Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Työjärjestyksen muokkaus Wilmassa - käyttöönotto ja oikeudet

  Opettajille ja henkilökunnalle voi antaa oikeudet muokata omaa työjärjestystään Wilmassa. Alakoulun opettajat voivat näin päättää itse omien oppiaineidensa tuntien ajankohdat, muilla kouluasteilla taas opettajat voivat varata omille tunneilleen sopivat varusteet tai opetustilan. Tietyille vastuuopettajille tai hallinnolle voi antaa oikeudet muokata myös muiden tunteja.

  Jos tarkoitus on ottaa käyttöön tilavaraustoiminto, on tähän oma ohjeensa täällä.

  Yleistä

  Toistaiseksi toiminto on tarkoitettu kahteen eri käyttötilanteeseen:

  • lukukauden/lukuvuoden työjärjestyksen tekoon (alakoulut).
  • tilavarausten ym. varausten tekoon (lähinnä ammatillinen koulutus).

  Toimintoa tullaan myöhemmin laajentamaan muihinkin käyttötarkoituksiin ja muiden kouluasteiden tarpeisiin, mutta tällä hetkellä toimintoa ei ole tarkoitettu esim. ryhmäjakojen tekoon tai oppituntikohtaisten muutosten tekoon.


  Käyttöönotto lyhyesti

  • Primuksen Käyttäjäryhmät-rekisterissä annetaan opettajien käyttäjäryhmälle oikeus muokata työjärjestyksiä. Samassa paikassa annetaan tarvittaessa myös henkilökunnan käyttäjäryhmälle oikeus muokata työjärjestyksiä. Oikeudet on kuvattu tarkemmin alla.
  • Kurren Yleiset asetukset -ruudun Wilman asetukset -välilehdellä annetaan tiedostokohtaiset oikeudet. Nämäkin on kuvattu tarkemmin alla.
  • Kurren perustietojen Jaksojärjestelmät-välilehdellä rastitaan se järjestelmä, joka halutaan Wilmaan muokattavaksi. Halutulle järjestelmälle rastitaan kenttä Jaksojärjestelmän sijoituksia voi muokata Wilmassa.
  • Jos toimintoa halutaan käyttää kalenterina, tehdään aina erillinen Kurre-tiedosto kalenterimerkintöjä varten. Wilma näyttää samassa työjärjestyksessä niin oppitunnit kuin kalenterimerkinnät/varaukset.

  Täytä nämä asetukset vasta sitten, kun työjärjestykset ovat siinä vaiheessa, että opettajat saavat ryhtyä niitä muokkaamaan.

  1) Työjärjestyksen tarkistus ja viimeistelyt

  Ennen kuin opettajat päästetään laatimaan ja muokkaamaan työjärjestyksiään, tarkistetaan Kurressa, että:

  • ryhmät on tehty
  • ryhmillä on opettajat
  • jakotunnit on tehty
  • mahdolliset palkitukset on tehty (esim. TN/TS, LP/LT)ja palkitukset sijoitettu valmiiksi
  • ryhmät on jaksotettu
  • ryhmien tuntimäärät pitävät paikaansa.

  2) Käyttäjäryhmät

  Opettajat

  • Anna Käyttäjäryhmät-rekisterissä opettajien ryhmälle tarvittavat oikeudet. Wilman oikeudet -välilehdeltä rastitaan Wilman moduulit -kohdasta Työjärjestyksen muokkaus, ja sen jälkeen ruudun keskeltä:

   • Oikeus lisätä, siirtää ja poistaa omia oppitunteja
   • Oikeus tehdä muutoksia omiin oppitunteihin
   • Oikeus tehdä, muokata ja poistaa huoneiden varauksia
   • Oikeus tehdä, muokata ja poistaa muiden resurssien varauksia
  • Tarkista opettajarekisterissä, että tämä käyttäjäryhmä on kirjattu Käyttäjäryhmä Wilmassa -kenttään.

  Hallinto ym. henkilökunta

  Niille henkilökunnan jäsenille, jotka saavat nähdä työjärjestykset, voidaan antaa oikeus joko

  • kunnan kaikkien koulujen työjärjestysten näkemiseen ja/tai muokkaamiseen (vaatii MultiKurren) tai
  • yksittäisten koulujen työjärjestysten näkemiseen ja/tai muokkaamiseen.

  Kunnan kaikkien koulujen työjärjestyksiä koskevat oikeudet annetaan Käyttäjäryhmät-rekisterissä. Anna esim. hallinnon ryhmälle joko

  • Oikeus nähdä kaikki julkiset työjärjestykset (= pelkkä lukuoikeus) tai
  • Täydet oikeudet työjärjestyksen muokkaukseen.

  Niille henkilökunnan henkilöille, joille halutaan antaa oikeus yksittäisten työjärjestysten muokkaamiseen, annetaan muokkausoikeus seuraavasti:

  • Lisää tai siirrä henkilö Henkilökunta-välilehdelle siihen Kurre-tiedostoon, johon hänelle halutaan antaa muokkausoikeus. Henkilöllä tulee olla Kurressa joko täydellinen hetu tai täytettynä sama tunniste kuin Primuksessa kentässä Tunnistetieto Kurressa.
  • Rasti henkilön nimi kyseisen Kurre-tiedoston Yleiset asetukset -ikkunan Wilman asetukset -välilehdeltä Muokkaus Wilmassa -kohdassa. Tämä oikeus on rastittuna henkilöllä automaattisesti, jos kaikilla tiedostossa ennestään olleilla henkilöillä on ko. oikeus.
  • Valitse henkilön käyttäjäryhmälle Primuksen Käyttäjäryhmät-rekisterissä Wilman oikeudet -välilehdellä Työjärjestyksen muokkaus -osioon oikeudet tarpeen mukaan (esim. Oikeus lisätä omia varauksia tai Oikeus tehdä muutoksia omiin varauksiin).

  3) Huoneet ja kalusto

  • Kurressa, perustietojen Opetustilat- ja Muut resurssit -välilehdellä on sarake Estä sijoittelu Wilmassa. Jos Kurressa on mukana myös sellaisia tiloja, joita ei haluta opettajien varaavan (esim. kopiointikopit, ruokala, opettajainhuone), rasti nämä.
  • Ota Primuksen Huoneet-rekisterissä esiin kenttä Varaaminen sallittu käyttäjäryhmille. Kentän avulla voi rajata tarkemmin, mitä tiloja kukin saa varata. Esim. juhlasali voi olla vain rehtorin varattavissa. Jos kentän jättää tyhjäksi, voivat huonetta varata kaikki, jotka ylipäänsä saavat huoneita varata.
  • Ota Primuksen Kalusto-rekisterissä esiin samanniminen kenttä ja rajaa vastaavasti ko. laitteen, soittimen, pelin tms. käyttäjäryhmä.

  4) Työjärjestyksen muokkausoikeudet

  Kirjaudu siihen työjärjestykseen, jonka tunteja opettajat saavat sijoittaa, valitse Yleiset asetukset / Wilman asetukset.

  • Valitse Oletusjaksojärjestelmä Wilmassa -kenttään koulun käyttämä jaksojärjestelmä.
  • Rasti
   • Salli ryhmien sijoitus, siirto ja poisto Wilmassa
   • Salli sijoitusten ominaisuuksien muokkaus Wilmassa, jos opettajat saavat vaihtaa tuntiensa opetustilaa ja varata niille resursseja.
  • Laita rasti opettajan nimen viereen Muokkaus Wilmassa -kohdassa, jos rastia ei ennestään ole. Tämä oikeus annetaan opettajalle automaattisesti kun hänet lisätään Kurreen, jos se on kaikilla muillakin opettajilla. Ilman rastia opettaja ei voi muokata työjärjestystä, vaikka hänen käyttäjäryhmällään olisi tarvittavat oikeudet.
  • Tulostus Wilmassa koskee lähinnä ammatillisen koulutuksen käyttämiä, opettajien työmääriin liittyviä tulosteita. Työjärjestykset ovat aina tulostettavissa ilman erillisiäoikeuksia.

  Opettaja- ja oppilastietoja ei voi muuttaa Wilmassa, joten opettajat eivät voi lisätä tunnilleen toista opettajaa, yhtä rinnakkaisluokan oppilasta tai jakamaan tuntejaan kahteen ryhmään. Kaikki ryhmäjakoon liittyvät toimet tekee rehtori valmiiksi Kurressa.

  Näillä oikeuksilla opettajat voivat sijoittaa vain omia tuntejaan ja vain jaksotettuja tunteja.

  Opettajien voi antaa muokata kaikkia jaksoja tai esim. vain 1. jaksoa. Jos muokkausoikeus halutaan antaa vain 1. jaksolle, rasti perustietoikkunan Jaksojärjestelmät-välilehdellä Estä sijoittelu Wilmassa kaikille muille jaksoille. Esto koskee sijoittamista, aiemmin sijoitettujen tuntien siirtämistä sekä kaikkia muitakin kyseisen jakson tuntien muutoksia.

  5) Työjärjestyksen julkaisu Wilmassa

  Kun työjärjestykset ovat valmiit julkaistavaksi Wilmassa, rastitaan Kurren Yleiset asetukset -ruudussa kenttä Julkinen Wilmassa. Tämä julkaisee työjärjestykset myös opiskelijoille ja huoltajille. Jos haluat julkaista työjärjestykset vain opettajille ja henkilökunnalle, anna Piilota työjärjestykset opiskelijoilta alkaen -kenttään lukuvuoden alkamispäivä. Tyhjää tieto, kun työjärjestykset saavat näkyä.

  6) Työjärjestysten näkyminen muille kouluille - Yhteisten opettajien tunnit muissa kouluissa

  Opettaja näkee Wilman työjärjestyksessä kaikkien koulujensa tunnit. Tunnit näkyvät kuitenkin vasta sitten, kun kyseinen koulu on rastinut omassa työjärjestystiedostossaan kentän Julkinen Wilmassa.

  Päällekkäisyydet tarkistetaan kuitenkin, jos Julkinen yli yksikkö- ja oppilaitosrajojen on rastittu. Jos opettaja yrittää sijoittaa oppitunnin sellaiseen ajankohtaan, jossa (vielä julkaisemattomassa) toisen koulun työjärjestyksessä hänelle on merkitty muuta ohjelmaa, näyttää Wilma varatun ajankohdan päällä vinoviivoituksen ja estää sijoituksen. Wilma ei kuitenkaan näytä, mikä sijoittamisen estää eli mitä lukio on opettajalle kyseiseen kohtaan merkinnyt.

  Kuvassa on ensin opettajan työjärjestys lukutilassa. Opettajan kouluista toinen on julkaissut työjärjestykset Wilmassa, ja opettaja näkee kaikki tämän koulun tuntinsa.

  Keskimmäisessä kuvassa opettaja on muokkaustilassa, sijoittamassa tunteja työjärjestykseen. Opettajan toinen koulu on sijoittanut jotain tiistaiaamuun, mutta koska kyseistä työjärjestystä ei ole vielä julkaistu Wilmassa, näkee opettaja tunnin kohdalla vain vinoviivoitusta.

  Alimmassa kuvassa toinenkin koulu on julkaissut työjärjestyksensä Wilmassa, ja opettaja näkee, että tiistaiaamuun oli sijoitettu matematiikkaa.

  Avainsanat: käyttöönotto, työjärjestys, Wilma, tilanvaraus