Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Päätöksen kirjaaminen

  Katso kuva

  Lomakkeen avulla opettajat ja henkilökunta voivat kirjata oppilaalle päätöksen Wilmassa. Tehty päätös tallentuu Primuksen Hakemukset ja päätökset -rekisteriin, mutta on nähtävillä myös Wilmassa opettajilla, henkilökunnalla ja huoltajilla/opiskelijalla.

  Lomakkeen kopiointi Primukseen

  Tallenna sivun ylälaidan linkistä lom-tiedosto omalle koneellesi. Avaa Primus ja Lomake-editori. Valitse yläpalkista Lomakkeen muokkaus / Tuo lomake.

  Lomakkeen tiedot

  • Lomakkeen tietokanta: Hakemukset ja päätökset
  • Lomakkeen tyyppi: Rekisterin tiedot
  • Käytössä Wilman liittymissä: Opettaja, Henkilökunta
  • Käyttäjäryhmä Wilmassa: Esim. Hakemukset ja päätökset, opettajat
  • Uuden rekisterikortin luominen sallittu: Kyllä
  • Wilman käyttäjätunnus(testaus): täytä testikäyttäjän (opettaja tai henkilökunta) Wilma-tunnus

  Lomake näkyy opettajilla ja henkilökunnalla Wilmassa Hakemukset ja päätökset -sivulla. Sama lomake on käytettävissä myös yksittäisen oppilaan kautta Hakemukset ja päätökset -välilehdeltä.

  Tee mahdolliset muutokset lomakkeen teksteihin, ohjeisiin, ehtoihin ym. ja testaa lomaketta testikäytäjän tunnuksella Wilmassa. Kun lomake on valmis, poista Wilman käyttäjätunnus(testaus) -kentästä testaustunnus ja rasti tilalle "Näkyy Wilmassa". Lomake näkyy nyt Wilmassa kaikilla opettajilla ja henkilökunnalla heidän käyttäjäoikeuksiensa mukaisesti.

  Käyttäjäoikeudet

  Opettajat ja henkilökunta näkevät ja saavat lisätä uusia päätöksiä Wilmassa jos jokin seuraavista oikeuksista toteutuu:

  • hän on opiskelijan luokanvalvoja tai muu ohjaaja
  • hänellä on Oikeus nähdä kaikki opiskelijan tiedot
  • hänellä on Oikeus nähdä kaikki hakemukset ja päätökset
  • opettaja on yhdistetty opiskelijaan Opiskelijarekisterin kentän Kortin omistusoikeus ryhmillä -kautta.

  Esimerkiksi luokanvalvoja näkee Hakemukset ja päätökset -sivulla valvomiensa oppilaiden hakemukset/päätökset. Jos taas esim. rehtorilla on oikeus nähdä kaikki hakemukset ja päätökset, näkee hän ne koko koulun oppilaiden osalta.

  Päästäkseen tekemään uusia päätöksiä lomakkeilla, on käyttäjällä oltava sellainen käyttäjäryhmä, jolla on oikeus Hakemukset ja päätökset -rekisteriin.

  Tee opettajia/henkilökuntaa varten uusi käyttäjäryhmä Primuksen Käyttäjäryhmät-rekisteriin, esim. "Hakemukset ja päätökset, ope".

  Anna käyttäjäryhmälle Wilman oikeudet -välilehdellä oikeus Hakemukset ja päätökset -rekisteriin ja rekisterin toiminnoista Uuden rekisterikortin luominen sekä Tallennettujen tulosteiden tulostusoikeus.

  Valitse tehty käyttäjäryhmä tälle lomakkeelle sekä opettajalle/henkilökunnalle kenttään Käyttäjäryhmä Wilmassa.

  Lomakkeen rakenne

  Lomake on rakennettu siten, että ensin valitaan kenelle oppilaalle päätös tehdään. Jos lomake on avattu oppilaan sivulta, tulee opiskelijaksi automaattisesti valitun opiskelijan nimi. Osoite- ja huoltajatiedot haetaan tietona suoraan Primuksen Opiskelijarekisteristä. Jos lomake on avattu Wilman vasemman reunan Hakemukset ja Päätökset -linkin kautta, on opiskelija täytettävä lomakkeelle käsin. Oppilaan osoite sekä huoltajien tiedot tulevat lomakkeelle tallennusvaiheessa.

