokemuksen taulukko ovat samansisältöisiä.

  Profiilisivun lukeminen Primukseen

  Tallenna lom.-tiedosto omalle koneellesi. Avaa Primuksessa Ylläpidon rekisterit / Lomake-editori / Lomakkeen muokkaus / Tuo lomake.

  • Lomakkeen tietokanta: Sijaiset
  • Lomakkeen nimi: esim. "Sijaisen profiilisivu"
  • Lomakkeen tyyppi: Profiilisivu
  • Käytössä Wilman liittymissä: ne käyttäjäryhmät, joilla sijaisten tiedot saavat näkyä, esim. "Henkilökunta" ja "Opettajat".
  • Näkyy Wilmassa -kohta rastitaan.

  Käyttäjäryhmille oikeus selata sijaisten tietoja

  Sijaisrekisteri näkyy Wilmassa vain niillä käyttäjäryhmillä, joille on annettu pääsy Sijaiset-rekisteriin.

  • Rasti Primuksen Käyttäjäryhmät-rekisterissä esim. opettajien ryhmälle Sijaiset-rekisteri. Lisäksi voi antaa Tallennettujen tulosteiden tulostusoikeuden.
  • Täytä sama käyttäjäryhmä myös lomakkeen Käyttäjäryhmä Wilmassa -kenttään sekä opettajarekisterin Käyttäjäryhmä Wilmassa -kenttään niille opettajille, jotka saavat sijaisten tietoja nähdä.

  Sijaisluettelo Wilmassa

  Linkki sijaisrekisteriin näkyy Wilman vasemmassa reunassa. Sijaisista esitetään ne tiedot, jotka on valittu Sijaiset-rekisterissä oletus-luettelojärjestykseen. Luettelojärjestykseksi kannattaa siis tallentaa esim. Sukunimi & Etunimet & Matkapuhelin ja lisäksi jokin kenttä, johon on kirjattu ne aineet, joiden sijaisuuksia henkilö voi hoitaa.

  Sijaisten käsittely Primuksessa

  Primuksen Sijaiset-rekisteri on sijaispankki, jonka henkilöille ei voi tehdä Wilma-tunnuksia eikä heitä voi siirtää Kurreen.

  • Pidempiaikaisissa sijaisuuksissa henkilön rekisterikortti arkistoidaan Sijaiset-rekisterissä ja hänelle luodaan rekisterikortti Opettajat-rekisteriin. Sijainen lisätään myös Kurreen joko käsin tai tiedonsiirrolla. Aiemman opettaja ryhmät siirretään sijaiselle Kurren perustietojen Ryhmät-välilehdellä ja Primuksen Arviointirekisterissä vaihdetaan aiemman opettajan arviointikirjat sijaiselle.
  • Lyhytaikaisia sijaisia varten voi perustaa yhden yhteisen Wilma-tunnuksen, jolloin sijaiset pääsevät kirjaamaan poissaolot. Tällöin Primuksen Opettajarekisteriin luodaan yksi kortti esim. nimellä "Sijaiset" ja luodaan sille jokin Wilma-tunnus. Tunnukselle annetaan vain poissaolojen kirjausoikeus. Samaa tunnusta käyttävät koulun kaikki sijaiset.

  Artikkeli on päivitetty 06.03.2013