Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Näytön arviointi, opettajan lomake

  Katso kuva

  Lomakkeen avulla kirjataan näytön tietoja. Lomakkeella voi

  • luoda täysin uusia näyttöjä
  • muokata jo olemassa olevien näyttöjen tietoja
  • arvioida näytön.

  Tiedot tallentuvat Primuksen Näytöt-rekisteriin ja näkyvät myös opiskelijan rekisterikortilla sekä näyttötodistuksessa. Tietoja voi täyttää sekä opettaja, työpaikkaohjaaja että opiskelija, kukin omien käyttöoikeuksiensa mukaisesti.

  Lomake luetaan Primuksen Lomake-editoriin, jossa sitä voi muokata oppilaitoksen haluamalla tavalla, esim. lisätä ja poistaa kenttiä, lisätä linkkejä, ohjeita ym. Lomakkeeseen liittyvät käyttöoikeudet annetaan Käyttäjäryhmät-rekisterissä. Uuden näytön lisäämisoikeus annetaan opettajalle ja/tai henkilökunnalle. Työpaikkaohjaajalle/harjoittelupaikalle annetaan vain oikeus muokata oman työpaikan opiskelijoiden näyttötietoja.

  Valmistelu

  Kurssityypit-rekisterissä rastitaan kenttä Salli näyttöjen lisääminen niille kurssityypeille, jotka tarkoittavat näyttöä, esim. "1näyttö kok" tai "1 näyttö työssä". Näytöille on Primuksen opetussuunnitelmassa oma paikkansa (omat kurssinsa), ja tämä asetus estää opettajia lisäämästä näyttöjä vääriin paikkoihin.

  Voit kopioida mallilomakkeen ohjeen lopusta ja muokata sitä Primuksen Lomake-editorissa. Lomakkeen tyypiksi valitaan "Rekisterin tiedot". Katso ohjeet lomakkeen kopiointiin täältä. Vaihtoehtoisesti voit tehdä lomakkeen itse allaolevien ohjeiden mukaisesti.

  Lomakkeen asetukset ja käyttöoikeudet

  • Tee Käyttäjäryhmät-rekisteriin uusi käyttäjäryhmä niitä varten, jotka saavat lisätä ja muokata näyttötietoja Wilman kautta. Ryhmälle annetaan ainakin oikeus uuden rekisterikortin luomiseen Näytöt-rekisteriin. Ryhmän nimeksi voi antaa esim. "Näytöt_Wilma". (Voit tehdä myös yhden käyttäjäryhmän, joka saa muokata sekä näyttöjen että työssäoppimisen tietoja.)
  • Ota ainakin Opettaja- ja Työpaikkaohjaajat ja -arvioijat -rekistereissä esiin kenttä Käyttäjäryhmä Wilmassa. Valitse ne opettajat/työpaikkaohjaajat, jotka saavat kirjata näyttötietoja ja täytä heille tähän kenttään äsken luomasi "Näytöt_Wilma".
  • Tee tarvittaessa sama myös Henkilökunta- ja Työssäoppimis- ja näyttöympäristö -rekistereissä.

  Lomakkeen asetukset ja ehdot kannattaa tarkoin harkita, ettei lomakkeella pääse täyttämään/muuttamaan mitään sellaista, mitä ei ole tarkoitus muokata. Samoin käyttäjäoikeudet mietitään tarkasti, kenellä mikäkin lomake on näkyvissä ja mitä tietoja kukakin saa muokata ja kenelle tietoja näytetään Wilmassa.

  Voit tehdä myös omat lomakkeet eri käyttäjäryhmille, jos oikeudet eroavat toisistaan. Esimerkiksi opiskelijalle annetaan oikeus muokata vain opiskelijan omaa arviointia, mutta opettajan ja työpaikkaohjaajan kommentit opiskelijan lomakkeessa ovat vain lukumuodossa.

  Näytön vastuuhenkilöt

  Näytöt-rekisterissä on 3 eri opettaja-kenttää. Kaikki huomioidaan samalla tavalla Wilman puolella eli henkilö näkee Wilmassa ne näytöt, joihin hänet on merkitty vastuuopettajaksi.

  Näitä voi käyttää esimerkiksi siten, että Vastuuopettaja kirjaa näytön alkutiedot, mutta ei välttämättä arvioi näyttöä. Tutkinnon vastuuhenkilö (esim. koulutusjohtaja) pääsee myös muokkaamaan näyttöjä, vaikkei olisikaan varsinainen ryhmänohjaaja tai näytöstä vastaava. Näytön arvioija (opettaja) on varsinainen näytöstä vastaava, joka antaa arvioinnin.

  Näitä kaikkia ei ole pakko käyttää. Voi ihan hyvin täyttää vain Näytön arvioija (opettajan), jos muiden opettajien ei tarvitse päästä näyttöihin käsiksi.

  Näytöt-rekisterin kentät lomakkeelle

  Näytöt-rekisterissä on kenttiä näyttöpaikkaan, arviointiin, kuvaukseen ja muuhun sanalliseen kirjaamiseen liittyen. Tässä mallissa lomakkeelle on otettu käyttöön osa kentistä uuden näytön lisäämistä ja arvioinnin antamista varten opettajan näkökulmasta.

