Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Gymnasiets periodbetyg/studieutdrag GLP 2016

  Ändringar i utskriften 10.10.2016:

  • Den första röda cellens utskriftsvillkor i den gulbottnade tabellen ändrad till Antal vitsord>"0" ELLER Val.Omfattningstyp(Studieveckor)>"0"

  Detta är gymnasiets periodbetyg/studieutdrag. De senaste vitsorden skrivs ut med fet stil och valda kurser är markerade med en stjärna (*). Betyget visar också ämnets medeltal samt det totala antalet kurser studeranden avlagt.

  Spara utskriftsfilen ovan på din dator. Gå sedan till Studeranderegistret i Primus och öppna utskriftseditorn. Välj Funktioner / Kopiera från fil och öppna filen du nyss sparade. Filen är nu inläst och sparad i Primus.

  Sidhuvud


  Sidhuvudet skriver ut studerandens namn och grupp, läroanstaltens namn och kommun samt läsår och period. Uppgifterna hämtas från Studeranderegistret och registret Information om skolan.

  Mallen innehåller en kolumn för utskrift av 15 kursvitsord per ämne. Om inget av ämnena har så många kurser, kan du radera överflödiga kursnummer ur den cell som skriver ut kursnumren. Mellan siffrorna finns inmatade mellanslag. Genom att lägga till eller radera mellanslag kan du justera siffrornas placering. Om du lägger till siffror ska du justera cellen så att den är tillräckligt bred och flytta vitsordscellen i den gulbottnade tabellen till rätt ställe.

  Prestationstabell


  Den första röda cellen i den gulbottnade prestationstabellen skriver ut ämnenas namn och mellanrubriker (i praktiken Temastudier och Övriga prestationer). Kryssa för de kurstyper som innebär lärokursnivå (t.ex. "gy lärokurs"), "annan kurs" och "mellanrubrik". Cellen har två innehåll.

  Cellens första utskriftsvillkor är Antal vitsord>"0" ELLER Val.Omfattningstyp(Studieveckor)>"0" och datan är Uppgifter om kursen()->Namn. Cellen skriver ut ämnets namn, om det finns prestationer eller val i ämnet.

  Cellens andra utskriftsvillkor är Namn på övrig prestation()<>"" och datan är " "&Namn på övrig prestation(). Cellen skriver med indragen text ut prestationens namn, om detta är ifyllt i fältet Kursens namn i fönstret Kursprestationer.

  Temakursers namn skrivs inte ut, för dessa kursers del skrivs endast rubriken "Temastudier" ut.

  Den andra röda cellen skriver ut ämneskursernas vitsord och val. För denna cell kryssar du för alla typer på kursnivå, dvs. "gy obligatorisk kurs", "gy fördjupad kurs", "temastudier fördjupad kurs", osv.

  Cellen har fyra innehåll. Vitsord som givits för mindre än 20 dagar sedan skrivs ut med fet stil, äldre prestationer skrivs ut med vanlig stil. Valda kurser markeras med en stjärna (*) och de kurser som den studerande inte alls tänker avlägga markeras med ett streck (-).

  Den sista röda cellen skriver ut medeltalet för kurserna i ämnet. Kryssa för kurstypen "gy lärokurs". Enligt standardinställningen skrivs medeltalet ut med 1 decimals noggrannhet. Du kan ändra denna inställning i punkten Skriv ut _ tecken.

  Sidfot


  På utskriftens sista sida finns en sidfot. Sidfoten innehåller datum, kommun, grupphandledarens/klassföreståndarens namn och studerandens totala antal kurser.


  Artikeln har updaterats 19.10.2016