  Lomakkeella näkyy seuraavaksi Hakemusosio, jos päätöstä edeltää jokin huoltajan tekemä hakemus, esim. hakemus koulukuljetukseen. Jos hakemusta ei ole, jää tämä osio pois lomakkeelta. Tämä on tehty osion näkymisehdolla "Hakemus->Hakemuskoodi<>". Hakemuksen tietojen muokkaaminen on myös kielletty.

  Osiot koskien päättäjän tietoja, päätöstä ja voimassaoloa sisältävät kenttiä koskien päätöstä ja päättäjää. Kentät ovat samanlaisia kuin Primuksen Opiskelijarekisterin päätöstaulukon kentät.

  Viimeinen osio on Päätöksen julkaiseminen huoltajille ja opiskelijoille.

  Päätöksen julkaisupvm -kenttään annetun päivämäärän jälkeen päätös näkyy myös huoltajalle Wilmassa, tai 18 vuotta täyttäneelle opiskelijalle itselleen (ei enää huoltajalle). Jos päätöstä on edeltänyt hakemus, tulee siihen annettu päätös samalle riville "Päätös"-otsikon alle.


  Päätöksen julkaisupvm -kentälle on lisätty valmiiksi täyttöohje. Voit halutessasi muuttaa ohjetta tai poistaa sen kokonaan. Klikkaa kentän ominaisuudet esiin ja valitse välilehti Ohjeteksti. Ohjetekstin saa esille Wilmassa klikkaamalla kentän vieressä olevaa info-kuvaketta.

  Ehdot ja tarkistussäännöt -välilehdelle on tehty tarkistussääntö päätöksen täyttöä koskien. Tarkistussääntö vaatii, että lomakkeelle on täytettävä joko koulun tai viraston päätös.

  Valmis lomake tallennetaan, jolloin siitä syntyy uusi rekisterikortti Primuksen Hakemukset ja päätökset -rekisteriin.

  Päätöksen muokkaus

  Päätöslomakkeen jokaiseen osioon on asetettu ehto tiedon muokkausta koskien: Päätös voi olla kesken ja sitä voi täydentää niin kauan kun kenttä Päätöksen julkaisupvm on täyttämättä. Kun päätös on julkaistu huoltajille/opiskelijoille, ei tietoja sen jälkeen enää pääse muokkaamaan Wilmassa, vaan annetut tiedot ovat ainoastaan lukutilassa.

  Poissaololuokitus suoraan Wilmaan

  Primuksen 4.52 ja Wilman 2.22 -versioista alkaen poissaololuokitus voidaan merkitä suoraan lomapäätöksen yhteydessä. Päättäjän valitsema luokitus näkyy luokanvalvojille ja aineenopettajille Wilman tuntimerkinnöissä opiskelijan nimen kohdalla, josta sen voi myös kopioida kaikille tunneille.
  Poissaololuokitus tallentuu Primuksen Opiskelijat-rekisterin Poissaolotaulukkoon.

  Ominaisuus otetaan käyttöön seuraavasti:

  • Ota Hakemukset ja päätökset -rekisterin Kenttäeditorista esiin kenttä Poissaolon luokitus. Tarkista myös, että kentät Alkamispvm ja Päättymispvm ovat esillä.
  • Lisää Lomake-editorissa Poissaolon luokitus -kenttä sille lomakkeelle, jolla päätöksiä kirjataan Wilmassa. Tarkista, että lomakkeelta löytyvät myös kentät Alkamispvm ja Päättymispvm. Jos lomapäätöstä koskevia lomakkeita on useita (esim. lyhyt loma, pitkä loma), lisää kentät kaikille lomakkeille. Profiililomakkeisiin poissaololuokitusta ei välttämättä tarvitse lisätä.
  • Ohjeista lomakkeiden käyttäjiä täyttämään poissaololuokitus.

  Kun poissaololuokitus on täytetty päätökselle, tallentuu se Hakemukset ja päätökset -rekisterin lisäksi myös opiskelijarekisterin poissaolotaulukkoon.

  Poissaolotaulukosta tieto heijastuu Wilman tuntimerkintöihin, josta luokanvalvoja/aineenopettaja näkee suoraan syyn poissaololle ja voi tehdä merkinnät myös tunneille.


  Artikkeli on päivitetty 31.10.2016