  Uusi lomake
  1) Tee Lomake-editorilla uusi lomake esim. Näytön kirjaaminen/muokkaaminen.
  2) Lomakkeen tyyppi "Rekisterin tiedot".
  3) Lomakkeen tietokanta "Näytöt".
  4) Rasti Käytössä Wilman liittymissä "Opettaja", "Henkilökunta".
  5) Valitse Käyttäjäryhmä Wilmassa -kenttään lomakkeelle sama käyttäjäryhmä, jonka teit näyttöjen lisäämistä varten ("Näytöt_Wilma").
  6) Rasti Näkyy Wilmassa ja Uuden rekisterikortin luominen sallittu (tämä vain opettajalle).
  7) Lisää lomakkeelle uusi osio ja kentät. Voit tehdä osiot ja järjestellä kentät oppilaitoksen oman käyttötarkoituksen mukaan. Lomakkeeseen voi myös lisätä omia ohjetekstejä valitsemalla hiiren oikealla -> lisää ohje ja kirjoittamalla tekstin avautuvaan ruutuun.

  Lomakkeen alkuun on laitettu opiskelijan nimi ja tutkinnon osa, johon näyttö lisätään. Nämä on syytä laittaa tulostumaan tietona, niin ettei niitä voi muokata.

  Toisessa osiossa on Näyttöpvm ja Suoritettava laajuus (kokonäyttö/osanäyttö) sekä arviointiin liittyvät kentät.

  • Arviointikohteet kannattaa myös laittaa ei-muokattavaan muotoon, koska ne ovat kaikilla samat. Arviointikohteiden kanssa vierekkäin laitetaan Opettajan, Työpaikkaohjaajan ja Opiskelijan arvosana -kentät sekä Yhteisarvosana-kenttä. Nämä kaikki ovat monirivisiä kenttiä.
  • Näytön arvioija (työpaikkaohjaaja)-kenttään voi tehdä ehdon (Valintalistan sisältö:)Työpaikka->Korttinumero=(Ehto:)Suorituspaikka(työpaikka)->Korttinumero (täppä kohdassa Haku). Tällä rajataan, että näytetään vain näyttöpaikkaan kuuluvat työpaikkaohjaajat valintalistassa.

  Lomakkeessa on myös näytön kuvaus ja muutama muu kenttä, joihin voi kirjoittaa tekstiä.

  Wilman kautta voi antaa myös sanallista palautetta näytöstä. Sekä opettajaa, työpaikkaohjaajaa että opiskelijaa varten on oma palaute-kenttä, joten muokkausoikeus annetaan vain ko.käyttäjäryhmää varten olevaan kenttään. Jos toinen käyttäjä kirjaa samaan kenttään tietoa Wilmassa, se menee aiemman tekstin päälle.

  Lomake Wilmassa

  Opettajalle lomake näkyy Wilmassa yksittäisen opiskelijan kohdalta: klikkaa jonkin opiskelijan nimeä opiskelijalistassa ja valitse eHOPS-välilehti. Näyttöjä voi lisätä vain näytön kurssityypillä olevaan kurssiin opsissa. Tätä varten rastitaan Primuksen Kurssityypit-rekisterissä Salli näyttöjen lisääminen. EHOPS:ssa klikataan näytön kurssia ja oikeasta reunasta avautuvassa sivupaneelissa näkyy kaikki lomakkeet, joihin opettajalla on oikeus, myös näytön kirjauslomake. Näytön lisääminen tekee kurssiin valinnan nykyiselle lukuvuodelle, jos kurssissa ei ole ennestään valintaa tai arvosanaa.

  Arvosana-kentissä näytettävä asteikko katsotaan Kurssit-rekisteristä, Näytön arviointiasteikko-kentästä. Tämä tarkistus on tehty ohjelmakoodiin, ei siis tarvitse tehdä lomakkeelle mitään ehtoa arvosana-kenttiin ellei haluta jostain syystä käyttää muuta asteikkoa.

  Lausepankin käyttö Wilmassa

  Näytön kuvauksissa ym. memokentissä voi käyttää kirjausapuna Lausepankkia. Lausepankkiin tallennetut lauseet ovat käytettävissä Wilmassa Näytöt- ja Työssäoppiminen-rekisterien sähköisissä lomakkeissa, sekä Primuksen puolella ko. rekisterien memokentissä.

  • Avaa Primuksessa Lausepankin aiheet -rekisteri ja ota esiin kenttä Käytössä näyttö-/TOP-lomakkeissa.
  • Luo esim. aiheet "Työssäoppimisen lauseita" ja "Näyttöjen lauseita". Rasti näille aiheille kenttä Käytössä näyttö-/TOP-lomakkeissa.
  • Siirry Primuksessa Lausepankkiin ja syötä sinne omina rekisterikortteinaan ne lauseet tai pidemmät tekstit, joita käytetään toistuvasti näyttöjen arvioinnissa ja työssäoppimisen sopimuksissa. Täytä lauseille myös Aihe ja Järjestysnumero.

  • Vinkki!: Myös lausepankkia voi täyttää Wilman kautta. Voit laatia Wilmaan sähköisen lomakkeen, jonka avulla opettajat voivat kirjata käyttämänsä lauseet Lausepankkiin.

  Lausepankki avautuu klikkaamalla Wilman lomakenäkymän yläreunassa olevaa linkkiä Avaa lausepankki. Primuksessa se avautuu klikkaamalla näissä rekistereissä jotain memokenttää hiiren 2. painikkeella, ja valitsemalla ponnahdusvalikosta Avaa lausepankki. Lisätty lause menee edellisen lauseen perään memokentässä eikä korvaa aiempia kirjauksia.


  Artikkeli on päivitetty 15.11.2016

  Aiheeseen liittyen: