Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Oppilasilmoitus

  Katso kuva
  Tiedostot

  Tämä on peruskoulun oppilasilmoitus.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Tulostepohja otetaan käyttöön Primus W4 -ohjelman Opiskelijarekisterissä tulostuseditorin Toiminnot / Kopioi tiedostosta -toiminnolla.

  Tulosteen eri osat


  Ylätunniste, oppilas, huoltaja, uskonnon opetus, koulumatka ja lisätiedot.

  Ylätunniste
  Ylätunnisteeseen on määritelty punapohjaiset solut Koulun nimitietoja varten. Näiden solujen sisältö on tietoa, joka tulostetaan Primuksen kentistä. Haku tapahtuu Koulun tiedot -rekisteristä. Tieto -solun sisältöä voidaan myös tarvittaessa muuttaa. Valitse solu aktiiviseksi, paina Tieto -välilehdellä olevaa solun sisältöä niin saat hakuruudun esiin. Tyhjää solun sisältö ja valitse kenttäluettelosta haluttu kenttä.

  Oppilas
  Lomakkeen yläosa on varattu opiskelijan henkilötiedoille. Lokeroissa olevat punapohjaiset solut ovat tietokenttiä, joihin tiedot haetaan suoraan opiskelijarekisterissä olevista tiedoista.

  Huoltaja
  Lomakkeen toinen osio on varattu huoltajan henkilötiedoille. Niiden solujen, joissa lukee isän tai äidin nimi sekä osoite ja kotipuhelin, toteutus on hoidettu tulostusehdolla. Esimerkiksi ensimmäinen kenttä, joka on varattu rekisterissä olevan ensimmäisen huoltajan tiedoille, on tulostusehdoksi laitettu kaksi erillistä ehtoa, molemmat omille välilehdilleen. Ensimmäiseen ehtoon tekstiksi tulostuu "Isän nimi" ja tulostusehtona on "Huoltajan tyyppi(1)"" JA Huoltajan tyyppi(1) = "isä"". Toisella välilehdellä on käsitelty tapaus, mikäli opiskelijan ensimmäisenä huoltajana on mainittu äiti. Tällöin solun tekstiksi tulostuu "Äidin nimi" ja tulostusehtona on "Huoltajan tyyppi(1)"" JA Huoltajan tyyppi(1) = "äiti"". Jos opiskelijalla ei ole huoltajana äitiä eikä isää, tulostusehtona on käytetty "Huoltajan sukunimi(1) = "". Rekisterin kohta on siis tältä osin tyhjä ja tällöin kentän nimeksi tulostuu "Muun huoltajan nimi", jonne opiskelijan huoltaja voi kirjoittaa yhteystietonsa.

  Huoltajan tietoihin on varattu tilaa kolmen huoltajan tiedoille. Keskimmäisessä nimi-solussa on käytetty samanlaisia tulostusehtoja kuin ylimmässä. Alimpaan huoltajakenttään tulostuu "Muun huoltajan nimi", kun tulostusehtona on käytetty "Huoltajan tyyppi(3)"" JA Huoltajan tyyppi(3) = "muu"". Tällöin huoltajan tiedot haetaan suoraan opiskelijarekisterin tiedoista, jos huoltajan tyyppi on muu. Toiselle tulostusehtovälilehdelle on ehdoksi tehty "Huoltajan sukunimi(3)"", joka tarkoittaa sitä, että jos rekisterin kohta tältä osin on tyhjä, tulostuu kentän otsikoksi "Muun huoltajan nimi". Tähän vapaaseen kohtaan opiskelijan huoltaja voi kirjoittaa yhteystietonsa.

  Uskonnon opetus
  Kohdassa uskonnon opetus sekä oppilastiedoissa on rastikentissä käytetty tulostusehtoja. Tekstiksi on soluihin laitettu "X".

  Eri uskontojen opetusta varten on neljä eri tekstiriviä, rivien lopussa on kenttä rastia varten. Ehdolla on rajattu rasti tulostumaan Katsomusaine -kenttään merkityn aineen mukaan. Jos katsomusaine -kenttää ei näkyvissä, ota se esiin kenttäeditorissa.

  Ensimmäisen rivin (3.1) rastisolussa on ehto Katsomusaine=*ev* , toisen rivin (3.2) Katsomusaine=*ort* , kolmannen rivin (3.3) Katsomusaine=*elä*. Neljännen rivin (3.4) rastisolussa on ehto Katsomusaine>*ort* JA Katsomusaine*elä*. Tämä tulostaa rastin sellaisille opiskelijoille joilla on jokin muu katsomusaine tai sitä ei ole määritelty.

  Koulumatka
  Lomakkeen tämä kohta on varattu kuljetusta ja koulumatkaa koskeville tiedoille, jotka haetaan suoraan opiskelijarekisteristä. Kuljetus -soluun tulostuu "X", jos opiskelijalla on rekisteriin merkitty kuljetus kohtaan, että hän on kuljetuksessa. "Päivittäinen koulumatka yhteen suuntaan" on suoraan tekstikenttä, jota voi halutessa muokata. Matkan pituus haetaan suoraan opiskelijarekisteristä, tietokenttän sisältönä on "Koulumatkan pituus & "km".

  Lisätiedot
  Lomakkeelle on varattu tilaa opiskelijan tai opiskelijan vanhempien lisätiedoille.


  Artikkeli on päivitetty 27.12.2012